Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Nationale Studenten Enquête (NSE)

Carrièrevoorbereiding

Hieronder vind je een paar voorbeelden van verbeteracties die mede naar aanleiding van NSE-resultaten zijn ingezet op het gebied van carrièrevoorbereiding.

Carrièrevoorbereiding verweven in curriculum (Duitse Taal en Cultuur)

De bacheloropleiding Duitse Taal en Cultuur was vorig jaar in de NSE een van de sterkste stijgers op het onderwerp voorbereiding op de beroepsloopbaan. De opleiding werkt aan het verbinden van studenten met het werkveld en heeft dit onderwerp in het curriculum verwerkt. Dit zorgt ervoor dat studenten beseffen dat de thema’s die in de opleiding naar voren komen, ook in de praktijk relevant zijn. In het vak ‘Vaardig Duits’ komen alumni op bezoek om te praten over hun werk als bijvoorbeeld journalist en uitgever. Daarnaast moeten studenten actief deelnemen aan publieke debatten.

Career matters (Communicatiewetenschap)

Binnen de opleidingen Communicatiewetenschap worden verschillende activiteiten ingezet om de voorbereiding op de arbeidsmarkt te versterken (denk aan gastcolleges, workshops op het gebied van praktische vaardigheden en alumni events). Bij de promotie van al deze activiteiten wordt het ‘Career matters’-beeldmerk ingezet. Daarmee wordt de integrale benadering van carrièrevoorbereiding voor studenten herkenbaar gemaakt.

Studievereniging als verbinder met werkveld (Information Law)

De masteropleiding Information Law was vorig jaar in de NSE een van de sterkste stijgers op het onderwerp voorbereiding op de beroepsloopbaan. In de ogen van de opleiding is dit het meest op het conto te schrijven van de Studievereniging Informatierecht (SVIR). De studievereniging treedt op als verbinder tussen opleiding en werkveld, onder meer door kantoorbezoeken en een recruitmentevenement te organiseren. Hiermee krijgen studenten een vollediger beeld te geven van wat het bedrijfsleven hen na de studie kan bieden.

Studenten interviewen alumni (Kunstmatige Intelligentie)

Binnen het bachelorvak ‘Academische vaardigheden’ interviewen studenten alumni.  Dit is op verschillende manieren van waarde: het zorgt voor uitbreiding van het netwerk, vergroten van kennis, aanzetten tot zelfreflectie en een goed beeld van wat studenten van de arbeidsmarkt kunnen verwachten.

Samenwerking met bedrijfsleven (Business Administration)

Na het instaleren van een Company Advisory Board heeft de opleiding in samenwerking met Corporate Partners een nieuwe track ontwikkeld binnen de master Digital Business. Daarbij zet de opleiding nu vervolgens in op Business labs, real-life casestudies en stages (stagebureau).

Real-life opdrachten (Tesla minor)

Tesla is een minorprogramma voor masterstudenten van bètafaculteiten (UvA of anders). Tijdens het programma werken studenten aan een complexe uitdaging voor een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Hierdoor kunnen ze wetenschap en een academische achtergrond in de praktijk brengen. Het Tesla-programma heeft de doelstelling om studenten uit hun academische comfort zone te halen en ze te betrekken bij verschillende soorten echte uitdagingen. Ze leren projecten te managen, te communiceren in verschillende situaties en waarde te creëren in 'niet-wetenschappelijke’ situaties.

UvA in Carré

Uit de NSE kwam naar voren dat FEB studenten het directe contact met de praktijk waarderen met slechts een 2,6. Het is daarmee het laagst gewaardeerde aspect van de opleiding. Om dit pijnpunt aan te pakken starten studenten van de MSc Business Administration hun studiejaar met het programma UvA in Carré wat bestaat uit een serie masterclasses van prominente onderzoekers, topmanagers en entrepreneurs.

UvA Job board

De UvA wil de aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt bevorderen door deze meer zichtbaar te maken. Er is daarom gekozen om een job board te ontwikkelen voor startersvacatures en stages met zoekfilters als opleiding, sector, locatie, duur van het contract en dergelijke.

FdR Amsterdam Law Firm

De Amsterdam Law Firm (ALF) is opgericht door de Universiteit van Amsterdam als onderdeel van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Het is een virtueel advocatenkantoor dat je de gelegenheid biedt om de kennis die je tijdens je studie opdoet, direct toe te passen. Binnen de Amsterdam Law Firm werk je in teamverband aan zo realistisch mogelijke zaken onder supervisie van zowel praktijkjuristen als universitair medewerkers.