Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Voorspellers van agressie-incidenten bij patiënten met een schizofreniespectrumstoornis in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis

Detail Summary
Datum 30 januari 2020
Tijd 14:00 -15:00
Locatie
Roeterseilandcampus - gebouw G
Ruimte REC-G, zaal S.08 (souterrain)

In dit onderzoek zijn mogelijke voorspellers van agressie-incidenten bij patiënten met een schizofreniespectrumstoornis in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis onderzocht. Middels een retrospectief dossieronderzoek is nagegaan in hoeverre paranoia, positieve symptomen en de mate van psychopathie een agressie-incident konden voorspellen. De gegevens van 95 forensisch psychiatrisch opgenomen patiënten werden geïncludeerd, op basis van de aanwezigheid van een Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) afname. De ernst van paranoia en positieve symptomen werd in kaart gebracht door item- en schaalscores op de PANSS, de mate van psychopathie middels de totaal- en Factor 2 scores op de Psychopathy ChecklistRevised (PCL-R). Factor 2 van de PCL-R is een maat van voorgaande criminaliteit, antisociaal gedrag zoals impulsiviteit, criminele veelzijdigheid en onverantwoordelijk gedrag. Agressie-incidenten werden op basis van dagelijkse kliniekrapporten gescoord. Er zijn drie binaire logistische regressieanalyses uitgevoerd. Gevonden werd dat alleen positieve symptomen de kans op een agressie-incident konden beïnvloeden (OR = 1,18; 95% BI = 1,09 ; 1,27). Hoewel het retrospectieve karakter van de huidige studie een limitatie is en een gecontroleerde onderzoeksetting wordt aangeraden in vervolgonderzoek, is deze studie zover bekend de eerste die deze voorspeller aantoonde in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis. Deze bevinding geeft directe handvatten voor de klinische praktijk, aangezien positieve symptomen veranderlijk zijn en middels de PANSS goed kunnen worden beoordeeld. Het systematisch in kaart brengen van de symptomen kan bijdragen aan het voorkomen van agressie-incidenten.

Supervisie: Lindy-Lou Boyette

Roeterseilandcampus - gebouw G

Ruimte REC-G, zaal S.08 (souterrain)

Nieuwe Achtergracht 129-B
1018 WS Amsterdam