Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bindend studieadvies (BSA)

Psychologie

De bacheloropleiding Psychologie kent een bindend studieadvies (BSA).

Bindend studieadvies (BSA)

In het afgelopen studiejaar (2019-2020) is het Bindend Studieadvies (BSA) uitgesteld. Zo gaven universiteiten de eerstejaars studenten extra ruimte om het minimumaantal studiepunten te behalen in een onzeker jaar. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft besloten het BSA in 2020-2021 niet opnieuw uit te stellen. Houd de updates over het coronavirus in de gaten voor meer informatie. 

Voor alle bacheloropleidingen geldt in de propedeuse een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het eind van het eerste studiejaar (na de herkansingen in de zomer), daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Propedeusestudenten die aan het eind van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Tijdens de propedeuse krijgen alle voltijds eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor de bacheloropleiding Psychologie aan de UvA en andere opleidingen Psychologie met een numerus fixus. 
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA te halen, dan kan bij de Examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

Omdat je met actieve deelname aan de practicumgroepen veel cursuspunten kunt verdienen, leidt wegblijven vaak tot een negatief BSA.

Hetzelfde geldt voor het missen van teveel digitale toetsen.