Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Colloquiumpunten

Psychologie

Tijdens de bachelor- en masterfase dienen colloquiumpunten behaald te worden. Een colloquium is een lezing die tot doel heeft je kennis te verbreden dan wel te verdiepen. Door het brede scala aan onderwerpen heb je de mogelijkheid om naar eigen inzicht en interesse een keuze te maken. Daarnaast helpt het volgen van masterthesebesprekingen je met de voorbereiding op je eigen afstudeeronderzoek; in deze lezingen kan je zien wat andere studenten onderzocht hebben en welke problemen ze daarbij tegen zijn gekomen. Lees hieronder hoe je je punten checkt en hoe je ze behaalt.

Uitzonderingen als gevolg van het coronavirus

  • Psychologiestudenten (bachelor/master/researchmaster) die Afstuderen in Semester 1, tussen 1 september 2021 en 31 januari 2022, hoeven niet aan de colloquiumverplichting te voldoen. 
  • Psychologiestudenten die afstuderen in Semester 2, tussen 1 februari en 31 augustus 2022, hoeven slechts aan de helft van de colloquiumverplichting te voldoen: 5 colloquiumpunten in plaats van 10 voor Bachelor en Master studenten; 8 colloquiumpunten in plaats van 15 voor Researchmaster studenten. De inhoudelijke eisen die we normaal stellen aan de aard van de bijeenkomsten (voor bachelorstudenten minstens twee masterthesebijeenkomsten en voor masterstudenten minstens vijf masterthesebijeenkomsten) hanteren we niet in deze periode.
  • Psychologiestudenten die afstuderen vanaf 1 September 2022, moeten aan de normale colloquiumverplichting voldoen: 10 colloquiumpunten voor Bachelor en Master studenten; 15 colloquiumpunten voor Researchmaster studenten. We zullen vanaf dat moment ook de weer de normale inhoudelijke eisen stellen aan de aard van de bijeenkomsten (voor bachelorstudenten minstens twee masterthesebijeenkomsten en voor masterstudenten minstens vijf masterthesebijeenkomsten).

Check je punten

Op de volgende pagina kun je vinden hoeveel colloquiumpunten je hebt verdiend. Voer op de site je studentnummer in.

Bachelorcolloquia

In de bachelor dienen 10 colloquia te worden behaald, waaronder tenminste twee masterthesebesprekingen.

In de Agenda staan alle lezingen waarmee colloquiumpunten mee kunnen worden behaald. Sinds 1 september 2018 is het niet meer mogelijk om colloquiumpunten te krijgen voor elders gevolgde lezingen.

De colloquiumeis is onderdeel van de bachelorthese; in de administratie wordt het onderdeel bachelorthese pas verwerkt als ook voldaan is aan de colloquiumeis. Als de colloquia pas later worden afgerond heeft dat dus gevolgen voor de datum die in de administratie geregistreerd wordt, wat weer gevolgen kan hebben voor de diplomadatum.

Registratie colloquiumpunten

De punten worden bijgeschreven met behulp van de collegekaart. Het is dus noodzakelijk de collegekaart mee te nemen naar elke lezing. Mocht het colloquium online worden aangeboden, dan word je gevraagd je aan te melden. De organisator van het colloquium zal de aanwezigen registreren en een colloquiumpunt toekennen.

Mastercolloquia

In de master dienen 10 colloquia te worden behaald, waaronder tenminste vijf masterthesebesprekingen.

In de Agenda staan alle lezingen waarmee colloquiumpunten kunnen worden behaald. Sinds 1 september 2018 is het niet meer mogelijk om colloquiumpunten te krijgen voor elders gevolgde lezingen.

De colloquiumeis is onderdeel van de masterthese; in de administratie wordt het onderdeel masterthese pas verwerkt als ook voldaan is aan de colloquiumeis. Als de colloquia pas later worden afgerond heeft dat dus gevolgen voor de datum die in de administratie geregistreerd wordt, wat weer gevolgen kan hebben voor de diplomadatum.

Researchmastercolloquia

In de researchmaster is 1 ec bestemd voor colloquia, deze wordt toegekend wanneer je 15 colloquia hebt behaald, waaronder tenminste vijf masterthesebesprekingen en tenminste vijf loopbaangerichte lezingen of workshops van de UvA.

In de Agenda staan alle lezingen en masterthesepresentaties waarmee colloquiumpunten kunnen worden behaald. Een overzicht van de loopbaanevenementen van het UvA Student Career Centre vind je hier. Alle UvA workshops en trainingen vind je hier. Sinds 1 september 2018 is het niet meer mogelijk om colloquiumpunten te krijgen voor elders gevolgde lezingen.

Registratie colloquiumpunten

De punten worden bijgeschreven met behulp van de collegekaart. Het is dus noodzakelijk de collegekaart mee te nemen naar elke lezing. Mocht het colloquium online worden aangeboden, dan word je gevraagd je aan te melden. De organisator van het colloquium zal de aanwezigen registreren en een colloquiumpunt toekennen.