Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

Psychologie

Wat doet de Opleidingscommissie?

In de Opleidingscommissie (OC) kunnen docenten en studenten gezamenlijk invloed uitoefenen op het onderwijs van de opleiding Psychologie. De OC bestaat uit een gelijk aantal studenten en docenten. Van elke programmagroep is een docent vertegenwoordigd. De studentleden van de OC onderhouden banden met onder andere de ombudsstudent, de VSPA, de studentenraad en de studentenfracties van de programmagroepen. Het lidmaatschap van een OC-lid is twee jaar.

De belangrijkste taken van de OC zijn:

 • Het maken van een jaarlijkse beoordeling van de onderwijsprogramma's van de programmagroepen, waarbij onder meer getoetst wordt of het programma studeerbaar is en of de omvang van de onderdelen in overeenstemming is met de studiepunten die aan de onderdelen zijn toegekend.
 • Advies geven over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) die jaarlijks wordt vastgesteld.
 • Het beoordelen van de organisatie van de evaluatie van studie-onderdelen en de bespreking van de resultaten daarvan.
 • Advies uitbrengen over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
 • Bijdragen aan de voorbereiding van de onderwijsvisitaties die eens in de zes jaar worden georganiseerd. Tijdens een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de kwaliteit van onze opleiding.
 • Het maken van een jaarverslag.

De OC kent buddykoppels van elk één student en één docent. Zo’n buddykoppel bereidt samen de vergadering voor en verdiept zich in een voor dat jaar relevant onderwijsdossier, zoals grootschalige onderwijsvernieuwingen, toetsing of stagebegeleiding. De koppels schrijven hier een verslag over dat de OC-leden informeert over belangrijke ontwikkelingen. Zo’n verslag kan als basis dienen voor een (on)gevraagd advies aan het dagelijks bestuur.    

Voor meer informatie, zie s.v.p. het Jaarverslag OC Psychologie 2018-2019:

Wie zijn wij?

Opleidingscommissie Psychologie 2019
 • Brenda Jansen (voorzitter OC, docentlid Ontwikkelingspsychologie)

  Ik ben docent en onderzoeker bij Ontwikkelingspsychologie (UHD). Ik coördineer de cursussen Psychodiagnostiek en Cognitieve Ontwikkeling en begeleid studenten bij het uitvoeren van bachelorprojecten, masterthesen en stages. In mijn onderzoek wil ik er graag achter komen hoe kinderen en jongeren het beste leren.

  Via de OC wil ik eraan bijdragen dat ons onderwijs ook echt studeerbaar is en relevant voor de latere loopbaan van studenten.

 • Ruby Manten (studentlid)

  Hai allemaal! Mijn naam is Ruby, 22 jaar en dit is mijn 4e jaar als psychologiestudent aan de UvA.

  Op dit moment volg ik met veel plezier de specialisatie Klinische Neuropsychologie nadat ik me afgelopen jaar fulltime heb ingezet als bestuurslid bij de VSPA.

  In dat jaar heb ik de studie-gerelateerde commissies begeleid en steeds meer mijn plek gevonden binnen de opleiding. Ik ben erachter gekomen dat de UvA-psychologieafdeling vele mogelijkheden biedt om je te verbreden, maar dat deze kennis en ervaring niet zonder enige inspanning verworven kunnen worden. Ik wilde me daarom meer verdiepen in het onderwijs om zo mijn steentje bij te dragen aan een opleiding waar ik me zo thuis voel. Toen er in februari een vacature vrijkwam heb ik daarom geen moment getwijfeld en me aangemeld!

  In de opleidingscommissie probeer ik enerzijds de onderwijskwaliteit te bewaken, maar tegelijkertijd ook innovatieve manieren te bedenken die kunnen bijdragen aan de opleiding op o.a. sociaal en organisatorisch vlak. Als jij nou iemand bent met goede ideeën om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen via mail, telefoon, postduif of spreek een van ons gewoon aan als je een van ons tegenkomt in de gangen van het G-gebouw!

 • Tosca Beijaert (studentlid)

  Mijn naam is Tosca Beijaert. Ik ben 22 jaar oud en derdejaars psychologiestudent, met de specialisatie methodenleer.

  Aan het begin van mijn eerste jaar was ik al snel geïnteresseerd in de inhoud van de opleiding. Hierom besloot ik mij aan te melden voor de focusgroep. Je krijgt hierbij de kans om veel na te denken over de vakken, de tentamens en de manier van lesgeven samen met docenten. Echter ik merkte al snel dat ik wat meer wilde. Hierom was de OC de vanzelfsprekende richting voor mij. Ik wilde graag meer weten over hoe de keuzes werden gemaakt voor onder andere tentamenvragen, boeken, keuzevakken, minors en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarnaast houd ik er erg van om kritisch na te denken en te discussiëren over de kwaliteit van de opleiding. Ik kijk uit naar de samenwerking met de docenten. Ik steek mijn handen uit de mouwen! 

 • Daan Heijke (studentlid)

  Hi! I am Daan, I am a student, just like you, I currently follow the second year of the Psychology Bachelor.

  In my first year I became part of the focus group to aid in improving the quality of the program by giving my opinion on the courses and exams. Last year I took a gap year to put in the effort to help you as much with (extra-)curricular services and activities by being part of the board of the VSPA. This year I am back at doing my part in improving the quality of the program, as I will be one of the student-members of the programme committee.

  I chose to apply for this committee because of the fact that the curriculum is undergoing multiple changes due to budget costs and I want these to be positive changes for future students and even myself. Next year I hope to be doing the brain and cognition track of the third year.

  If you also want to help your fellow Psychology students in any way, I would definitely advice to take part in the focusgroup, a committee at VSPA, the programme committee or becoming a student ambassador. If you have a point of critique, but don’t want to participate in one of the options mentioned, feel free to send it to us by our email!

 • Hillie Aaldering (docentlid Arbeids & Organisatiepsychologie)

  Ik ben universitair docent bij Arbeids- en Organisatiepsychologie, waar ik mij bezig houd met onderzoek naar en onderwijs over het bevorderen van coöperatie en oplossen van conflicten binnen en tussen groepen, en het begrijpen van individuele en groepsprocessen in besluitvorming. Hierover geef ik twee cursussen in de master Consultancy and Organizational Development (van deze mastertrack ben ik ook trackambassadeur); Conflict and Cooperation -ook een keuzevak voor de mastertrack Coaching and Vitality- en Judgment and Decision Making- ook een keuzevak voor de mastertrack Human Resource and Career Management en voor de Research Master. Daarnaast kom je me al in het eerste jaar tegen bij een college in het introductievak over A&O en begeleid ik ook bachelor- en mastertheses, en masterstages.

  Ik geniet van het enthousiasmeren van de studenten die ik lesgeef voor de stof, en het begeleiden van hun leerproces zodat ze het beste uit zichzelf halen- en zichzelf soms verrassen door hun eigen sterke punten te ontdekken en interesse te krijgen in onderwerpen die ze eigenlijk nog niet hadden. Daarnaast vind ik het leuk en belangrijk om een duidelijke relatie met de praktijk te leggen in mijn onderwijs- hoe kun je deze kennis later in je werk gebruiken- en daarom geef ik ook buiten de UvA les aan geïnteresseerden in het werkveld over het begrijpen en bevorderen van coöperatie en besluitvorming.

  Ik ben trots op de kwaliteit van het onderwijs aan de afdeling Psychologie en zet me in de OC graag in voor behoud en bevordering van ons mooie onderwijs.

 • Hannah van der Laan (studentlid)

  Hoi allemaal!

  Mijn naam is Hannah, en ik ben 23 jaar oud. Ik begon met de studie Psychologie in 2014. Ik heb mijn bachelor afgerond met een specialisatie in zowel Sociale als Klinische Psychologie. Dit jaar ben ik begonnen aan de master Klinische Psychologie.

  Omdat ik dus al een tijdje op de UvA en bij de opleiding Psychologie rondloop, heb ik gemerkt dat ik het altijd leuk vond om te discussiëren over de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de opleiding. Daarnaast merkte ik dat ik graag deze mening van mijn medestudenten en mezelf wilde verkondigen. Ik kijk er daarom erg naar uit om het onderwijs te verbeteren om zo de belangen van (master-)studenten te behartigen!

 • Max van der Linden (docentlid Psychologische Methodenleer)

  Als docent bij de programmagroep Psychologische Methodenleer coördineer ik het Honoursprogramma Psychologie. Daarnaast werk ik aan een proefschrift over de geschiedenis van deep brain stimulation (DBS) bij psychiatrisch patiënten en schrijf ik populair-wetenschappelijke boeken.

  Ik zet me graag in voor een opleiding waar iedere student persoonlijke ruimte en regie krijgt om zich te ontwikkelen tot een veelzijdig en professioneel psycholoog. 

 • Marte Otten (docentlid Brein & Cognitie)

  Ik ben universitair docent bij Brain and Cognition, een superleuke baan waarin ik onderwijs en onderzoek combineer. Ik doe onderzoek naar hoe sociale context cognitieve processen (bijvoorbeeld de perceptie van emotie of taal) beïnvloedt. Ik geef twee cursussen in de derdejaars Brain and Cognition specialisatie, te weten Language en B&C Toolbox. Daarnaast geef ik ook onderwijs bij Psychobiologie, en begeleid ik studenten bij stages en internships.

  De unieke kracht van universitair onderwijs is dat  ons onderzoek het onderwijs direct vormt, maar persoonlijk word ik ook enorm geïnspireerd door het onderwijs dat ik geef om nieuw, leuk en verrassend onderzoek op te zetten.

 • Egbert Peppelman (studentlid)

  Ik ben Egbert, 24 jaar en dit jaar bezig mijn psychologie bachelor af te ronden.

  Ik ben bij de OC gegaan omdat ik het Nederlands onderwijs heel mooi vind maar graag mijn steentje bijdraag om het nog beter te krijgen. In Nederland zijn de onderwijsmogelijkheden heel goed. Het is voor iedereen mogelijk om te studeren en studenten willen ook super graag leren, toch? 

  Daarnaast is het ook zo mooi dat de docenten echt graag hun kennis overdragen op de studenten. Ze steken veel tijd en energie in hun lesmateriaal en denken goed na over hoe het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan echter altijd beter. 

  Ik hoop dit jaar samen met de studenten en docenten te kijken waar tijd, geld en energie gestoken moet en kan worden om het onderwijs naar een nog hoger niveau te krijgen!

 • Laura Schneider (docentlid tweedejaars onderwijs)

  Vanaf september 2018 neem ik als docent plaats in de OC. Mijn motivatie om op deze manier ons onderwijs te evalueren komt voort uit mijn verschillende rollen: ik ben zowel practicumgroepsbegeleider, als coördinator van de tweedejaarspracticumgroepen, als ook (sinds kort) zelf student (Archeologie UvA/VU). Dit maakt dat ik onderwijs vanuit verschillende perspectieven bekijk en ervaar.

  Hoe kan activerend onderwijs op een voor studenten zinvolle manier geïmplementeerd worden? Hoe bewaken we de kwaliteit van ons schrijfonderwijs, en hoe zijn de eindtermen van de verschillende specialisaties gekoppeld aan de beroepspraktijk? Hoe schakelen we als opleiding efficiënt en integer over naar Engelstalig onderwijs? Dit zijn vragen waar ik me lang zijdelings mee bezig heb gehouden, en nu mag ik er met een groep betrokken studenten en docenten actief over nadenken!

 • Henk Jan Conradi (docentlid Klinische Psychologie)

  Ik ben universitair docent bij Klinische Psychologie. Mijn onderzoek spitst zich toe op het reduceren van relatieproblematiek en het versterken van partnerrelaties met behulp van relatieverbeteringscursussen en relatietherapieën. Een sterke partnerrelatie kan dienen als een bron van veerkracht en buffer tegen psychopathologie bij partners en kinderen.

  Ik geef les in de bachelor in het vak Psychotherapie 1 en in de master coördineer en geef ik Psychotherapie 2. Verder begeleid ik bachelorprojecten en mastertheses. Als OC-lid wil ik me inzetten voor het bewaken van het universitaire niveau van het onderwijs.

 • Miriam Idris (studentlid)

  Mijn naam is Miriam, ik ben 18 jaar oud en in mijn tweede jaar Psychologie.

  Onlangs ben ik lid geworden van de opleidingscommissie. Ik wil invloedrijk zijn in het inbrengen van mijn kennis over internationale school/universitaire systemen en deze analyseren en vergelijken met Nederland. Verder vind ik het erg belangrijk om actief betrokken te zijn bij je opleiding als je er het beste van wilt maken. Door lid te worden van de onderwijscommissie kun je een echte mening hebben en studenten in je onderwijs vertegenwoordigen.

 • Karel Veldkamp (studentlid)

  Hey! Ik zit in het eerste jaar van de Research Master gespecialiseerd in psychologische methodenleer. Ik ben 21 en dit is mijn tweede jaar als OC-lid.

  Wanneer ik niet op Roeterseiland ben, voetbal ik graag of filosofeer ik over het leven onder het genot van een drankje. Ik ga ook het liefst naar zo veel mogelijk concerten, meestal van hiphopartiesten.

 • Roeland Voskens (docentlid Sociale Psychologie)

  Mijn naam is Roeland Voskens, en ik ben docent en onderwijscoördinator bij de programmagroep Sociale Psychologie. Ik geef onderwijs in de bachelor en de master over sociale psychologie, media, decision making, argumentatie, onderzoeksmethoden & wetenschapsfilosofie. Verder doe ik onderzoek op het raakvlak van onderwijs en psychologie (bijv. is toetstijdverlenging een eerlijke vorm van compensatie voor studenten met dyslexie).

Openbare vergaderingen

Studenten en docenten die geen lid zijn van de OC kunnen wel de vergaderingen bijwonen. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met de Education Desk Psychology: educationdesk-psy@uva.nl 

De vergaderingen zijn op vrijdagen in de Senaatszaal (REC-G, kamer 1.22) van 9.15-10.45 uur:

 • 20 september 2019
 • 18 oktober 2019
 • 15 november 2019
 • 13 december 2019
 • 24 januari 2020
 • 21 februari 2020
 • 20 maart 2020
 • 17 april 2020
 • 15 mei 2020
 • 19 juni 2020

 

 

 

Contact

Heb je vragen op wil je iets delen met de OC?
Mail de Opleidingscommissie Psychologie: ocstudentenfractie-fmg@uva.nl