Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Gewoontegedrag en dagelijkse structuur bij vrouwen met anorexia nervosa

Detail Summary
Datum 24 januari 2020
Tijd 13:00 -14:00
Roeterseilandcampus - gebouw G
Ruimte REC-G, S.08 (souterrain)

In dit onderzoek werd het verschil tussen vrouwen met anorexia nervosa en gezonde controles in automatisatie van een nieuwe gewoonte, de mate van dagelijkse structuur en de rol van intolerantie van onzekerheid hierin onderzocht. Exploratief werd gekeken naar de samenhang met context stabiliteit op basis van de fysieke context, temporele context (punctualiteit van inloggen) en herhaling van het gedrag (gedragsrepetitie). Aan dit onderzoek deden 24 vrouwen, waarvan twaalf met anorexia, mee die gedurende drie weken ‘s ochtends en s ‘avonds inloggen op een applicatie op de smartphone. Zij beantwoorden vragen (SRM-5) over de tijd van opstaan, eerste contact, eerste activiteit, avondeten en naar bed gaan, die samen de mate van dagelijkse structuur vormen. Ook werd de fysieke context uitgevraagd door hen voor elke van de vijf genoemde tijdstippen te laten rapporteren of deze in de gebruikelijke of ongebruikelijke context plaatsvond. Daarnaast werd het automatisme (SRBAI) van inloggen uitgevraagd. Uit de resultaten bleek een verschil in dagelijkse structuur tussen vrouwen met Anorexia en gezonde controles. Dit verschil bleek niet gemedieerd door intolerantie van onzekerheid. Ook bleek sprake van automatisatie van het nieuwe gedrag, echter werd geen verschil tussen de groepen gevonden. Dit onderzoek suggereert dat vrouwen met Anorexia dus geen andere manier hebben voor het automatiseren van een nieuwe gewoonte dan gezonde controles. Echter moet opgemerkt worden dat sprake is van een kleine steekproef. Het onderzoek is daarmee vooral bedoelt een eerste poging te doen deze verschillen tussen beide groepen te onderzoeken en de samenhang met context stabiliteit te verkennen.

Supervisie: Sanne de Wit

Roeterseilandcampus - gebouw G

Ruimte REC-G, S.08 (souterrain)

Nieuwe Achtergracht 129-B
1018 WS Amsterdam