Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

Psychologie

Wat doet de opleidingscommissie?

In de Opleidingscommissie (OC) kunnen docenten en studenten gezamenlijk invloed uitoefenen op het onderwijs van de opleiding Psychologie. De OC bestaat uit een gelijk aantal studenten en docenten. Van elke programmagroep is een docent vertegenwoordigd. De studentleden van de OC onderhouden banden met onder andere de ombudsstudent, de VSPA, de studentenraad en de studentenfracties van de programmagroepen. Het lidmaatschap van een OC-lid is twee jaar.

De belangrijkste taken van de OC zijn:

 • Het maken van een jaarlijkse beoordeling van de onderwijsprogramma's van de programmagroepen, waarbij onder meer getoetst wordt of het programma studeerbaar is en of de omvang van de onderdelen in overeenstemming is met de studiepunten die aan de onderdelen zijn toegekend.
 • Advies geven over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) die jaarlijks wordt vastgesteld.
 • Het beoordelen van de organisatie van de evaluatie van studie-onderdelen en de bespreking van de resultaten daarvan.
 • Advies uitbrengen over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
 • Bijdragen aan de voorbereiding van de onderwijsvisitaties die eens in de zes jaar worden georganiseerd. Tijdens een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de kwaliteit van onze opleiding.
 • Het maken van een jaarverslag.

De OC kent buddykoppels van elk één student en één docent. Zo’n buddykoppel bereidt samen de vergadering voor en verdiept zich in een voor dat jaar relevant onderwijsdossier, zoals grootschalige onderwijsvernieuwingen, toetsing of stagebegeleiding. De koppels schrijven hier een verslag over dat de OC-leden informeert over belangrijke ontwikkelingen. Zo’n verslag kan als basis dienen voor een (on)gevraagd advies aan het dagelijks bestuur.    

Voor meer informatie: Jaarverslag OC Psychologie 2017-2018.

Jaarverslag OC Psychologie 2018-2019

Wie zijn wij?

 • Brenda Jansen (voorzitter OC, docentlid Ontwikkelingspsychologie)

  Ik ben docent en onderzoeker bij Ontwikkelingspsychologie (UHD). Ik coördineer de cursussen Psychodiagnostiek en Cognitieve Ontwikkeling en begeleid studenten bij het uitvoeren van bachelorprojecten, masterthesen en stages. In mijn onderzoek wil ik er graag achter komen hoe kinderen en jongeren het beste leren. Via de OC wil ik eraan bijdragen dat ons onderwijs ook echt studeerbaar is en relevant voor de latere loopbaan van studenten.

 • Cas Becker (vice-voorzitter, studentlid)

  Cas, dat is hoe ze me noemen. Ik ben 21 jaar en derdejaars psychologiestudent. Vorig jaar ben ik bij de OC gegaan om me in te zetten voor de belangen van studenten en om een kritische blik te houden op de beslissingen die er worden gemaakt. Op deze manier probeer ik goed te kijken of de beslissingen ook goed overwogen worden vanuit het perspectief van studenten. Dit jaar mag ik deze rol dan ook als vice-voorzitter vervullen. Verder vind ik het heerlijk om ook de achterkant van de UvA te kunnen bekijken en met een groep gelijkgezinden hier goed over na te denken. Het komende jaar zal ik dan ook proberen om oplossingsgericht te kijken naar een aantal zaken omtrent Psychologie zodat de kwaliteit van het onderwijs ook voor de studenten op een fijn en hoog niveau blijft. Mocht je zelf iets merken bij de opleiding waar je een mogelijke verbetering ziet, laat het dan vooral aan ons weten zodat we ermee aan de slag kunnen!

 • Tosca Beijaert (studentlid)

  Mijn naam is Tosca Beijaert. Ik ben 21 jaar oud en tweedejaars psychologie student. Aan het begin van mijn eerste jaar was ik al snel geïnteresseerd in de inhoud van de opleiding. Hierom besloot ik mij aan te melden voor de focusgroep. Je krijgt hierbij de kans om veel na te denken over de vakken, de tentamens en de manier van lesgeven samen met docenten. Echter ik merkte al snel dat ik wat meer wilde. Hierom was de OC de vanzelfsprekende richting voor mij. Ik wilde graag meer weten over hoe de keuzes werden gemaakt voor onder andere tentamenvragen, boeken, keuzevakken, minors en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarnaast houd ik er erg van om kritisch na te denken en te discussieren over de kwaliteit van de opleiding. Ik kijk uit naar de samenwerking met de docenten. Ik steek mijn handen uit de mouwen!

 • Chris van Diepen (studentlid)

  Ik heb reeds twee jaar als psychologiestudent mogen genieten van de UvA en zal komend jaar actief zijn als OC-lid. Ook het komend studiejaar zullen de OC-leden de koppen bij elkaar steken om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te optimaliseren. Tijdens het hieraan gelieerde beslissingsproces van met name overwegen en knopen doorhakken, is het uiteraard van belang dat verschillende optieken, belangen en feitelijke informatie van diverse belanghebbenden in acht worden genomen.  Komend jaar ligt het zwaartepunt voor mij bij de behoeftes van de studenten. Als deze behoeftes echter onbekend blijven, kunnen OC-leden hieraan geen gehoor geven. Om deze reden raad ik ook jou aan om langs te komen als jij mogelijke verbeteringen ziet voor onderwijs gerelateerde zaken. Ook helpt het om de voorbijkomende enquêtes betreffende het onderwijs in te vullen. Besef hierbij dat jouw ontwikkeling als professional in spe onlosmakelijk verbonden is aan de kwaliteit van het onderwijs.

 • Machteld van den Heuvel (docentlid Arbeids & Organisatiepsychologie)

  Sinds oktober 2012 werk ik als universitair docent bij de programmagroep A&O. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Organisatie. Hoe blijven werknemers vitaal en gemotiveerd? Daarnaast begeleid ik master- en bachelorthesen en stages. Ik geef de vakken Arbeid, Gezondheid en Werkstress (Bachelor) en Interventions in Occupational Health Psychology (Master) en ik ben als docent ook betrokken bij de eerstejaarscolleges. Ik vind het belangrijk dat we als universiteit zorgen dat ons onderwijs en onderzoek aansluiten op de veranderingen in de maatschappij. Daarbij horen andere competenties zoals media-wijsheid, mindfulness, zelfregulatie en emotionele intelligentie (zie ook: ‘21st century skills’). Ik ben enthousiast over de mogelijkheden om onderzoek, onderwijs en stages verder te integreren en zo win-win situaties te creëren voor alle betrokkenen.  

 • Lotte Kehrer (studentlid)

  Als Master student Behavioural Data Science zal ik dit jaar de studenten van Psychologie vertegenwoordigen. Een opleiding die goed in elkaar zit zorgt voor een groter studiesucces en meer studieplezier. In dat kader heb ik veel zin om aankomend jaar mee te denken over alle zaken die studenten en docenten bezighouden, zoals de aanscherping van de master selectie criteria en de Engelstalige bachelor. Ik ben van mening dat het ontzettend belangrijk is het standpunt van verschillende betrokken partijen in acht te nemen voordat er grote besluiten genomen worden, hierdoor zal uiteindelijk iedereen zich kunnen vinden in veranderingen. Daar zal ik mij het aankomend jaar voor inzetten!

 • Max van der Linden (docentlid Psychologische Methodenleer)

  Als docent bij de programmagroep Psychologische Methodenleer coördineer ik het Honoursprogramma Psychologie. Daarnaast werk ik aan een proefschrift over de geschiedenis van deep brain stimulation (DBS) bij psychiatrisch patiënten en schrijf ik populair-wetenschappelijke boeken. Ik zet me graag in voor een opleiding waar iedere student persoonlijke ruimte en regie krijgt om zich te ontwikkelen tot een veelzijdig en professioneel psycholoog. 

 • Marte Otten (docentlid Brein & Cognitie)

  Ik ben universitair docent bij Brain and Cognition, een superleuke baan waarin ik onderwijs en onderzoek combineer. Ik doe onderzoek naar hoe sociale context cognitieve processen (bijvoorbeeld de perceptie van emotie of taal) beïnvloedt. Ik geef twee cursussen in de derdejaars Brain and Cognition specialisatie, te weten Language en B&C Toolbox. Daarnaast geef ik ook onderwijs bij Psychobiologie, en begeleid ik studenten bij stages en internships. De unieke kracht van universitair onderwijs is dat  ons onderzoek het onderwijs direct vormt, maar persoonlijk word ik ook enorm geïnspireerd door het onderwijs dat ik geef om nieuw, leuk en verrassend onderzoek op te zetten.

 • Egbert Peppelman (studentlid)

  Ik ben Egbert, 23 jaar en dit jaar 4e jaars psychologiestudent. Ik ben bij de OC gegaan omdat ik het Nederlands onderwijs heel mooi vind maar graag mijn steentje bijdraag om het nog beter te krijgen. In Nederland zijn de onderwijsmogelijkheden heel goed. Het is voor iedereen mogelijk om te studeren en studenten willen ook super graag leren! Daarnaast is het ook zo mooi dat de docenten echt graag hun kennis overdragen op de studenten. Ze steken veel tijd en energie in hun lesmateriaal en denken goed na over hoe het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan echter altijd beter! Ik hoop dit jaar samen met de studenten en docenten te kijken waar tijd, geld en energie gestoken moet en kan worden om het onderwijs naar een nog hoger niveau te krijgen!

 • Laura Schneider (docentlid tweedejaars onderwijs)

  Vanaf september 2018 neem ik als docent plaats in de OC. Mijn motivatie om op deze manier ons onderwijs te evalueren komt voort uit mijn verschillende rollen: ik ben zowel practicumgroepsbegeleider, als coördinator van de tweedejaarspracticumgroepen, als ook (sinds kort) zelf student (Archeologie UvA/VU). Dit maakt dat ik onderwijs vanuit verschillende perspectieven bekijk en ervaar. Hoe kan activerend onderwijs op een voor studenten zinvolle manier geïmplementeerd worden? Hoe bewaken we de kwaliteit van ons schrijfonderwijs, en hoe zijn de eindtermen van de verschillende specialisaties gekoppeld aan de beroepspraktijk? Hoe schakelen we als opleiding efficiënt en integer over naar Engelstalig onderwijs? Dit zijn vragen waar ik me lang zijdelings mee bezig heb gehouden, en nu mag ik er met een groep betrokken studenten en docenten actief over nadenken!

 • Tim Schoenmakers (docentlid Klinische Psychologie)

  Ik werk als universitair docent bij de programmagroep Klinische Psychologie. Ik geef samen met collega’s onderwijs in de derdejaars cursus Angst- en Stemmingsstoornissen. Daarnaast ben ik docent van werkgroepen bij Klinische Psychologie, en ben ik dit jaar ook betrokken in het eerstejaars vak Klinische Psychologie. Ook begeleid ik bachelor- en masterthesen. Mijn onderzoek richt zich op de samenhang tussen lichaamsbewustzijn, emotieverwerking en mindfulness. Als docent vind ik het interessant om te kijken welke onderwijsvernieuwingen het onderwijs ondanks bezuinigingen toch op niveau kunnen houden. Hierbij denk ik aan gebruik van digitale middelen, of gebruik van actievere werkvormen. Verder wil ik me komend jaar in de OC bezighouden met het onderzoeken van effecten van de bezuinigingen op het onderwijs. Hierbij spelen vragen als: is het mogelijk om onderwijs efficiënter te maken, en hoe voorkom je dat bezuinigen (al te veel) ten koste gaan van onderwijskwaliteit? 

 • Vincent Schreuder (studentlid)

  Hoi allemaal, mijn naam is Vincent en ik ben een vijfdejaars psychologiestudent. Vorig jaar heb ik mijn bachelor afgerond met als specialisatie psychologisch methodenleer. Het jaar daarvoor heb ik mij als bestuurslid van de VSPA hard ingezet voor het bijdragen aan een opleiding die aan de ene kant voldoende mogelijkheden biedt tot het ontwikkelen van sociale relaties en aan de andere kant ook mogelijkheden biedt tot het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden en het opdoen van extra kennis gerelateerd aan het vakgebied psychologie. In dit jaar heb ik heel erg mijn plek gevonden bij de opleiding en geleerd dat, hoewel het soms wat inzet kost, je hier veel kennis en ervaring op kan doen. Heb jij nou ideeën over wat er beter zou kunnen bij deze opleiding? Vind je bijvoorbeeld dat de hoorcollegestructuur anders zou kunnen of wil je je hard maken voor common room in gebouw G? Aarzel dat absoluut niet om contact met ons op te nemen! Als opleidingscommissie proberen we aan de ene kant de onderwijskwaliteit te bewaken maar staan we ook heel erg open voor nieuwe ideeën die een toevoeging kunnen zijn voor de opleiding. Mail, bel of schiet ons aan en we zullen zien wat we voor je kunnen betekenen.

 • Karel Veldkamp (studentlid)

  Hey! ik ben nu bezig met het derde jaar van de psychologie bachelor en specialiseer me nu in psychologische methodenleer. Ik ben 20 jaar oud en ben bij de opleidingscommissie gegaan omdat ik graag mee wil denken over kwesties met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast denk ik dat het een goede manier is om mee te krijgen wat er gaande is achter de schermen bij UvA psychologie. Wanneer ik niet bezig ben met psychologische methodologie of onderwijskwaliteit sport ik graag (lees: kijk ik voetbal op de bank), doe ik een drankje, of filosofeer ik over de betekenis van het leven. Daarom doe ik ook een minor theoretische filosofie naast m’n normale studieprogramma.

 • Roeland Voskens (docentlid Sociale Psychologie)

  Mijn naam is Roeland Voskens, en ik ben docent en onderwijscoördinator bij de programmagroep Sociale Psychologie. Ik geef onderwijs in de bachelor en de master over sociale psychologie, media, decision making, argumentatie, onderzoeksmethoden & wetenschapsfilosofie. Verder doe ik onderzoek op het raakvlak van onderwijs en psychologie (bijv. is toetstijdverlenging een eerlijke vorm van compensatie voor studenten met dyslexie).

Openbare vergaderingen

Studenten en docenten die geen lid zijn van de OC kunnen wel de vergaderingen bijwonen. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met Gerda Bekker (G.J.Bekker@uva.nl)

De vergaderingen zijn op vrijdag in de Senaatszaal (REC-G 1.22) van 9.15-10.45 uur.

 • 16 november 2018
 • 14 december 2018 (LET OP: aanvang 15:15u)
 • 25 januari 2019
 • 15 februari 2019
 • 15 maart 2019
 • 12 april 2019
 • 17 mei 2019
 • 14 juni 2019

 

Contact

Heb je vragen op wil je iets delen met de OC? Mail de Opleidingscommissie Psychologie: ocstudentenfractie-fmg@uva.nl