Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Wat zijn studentenfracties?

Psychologie

Vanaf het derde jaar zijn per specialisatierichting studentenfracties actief. Een fractie bestaat uit een aantal studenten van een bepaalde richting en houdt zich bezig met drie pijlers:

  • studiegerelateerde activiteiten zoals lezingen en excursies
  • het organiseren van borrels voor zowel studenten als medewerkers van de programmagroep
  • onderwijs: evaluaties van het specialisatieonderwijs en panelgesprekken

Panelgesprek

In een panelgesprek gaan studenten en de docent van het betreffende vak met elkaar om te tafel zitten om eventuele verbeteringen in het vak aan te brengen. Dit gebeurt doorgaans in een informele sfeer, waarbij wordt besproken wat reële tekortkomingen van een vak zijn, welke methoden er goed werkten en wat er aangepast kan worden. De studenten fracties nemen veelal het initiatief voor zo'n panelgesprek, omdat de fractie het dichts bij beide partijen, de docent en de studenten, staat.

Voor en door studenten 

De fracties zijn er dus voor en door studenten en zijn bovendien gemakkelijk te benaderen, ze bestaan immers uit studenten van de eigen richting. Tijdens de borrels kun je buiten de collegezaal om in contact komen met je medestudenten en ook met docenten, die vaak enthousiast aanwezig zijn.

Je kunt de fractie van je specialisatierichting benaderen voor tal van zaken:

  • ideeën voor of vragen over een lezing, excursie, borrel of andere activiteit
  • ontevredenheid over een tentamen of opdracht
  • ideeën over het onderwijs van de specialisatierichting
  • lid worden van een fractie

Onderling contact

De fracties houden onderling goed contact met elkaar en met andere studentenorganen. Zo hebben de fractie KP en KLOP vorig jaar samen een toneelstuk opgevoerd en hielden de A&O - en de SP fractie een borrel om het onderling contact te verbeteren.

Ombudsstudent 

De Ombudsstudent belegt eens in de een à twee maanden een overleg tussen alle verschillende studentenorganen, het Studenten Overleg Psychologie (STOP), zodat iedereen van elkaars activiteiten en ontwikkelingen op de hoogte kan blijven.

 

Het STOP is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je geen fractielid bent maar gewoon eens wilt weten wat er besproken wordt, neem dan contact op met de Ombudsstudent voor informatie en vergaderdata.