Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Cum Laude, Met Genoegen of Geslaagd

De eisen voor een judicium

Bij het afronden van een studiefase kun je een speciale aantekening (judicium) op je propedeuse-, bachelor-, master- of researchmasterdiploma toegekend krijgen. Hieronder vind je meer (algemene) informatie en kun je lezen wat de vastgelegde eisen voor judicia zijn.

Algemene informatie judicia

Als je een studiefase afrondt en daaropvolgend een diploma uitgereikt krijgt, zal daar in beginsel de vermelding 'Geslaagd' op staan, tenzij je in aanmerking komt voor een judicium.
De opleiding Psychologie kent twee judicia:

 • Met Genoegen (With Merit)
 • Cum Laude (With Distinction)

De Examencommissie beslist te allen tijde of een judicium wordt toegekend of niet. Het judicium wordt in principe berekend over de ECTS van het vastgestelde studieprogramma. Voorts zijn de Onderwijs- en examenregelingen van Psychologie (OER) het bindende uitgangspunt. Bij de 'Eisen judicia' (op deze pagina) is tevens per studiefase aangegeven of en hoe keuzevakken en vrijstellingen meegenomen worden bij de bepaling van een judicium.

 • Eisen judicia propedeuse

  De judiciumregels bij het propedeuse-examen (eerste jaar bachelor) zijn als volgt:

  Met Genoegen

  1. Gewogen cijfergemiddelde > 7,5;
  2. max. 1 onvoldoende behaald/herkansing afgelegd;
  3. max. 1 vrijstelling toegekend;
  4. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de Examencommissie voor fraude en/of plagiaat.

   Cum Laude

  1. Gewogen cijfergemiddelde > 8,5;
  2. max. 1 onvoldoende behaald/herkansing afgelegd;
  3. max. 1 vrijstelling toegekend;
  4. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de Examencommissie voor fraude en/of plagiaat
 • Eisen judicia bachelor

  Voor de bepaling van het judicium in de bacheloropleiding telt ook de propedeuse mee. De judiciumregels bij het bachelorexamen zijn als volgt:

  Met Genoegen

  1. Gewogen cijfergemiddelde > 7,5;
  2. cijfer bachelorproject minimaal 7,5;
  3. max. 2 onvoldoendes behaald of herkansingen afgelegd waarvan max. 1 onvoldoende behaald of herkansing afgelegd in de propedeuse en max. 1 onvoldoende behaald of herkansing afgelegd na de propedeuse;
  4. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de Examencommissie voor fraude en/of plagiaat.

  Cum Laude

  1. Gewogen cijfergemiddelde > 8;
  2. cijfer bachelorproject minimaal 8;
  3. max. 1 onvoldoende behaald of herkansing afgelegd in de propedeuse en geen onvoldoendes behaald of herkansingen afgelegd na de propedeuse;
  4. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de examencommissie voor fraude en/of plagiaat.

  N.B. Keuzeonderdelen behaald buiten de opleiding Psychologie tellen niet mee bij de judicium- bepaling. Bij meer dan 12 ec aan keuzevakken worden de keuzevakken meegewogen die het eerst gevolgd zijn. Indien meer dan 10% van het studieprogramma (10% van180 ec = 18 ec) door vrijstellingen is ingevuld of indien de bachelorthese is vrijgesteld, wordt geen judicium verleend. In geval van twijfel beslist de Examencommissie.

 • Eisen judicia master

  Voor de masters Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie

  De judiciumregels die de Examencommissie hanteert bij het masterexamen zijn als volgt:

  Met genoegen

  1. Gewogen cijfergemiddelde hoger dan 7,5;
  2. cijfer masterthese minimaal 8;
  3. geen onvoldoendes behaald of herkansingen afgelegd;
  4. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de Examencommissie voor fraude en/of plagiaat;
  5. judicia alleen mogelijk als men binnen twee jaar afstudeert (NB: deze regel geldt voor studenten die vanaf sept. 2015 of later met de master zijn gestart).

  Cum Laude

  1. Gewogen cijfergemiddelde hoger dan 8;
  2. cijfer masterthese minimaal 8,5;
  3. stage minimaal 8;
  4. cijfers andere onderdelen minimaal 7;
  5. geen onvoldoendes behaald of herkansingen afgelegd;
  6. geen waarschuwing of sanctie hebben gekregen van de Examencommissie voor fraude en/of plagiaat;
  7. judicia alleen mogelijk als men binnen twee jaar afstudeert (NB: deze regel geldt voor studenten die vanaf sept. 2015 of later met de master zijn gestart).

  NB: Keuzeonderdelen behaald buiten de opleiding Psychologie tellen niet mee bij de judiciumbepaling. Indien meer dan 10% van het studieprogramma (10% van 60 ec = 6 ec) door vrijstellingen is ingevuld of indien meer dan 10% van het programma bestaat uit onderdelen die niet met een cijfer zijn beoordeeld, wordt geen judicium verleend. In geval van twijfel beslist de Examencommissie.

 • Eisen judicia research master

  Students with outstanding academic records may be eligible for graduation with academic distinction. There are two possible academic distinctions:

  With Merit

  1. Grade average > 7.5; no resits or fails;
  2. internship grade has to be ≥ 7.5;
  3. thesis grade has to be ≥ 8.

  Cum laude

  1. Grade average > 8; no resits or fails;
  2. internship grade has to be ≥ 8;
  3. thesis grade has to be ≥ 8.5;
  4. all other courses have to be graded ≥ 7.

  The grade average is a weighted mean, calculated over the following 119 credits:

  • 24 ec Major specialization courses
  • 12 ec Minor specialization courses
  • 21 ec Methodology & Statistics courses
  • 6 ec Programming course
  • 6 ec Writing and presenting course
  • 50 ec Research projects (Internship, Proposal, Thesis)

  These 119 ec include the standard Research Master Psychology courses, or any officially approved replacements. If there are more than 119 ec obtained, the results of the first obtained credits will be included in the calculation. These 119 ec must have been obtained within 24 months of studying (the nominal programme duration). If the Exam Board has ever found the student guilty of fraud or plagiarism, it is not possible to be awarded with any academic distinctions.

  Note: If more than 10% of the study programme has been completed by exemptions or if more than 10% of the programme consists of components that have not been assessed with a grade, no judicium will be granted.