Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Contractonderwijs

Contractonderwijs volgen bij Psychologie

Interesse in het volgen van een vak bij Psychologie? 
We bieden diverse vakken die interessant zijn voor mensen met geen of weinig voorkennis op het gebied van Psychologie. Voorbeelden zijn de vakken Developmental psychology, Work & Organisational psychology, Clinical psychology, Social psychology, Neuropsychology. Het vak Introductory psychology is een aanrader omdat hierin een prachtig overzicht gegeven wordt van alle deelgebieden van de psychologie.
Heb je al meer voorkennis en wil je je kennis verdiepen? Dan kun je uit nog meer vakken kiezen.

Algemene informatie over contractonderwijs

 • Wat is contractonderwijs?

  De opleiding Psychologie biedt de mogelijkheid om losse cursussen te volgen zonder dat je ingeschreven staat als reguliere UvA-student en een heel jaar collegegeld betaalt. Als contractstudent betaal je per cursus. Je “schuift aan” bij reguliere studenten Psychologie in het onderwijs dat zij volgen, vandaar dat contractonderwijs ook wel “aanschuifonderwijs” wordt genoemd.

 • Voor wie is contractonderwijs bedoeld?

  Contractonderwijs is alleen bedoeld voor mensen die één of een beperkt aantal losse cursussen willen volgen bij Psychologie. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een bepaald onderwerp je interesseert of omdat je bepaalde specifieke kennis/vaardigheden wilt opdoen. Of misschien wil je je oriënteren op de opleiding. Of wil je juist een vak als nascholing volgen.

  Als je de hele propedeuse (het eerste jaar) wilt halen of zelfs de hele bachelor, kun je het beste eerst overleggen met een van onze studieadviseurs om te bespreken wat de beste route is. Andere inschrijfvormen zijn dan meestal beter.

 • Taal van het onderwijs: Engels

  Al ons (hoorcollege-)onderwijs is in het Engels. Bij werkgroepen kun je over het algemeen kiezen tussen een Engelstalige of een Nederlandstalige groep. Wat betreft de toetsing: die is in het Engels, maar je mag essayvragen in het Nederlands beantwoorden.

 • Toetsing: mag / moet dat?

  Als contractstudent mag je het onderwijs volgen van een vak en deelnemen aan de bijbehorende toetsing. Je mag ook meedoen aan de herkansing als die bij het vak hoort. Als je het vak aan het eind van het collegejaar niet gehaald hebt en je wilt nogmaals deelnemen, moet je je opnieuw aanmelden en opnieuw betalen voor deelname.

  Het is uiteraard niet verplicht om mee te doen aan de toetsing, maar dan ontvang je ook geen certificaat. 
  Mocht je het vak puur willen volgen uit interesse en niet mee willen doen aan de toetsing, dan raden we je aan om  in onze studiegids te kijken welk boek gebruikt wordt bij het vak en dat te lezen.

 • Certificaat of diploma?

  Als je vakken haalt als contractstudent, krijg je een certificaat waarop staat dat je het betreffende vak bij ons behaald hebt. Mocht je (binnen afzienbare tijd) de hele opleiding gaan doen, dan krijg je vrijstelling voor het vak dat je als contractstudent hebt behaald. Uiteraard telt zo’n certificaat ook als je een deficiëntie hebt voor toelatingsvoorwaarden voor de master en een vak als contractstudent hebt gehaald om die deficiëntie weg te werken.

  Diploma’s worden alleen aan studenten gegeven die bij de UvA staan ingeschreven als reguliere student.

 • Plek en plaatsing van contractstudenten

  Contractstudenten zijn van harte welkom. Echter, bij plaatsgebrek gaan studenten die de hele opleiding volgen voor. We noemen contractonderwijs daarom ook wel aanschuifonderwijs: als er plaats is mogen aanschuifstudenten erbij.

  Er zijn veel vakken waarbij we geen plaatsgebrek verwachten; dat geldt eigenlijk voor alle vakken waar geen ingangseisen (of alleen een ingangsadvies) voor gesteld worden. Aan deze vakken kun je dus met redelijke zekerheid meedoen. Meer plaatsings onzekerheid geldt voor: 
  - het vak Practical training: Psychological communication, dit vak zit helaas vaak vol (maar niet altijd!).
  - de specialistische vakken. Dit kunnen we moeilijker vooraf inschatten. Meld je aan, dan krijg je van ons bericht.

 • Kosten

  We willen stimuleren dat ons vak Introductory psychology gevolgd wordt, daarom hanteren we voor dit vak een speciaal tarief: € 250,-. 

  Voor alle andere vakken geldt het volgende:
  De kosten zijn afhankelijk van de omvang van het vak (hoeveel studiepunten) en het specialisatieniveau. We hanteren twee tarieven:

  • € 75 euro per ec (studiepunt) voor vakken zonder ingangseisen (inclusief de vakken met een ingangsadvies). Voor een vak van 6 ec komt dat dus neer op €450.
   Uitzondering: Practical training: Psychological communication van 3 ec kost €150 per ec en komt daarmee op €450. 
  • € 150 per ec voor specialistische vakken (vakken met ingangseisen). Voor een vak van 6 ec komt dat dus neer op €900.

  Let op: UvA-alumni die lid zijn van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) krijgen op vertoon van hun geldige AUV-pas 10% korting. 

  Met je aanmelding geef je ons toestemming om een rekening te sturen voor de kosten van het vak. Doorgaans zal deze factuur rond de aanvang van een semester of van een cursus toegestuurd worden. Deze moet binnen 30 dagen voldaan zijn. De factuur ontvang je per e-mail. 

  Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Je krijgt ook geen geld terug bij overmacht, ziekte, bijzondere omstandigheden of als het vak tegenvalt. 

 • Contact

  Neem voor vragen over de beste inschrijvingsvorm (contractstudent, regulier student, schakelstudent, bijvakker) en toelatingsvoorwaarden gerust contact op met de:

  Studieadviseurs
   

  Neem voor vragen over de aanmelding, administratie, betaling, en overige onderwerpen gerust contact op met:

  Education Desk Psychology

Praktische zaken bij het volgen van contractonderwijs

 • Studiemateriaal

  Boeken, syllabi en readers moet je zelf kopen. De VSPA (Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam) verkoopt aan VSPA-leden syllabi en boeken tegen een gereduceerde prijs (ongeveer 10% korting). Een eenjarig lidmaatschap is €15; je krijgt dan ook korting op activiteiten van de VSPA, zoals interessante excursies. Je kunt voor studieboeken ook terecht bij boekhandels als Studystore (op de hoek van de Roetersstraat). Als je een boek tweedehands koopt, let dan op dat je de juiste editie koopt.

 • Canvas

  Ter ondersteuning van het onderwijs wordt bij vrijwel alle vakken gebruik gemaakt van Canvas. In deze digitale studieomgeving vind je oa collegepresentaties, aanvullende informatie, opdrachten. Bij je inschrijving als contractstudent, word je automatisch aan Canvas gekoppeld. Je kunt (nadat je voor het vak bent ingeschreven) inloggen met je studentnummer en wachtwoord.

 • Gebruik van computers van de UvA

  Contractstudenten kunnen gebruik maken van de computervoorzieningen in de gebouwen van het Roeterseilandcomplex. Ga daarvoor met een geldig inschrijvingsbewijs als contractstudent naar de balie van het ICT-Centrum: Roetersstraat 11

 • Bibliotheek

  Uitleen van boeken
  Bij de balie van de Universiteitsbibliotheek kun je op vertoon van je inschrijfbewijs als contractstudent én een geldig legitimatiebewijs een tijdelijke leenpas krijgen. Met deze leenpas kun je in alle bibliotheken van de UvA boeken lenen.

  Artikelen downloaden 
  Het is om administratieve redenen niet mogelijk voor contractstudenten om vanuit hun thuiscomputer het UvA-internetdomein te betreden. Als je voor een bepaalde cursus wetenschappelijke artikelen moet zoeken, kun je dit wel op de computers van de universiteit. Dit is overigens nooit het geval bij vakken zonder ingangseisen.

 • Aanmelding tentamens

  Contractstudenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamens: dat doet de onderwijsadministratie voor je. Als je gezakt bent of niet hebt deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, word je ook automatisch aangemeld voor de herkansing (mits het vak een herkansing heeft).

 • Resultatenoverzicht

  Aan het eind van het studiejaar waarin je onderwijs hebt gevolgd, krijg je een overzicht van behaalde studieresultaten.

  Let op: als je niet aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan, zal je resultaat als ‘niet geldig’ worden beschouwd en daarom niet worden geadministreerd.

Vakken

 • Vakken zonder ingangseisen

  Onderstaande vakken kun je volgen zonder voorkennis:

  Let op: voor studenten die de bachelor Psychologie doen wordt een aantal vakken gekoppeld gegeven. Dit zijn:

  • Introductory psychology en Brain & Cognition
  • Social psychology en Work & Organisational psychology
  • Clinical psychology en Neuropsychology

  Als contractstudent kun je deze gekoppelde vakken gewoon los volgen voor 6 ec per deel. Onder het kopje “registration” in de studiegids staat bij deze vakken precies uitgelegd welke code je moet gebruiken bij je aanmelding.
  Een uitzondering is het vak Behavioural Data Science dat samen met een ander vak 6 ec is. Als contractstudent kun je dit andere vak niet volgen. Je kunt BDS wel los doen, voor 3 ec.

 • Vakken waarbij specifieke voorkennis vereist is

  Heb je al behoorlijk wat voorkennis op het gebied van Psychologie? Dan ben je mogelijk ook toelaatbaar tot onze specialistische vakken. Natuurlijk hangt het af van welke voorkennis je al hebt.

  We bieden 7 specialisaties en elke specialisatie biedt in het tweede semester een vakkenpakket van 30 ec verspreid over 4 of 5 vakken. Normaliter raden we aan om zo’n specialisatiepakket in zijn geheel te volgen, omdat je dan een zorgvuldig samengesteld programma krijgt waarbij alle vakken op elkaar zijn afgestemd. Als contractstudent is dat niet logisch, daarom is het ook mogelijk om losse vakken uit de pakketten te volgen. Echter, vaak geldt dat je ook andere vakken uit het pakket moet doen of hebben gehaald omdat de ene op de andere voortbouwt. Dit vergt dus overleg met een van onze studieadviseurs. Als je het hele pakket wilt doen kun je namelijk beter kiezen voor een andere inschrijfvorm.

  De voorkenniseisen zijn voor de specialisatiepakketten zijn:

  • Minstens 18 ec over sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden op universitair niveau
  • Specifieke eisen per specialisatiepakket

  Er zijn zeven specialisaties die een pakket van 30 ec bieden. Kijk hieronder of je aan de ingangseisen denkt te voldoen. Meer informatie lees je in de link van het vak onder het kopje Tweede Jaar. Daar staat informatie over de vakken in het specialisatiepakket. 

  • Brain & Cognition 
   Ingangseisen: propedeusevakken Cognitive psychology en Neuropsychology/Brain & Cognitie
  • Psychological methods 
   Ingangseisen: Scientific and statistical reasoning (9 ec)
  • Social Psychology 
   Ingangseisen: propedeusevak Social Psychology
  • Work and organisational psychology
   Ingangseisen: propedeusevak Work & Organisational psychology
  • Clinical Psychology  
   Ingangseisen: 1e en 2e jaarsvakken Clinical Psychology, Developmental psychology, Neuropsychology
   Of: Brain & Cognition gehaald in 19-20 of eerder, Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek
  • Clinical developmental psychology 
   Ingangseisen: 1e en 2e jaarsvakken Clinical psychology, Neuropsychology
   Of: Brain & Cognition gevolgd in 19-20 of eerder, Developmental psychology, Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek
  • Clinical neuropsychology 
   Ingangseisen: 1e en 2ejaarsvakken Cognitive psychology, Neuropsychology
   Of: Brain & Cognition gevolgd in 19-20 of eerder, Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek

  In het formulier word je gevraagd om (een) bewijsstuk(ken) mee te sturen waardoor helder is dat je voldoet aan de ingangseisen (18 ec op het gebied van sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden + de eisen die voor de betreffende specialisatie gelden). We raden je aan om er een begeleidende brief bij te doen en daarin aan te geven met welke studieadviseur je je plan hebt besproken.

  Uitleg over de ingangseisen 
  Voor specialistische vakken gelden behoorlijk hoge ingangseisen. We noemen hierboven telkens de naam van een vak dat bij ons wordt gegeven en de ingangseis dekt. Maar: een equivalent vak is ook goed. Als voorbeeld: vragen we Psychological communication, heb jij bij een andere opleiding het vak Gespreksvaardigheden behaald, geef dit dan aan op het formulier waarmee je je inschrijft. 
  Als een contractstudent volgens ons onderwijsbureau niet volledig voldoet aan de ingangseisen, laten we de aanmelding altijd nog zien aan de specialisatiecoördinator. Die kan beoordelen of je toch in aanmerking komt om het vak te volgen.