Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Veelgestelde vragen over de start van het studiejaar

Voor studenten Psychologie in studiejaar 2021-2022

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor het onderwijs, en dus ook voor jou als student. Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen die relevant zijn voor studenten die in september 2021 aan Psychologie beginnen of voortzetten.

Algemene vragen

 • Gaat het onderwijs wel door in het nieuwe studiejaar?

  Ons uitgangspunt is dat we in studiejaar 2021-2022 al het onderwijs op de Roeterseilandcampus aanbieden, zonder beperkingen. We vinden het belangrijk dat studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten voor colleges en interactie. Natuurlijk is het onderwijs afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Maar het uitgangspunt is: terug naar normaal.  Alle (internationale) diploma-studenten worden in studiejaar 2021-2022 dus weer in Amsterdam verwacht.

  Houd onze pagina met updates rondom het coronavirus in de gaten voor informatie over het aankomend collegejaar 2021-2022.

  Heb je hier vragen over? Neem voor vragen contact met ons op via educationdesk-psy@uva.nl.

 • Kan ik beginnen met mijn bachelor als ik mijn hbo-propedeuse nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een universitaire bachelor als je je hbo-propedeusediploma hebt gehaald. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun propedeuse daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de bachelor. Je komt in aanmerking voor toelating tot de bachelor als je nog minder dan 6 EC van je hbo-propedeuse moet halen. De regeling geldt alleen als je studievertraging hebt opgelopen bij de vakken uit je hbo-popedeuse in het tweede semester van het academische jaar 2019-2020 en je vertraging corona-gerelateerd is. De ontbrekende 6 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald. 

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan je universitaire bachelor wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in colleges en tentamens. Wil je wel gebruikmaken van deze regeling, dan dien je je zowel aan de UvA in te schrijven als bij de hbo-instelling waar je je hbo-propedeuse afrondt. Je betaalt maar één keer collegegeld.

  Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is en dat je de vertraging in het tweede semester van 2019-2020 hebt opgelopen.

  Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen. 

 • Kan ik beginnen met mijn pre-master als ik mijn bachelor nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een pre-master als je universitaire bachelor volledig hebt afgerond. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de pre-master.

  Daarvoor geldt dat je studievertraging is opgelopen bij vakken uit je bachelor in het tweede semester van dit academisch jaar (blok 4, 5 en 6) én je vertraging corona-gerelateerd is.
  Je vertraging mag niet meer zijn dan 15 EC. Bij meer dan 15 EC vertraging is er geen ‘studeerbaar’ programma meer.
  Je kunt de ‘ontbrekende’ vakken alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor. 

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan de pre-master wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in roosters en tentamens. Wil je wel gebruikmaken van deze regeling, dan kan je vanaf 1 juli een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ doen. Je schrijft je in bij de UvA en bij de instelling van je bachelor. Je betaalt maar één keer collegegeld.

 

Vragen over toelating en aanmelding

 • Ben ik verplicht om me in te schrijven na het accepteren van het aanbod?

  Nee, het accepteren van het aanbod verplicht je niet tot inschrijving en het betalen van collegegeld. Je kunt je inschrijving alsnog annuleren voor de start van het studiejaar.

  Echter, het is wel nodig dat je het aanbod accepteert zodat wij de noodzakelijke stappen voor de afronding van je inschrijving kunnen zetten. Als je het aanbod niet accepteert, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat je je niet op tijd kunt aanmelden voor vakken. We raden je dan ook aan om het aanbod zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde tijd in het toelatingsbesluit, te accepteren. Als je daarna alsnog wilt afzien van je inschrijving, neem dan contact op met het Admissions Office via: admissions-psy@uva.nl 

  Als de coronamaatregelen in Nederland het niet toestaan dat in september onderwijs op locatie mogelijk is, dan is de faculteit van plan om het onderwijs en de toetsing online aan te blijven bieden zo lang als dat nodig is. Op die manier kun je starten met je opleiding aan de UvA, en is het onderwijs ook toegankelijk voor buitenlandse studenten die niet op tijd in Amsterdam kunnen reizen.

 • Kan ik het aanbod ook uitstellen?

  Bachelor
  Dit is alleen in heel uitzonderlijke gevallen mogelijk. Stuur je verzoek met motivatie naar admissions-psy@uva.nl. De selectiecommissie zal bepalen of uitstel mogelijk is of niet.

  Master
  Helaas is het voor de Masteropleidingen niet mogelijk om het aanbod uit te stellen naar volgend jaar. Je bent van harte welkom om volgend jaar opnieuw een aanmelding in te dienen.

 • Ik heb mijn gewaarmerkte kopieën opgestuurd. Wanneer zie ik dit in SIS?

  Vanwege de coronamaatregelen werken onze medewerkers vanuit huis. Als gevolg daarvan is er een vertraging in de verwerking van reguliere post. Het kan tot drie à vier weken na ontvangst van de documenten duren voordat dit het corresponderende item in je checklist Inschrijving in SIS wordt afgevinkt.

 • Ik kan niet alle benodigde documenten inleveren, omdat mijn examens zijn uitgesteld/school gesloten is. Wat als ik niet met de opleiding kan starten?

  We houden deze situatie nauwkeurig in de gaten en zullen waar nodig actie ondernemen, in lijn met de aanwijzingen van de Nederlandse overheid.  Voor nu houdt de regering vast aan de start van het academisch jaar op 1 september. Als je de gevraagde documenten echter niet op tijd kunt inleveren, stuur ons dan de digitale kopieën op. Laat deze insturen door je school, universiteit of examencommissie.

  credentialevaluation@uva.nl
  Master: admissions-psy@uva.nl

  Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Je naam en UvA-ID (studentnummer) moeten worden vermeld in de e-mailonderwerpregel.
  • De datum van afstuderen moet op het diploma worden vermeld.
  • De cijferlijst moet de naam van de onderwijsadministrateur van de school vermelden.
  • De documenten zijn gecodeerd en/of digitaal ondertekend door je school.
  • De documenten bevatten zowel een stempel als een handtekening van de school.

  Lukt het jou niet om op 1 september te beginnen, dan kun je jouw aanmelding op elk moment terugtrekken, zelfs als je je plaats al had geaccepteerd. (Als je voor 1 september 2020 annuleert, dan krijg je je eventueel betaalde collegegeld terug).

 • Ik ben internationale student en wil me uitschrijven. Kan ik restitutie krijgen van het collegegeld?

  De UvA adviseert je je niet voortijdig uit te schrijven als je van plan bent je studie voort te zetten. De UvA doet er alles aan om voor alle studenten alternatieve vormen van onderwijs aan te bieden, zoals kleinschalig en online onderwijs. Kortom we doen er alles aan om, waar mogelijk, studievertraging voor alle studenten te voorkomen.

  Internationale studenten die zich uit willen schrijven aan de UvA, kunnen een verzoek tot uitschrijving in dienen via Studielink. Zij krijgen het betaalde collegegeld terug vanaf het moment van uitschrijving in dit lopende studiejaar.

Staat je vraag er (nog) niet tussen? Kijk dan ook op de algemene pagina van de UvA met veelgestelde vragen over inschrijving en toelating. Of stuur een e-mail naar educationdesk-psy@uva.nl.