Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examenregelingen Psychologie

Examenregelingen Psychologie

Bekijk hier de Onderwijs- en examenregelingen van Psychologie.

De Onderwijs- en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het programma en de examinering van een opleiding vastlegt.

OER Bachelor Psy 2019-2020 OER Bachelor Psy 2018-2019 OER ResMas Psychology 2019-2020 OER ResMas Psychology 2018-2019 OER master en gz-master Psychologie 2019-2020 OER master en gz-master Psychologie 2018-2019

Fraude- en plagiaatregeling

Elke examencommissie stelt daarnaast regels op voor de gang van zaken met betrekking tot plagiaat, tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens.

Fraude- en plagiaatregeling Regels en richtlijnen examencommissie Psy 2019-2020

Examenregelingen propedeuse Psychologie

Tevens bestaat er in de eerste twee jaar een specifiekere examenregeling met toets/(deel)tentameninformatie. De Examenregeling Psychologie bevat o.a. de normering van alle (deel)tentamens in de propedeuse, de regeling van de judicia voor het propedeusediploma en aanwijzingen voor de manier van aanmelden voor tentamens. 

Er zijn twee afzonderlijke Examenregelingen voor de propedeuse Psychologie:  

  • één Examenregeling voor de voltijdstudenten (die dus ook de Practicumgroepen volgen)  
  • één aanvullende Examenregeling met afwijkende regels voor de overige studenten (ouderejaars propedeusestudenten, contractstudenten en keuzevakstudenten van andere studies).

De Examenregeling voor voltijdstudenten is van toepassing voor iedereen. De tweede aanvullende regeling geeft aparte regels voor zover die van toepassing zijn.

Examinations regulations propaedeutic phase Psychology 2019-2020 Guest students examination regulation propaedeutic phase Psychology 2019-2020

Omdat de inhoud van het vak Psychological Assessment enigszins is veranderd, is de examenregeling voor dit vak aangepast. Hieronder vind je de bijgewerkte examenregeling:

Examenregeling jaar 2 Psychologie

Oude examenregelingen Psychologie

Tenslotte bestaat er een regeling voor studenten met een functiebeperking (waaronder dyslexie).

Tentamenvoorzieningen Psychologie