Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

Psychologie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de tentamens en examens. Studenten kunnen zich tot de commissie wenden voor:

  • het aanvragen van vrijstellingen
  • goedkeuring van vrije programma's en afwijkingen in het reguliere programma
  • major/minor combinaties
  • vrije keuzevakken buiten de UvA
  • klachten over tentamens en examens

De Examencommissie bemiddelt bij conflicten tussen examinator en examinandus.

De Examencommissie bestaat uit de volgende leden:

De ambtelijk secretaris van de Examencommissie is drs. G.H. Valk en wordt secretarieel ondersteund door Mw. G.J. Bekker.