Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examenregelingen Psychologie

De Onderwijs- en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het programma en de examinering van een opleiding vastlegt.

 

2021-2022

2020-2021

Fraude- en plagiaatregeling

Elke examencommissie stelt daarnaast regels op voor de gang van zaken met betrekking tot plagiaat, tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens.

Examenregelingen propedeuse en jaar 2 Psychologie

Tevens bestaat er in de eerste twee jaar een specifiekere examenregeling met toets/(deel)tentameninformatie. De Examenregeling Psychologie bevat o.a. de normering van alle (deel)tentamens in de propedeuse, de regeling van de judicia voor het propedeusediploma en aanwijzingen voor de manier van aanmelden voor tentamens. 

Er zijn twee afzonderlijke Examenregelingen voor de propedeuse Psychologie:  

  • één Examenregeling voor de voltijdstudenten (die dus ook de Practicumgroepen volgen)  
  • één aanvullende Examenregeling met afwijkende regels voor de overige studenten (ouderejaars propedeusestudenten, contractstudenten en keuzevakstudenten van andere studies).

De Examenregeling voor voltijdstudenten is van toepassing voor iedereen. De tweede aanvullende regeling geeft aparte regels voor zover die van toepassing zijn.

Tentamenvoorzieningen

Tenslotte bestaat er een regeling voor studenten met een functiebeperking (waaronder dyslexie).

Bewaartermijnen onderwijsdocumenten

De bewaar- en vernietigingstermijnen voor documenten afkomstig uit verschillende onderwijs gerelateerde processen kun je vinden bij de informatie over Privacy.