Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bijvakken volgen bij Psychologie

Bijvakken mét en zonder vereiste voorkennis

Interesse in een bijvak bij Psychologie? We bieden diverse vakken die interessant zijn voor studenten met weinig of geen voorkennis op het gebied van Psychologie. Dit zijn vakken zoals Developmental Psychology, Brain & Cognition, Work & Organisational Psychology, Clinical Psychology, Social Psychology, Neuropsychology. Heb je al meer voorkennis en wil je je kennis verdiepen? Dan kan je uit meer vakken kiezen.

Taal van het onderwijs: Engels 

Al ons (hoorcollege-)onderwijs is in het Engels; bij werkgroepen kun je over het algemeen kiezen tussen een Engelstalige of een Nederlandstalige groep. Wat betreft de toetsing: die is in het Engels, maar je mag essayvragen in het Nederlands beantwoorden.

Plaats voor bijvakstudenten?

Bijvakstudenten zijn van harte welkom, maar bij plaatsgebrek gaan studenten die de hele opleiding volgen voor. Er zijn echter veel vakken waarbij we geen plaatsgebrek verwachten; dat geldt eigenlijk voor alle vakken waar geen of weinig ingangseisen voor gesteld worden. Voor deze vakken zul je dus –als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet – met redelijke zekerheid worden geplaatst. Voor de andere vakken kunnen we het moeilijker vooraf inschatten. Als je vakken met ingangseisen wilt volgen, lees dan s.v.p. de nadere uitleg onderaan de pagina goed door.

NB: voor vakken met een ingangseis geldt dat we de laatste week van augustus weten of er plek is. Voor deze tijd zal je dan ook geen bericht van ons ontvangen.

Aanmelding

De vakaanmelding voor 2021-2022 is gesloten. Het kan eventueel dat er nog plek is in vakken. Mail hiervoor educationdesk-psy@uva.nl . We kunnen dan kijken of er nog iets mogelijk is.

Voor de vakken zonder ingangseisen kan je jezelf, mits er plek is, aanmelden via de vakaanmeldapplicatie. NB: als een vak vol is zie je dit vanzelf in de vakaanmeldapplicatie.

Voor vakken met een ingangseis kan je het formulier onderaan deze pagina invullen. De onderwijsadministratie verzamelt de verzoeken en weet eind augustus of er plek is.

Als je studeert aan een andere onderwijsinstelling dan de UvA dien je eerst een bijvakinschrijving te doen via Studielink. (NB: als je een hbo-opleiding doet dien je minimaal je propedeuse behaald te hebben). Je krijgt dan een UvA-studentnummer en een UvAnetID. Deze zijn nodig voor een aanmelding bij UvA-vakken.

 • Vakken waarbij specifieke voorkennis vereist is

  Heb je al behoorlijk wat voorkennis op het gebied van Psychologie? Dan ben je mogelijk ook toelaatbaar tot onze specialistische vakken. Natuurlijk hangt het af van welke voorkennis je al hebt.

  We bieden 7 specialisaties en elke specialisatie biedt in het tweede semester een vakkenpakket van 30 ec verspreid over 4 of 5 vakken. We raden je aan om het pakket in zijn geheel te volgen, omdat je dan een zorgvuldig samengesteld programma hebt waarbij alle vakken op elkaar zijn afgestemd. Het is ook mogelijk om losse vakken uit de pakketten te volgen, maar vaak geldt dat je ook andere vakken uit het pakket moet hebben gehaald.

  De voorkenniseisen zijn voor de specialisatiepakketten zijn:

  • Minstens 60 ec van de eigen opleiding
  • Minstens 18 ec over sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden
  • Eisen per specialisatiepakket

  De specialisaties die een pakket van 30 ec bieden zijn de onderstaande zeven. Geïnteresseerd? Kijk hieronder of je aan de ingangseisen denkt te voldoen. Zo ja, klik op de link en lees dan de informatie die er staat onder de kop Tweede Jaar. Daar wordt namelijk de informatie gegeven over de vakken in het specialisatiepakket. 

  • Brain & Cognition
   Ingangseisen: vakken op eerstejaars niveau over cognitieve psychologie (voor ten minste 4 ec) en biologische psychologie / neuropsychologie (voor ten minste 4 ec). In ons eerstejaarsprogramma van de bachelor Psychologie is het vak over cognitieve psychologie Brain & Cognition (6 ec, vanaf 2020-2021) of Cognitive psychology (6 ec, gehaald in 19-20 of eerder).  Het vak biologische psychologie / neuropsychologie is Neuropsychology (6 ec, vanaf 2020-2021) of Biological psychology (6 ec, gehaald in 19-20 of eerder)
  • Psychological methods 
   Ingangseisen: Scientific and statistical reasoning (9 ec)
  • Social Psychology
   Ingangseisen: propedeusevak Social Psychology
  • Work and organisational psychology 
   Ingangseisen: propedeusevak Work & Organisational psychology
  • Clinical Psychology   
   Ingangseisen: 1e en 2e jaarsvakken Clinical Psychology, Developmental psychology, Neuropsychology (of Brain & Cognition gehaald in 19-20 of eerder), Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek
  • Clinical developmental psychology 
   Ingangseisen: 1e en 2e jaarsvakken Clinical psychology, Neuropsychology (of Brain & Cognition gevolgd in 19-20 of eerder), Developmental psychology, Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek
  • Clinical neuropsychology 
   Ingangseisen: 1e en 2ejaarsvakken Cognitive psychology, Neuropsychology (of Brain & Cognition gevolgd in 19-20 of eerder), Psychological communication, Basiskennis psychodiagnostiek

  Aanmelding voor deze vakken gaat via formulier.
  In het formulier word je gevraagd om een overzicht (scan) mee te sturen van je studieresultaten tot nu toe zodat helder is dat je minstens 60 ec hebt behaald bij je hoofdopleiding en minstens 18 ec op het gebied van sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Daarnaast moet duidelijk zijn dat je voldoet aan de eisen die gelden voor de specialisatie waar je vakken bij wilt doen. Je kunt dit overzicht aanvragen bij de administratie van je hoofdopleiding. 

  Nadere uitleg over de ingangseisen

  Voor specialistische vakken gelden behoorlijk hoge ingangseisen. We noemen hierboven meestal de naam van een vak dat bij ons wordt gegeven en de ingangseis dekt. Maar: een equivalent vak is ook goed. Dus vragen we “psychological communication” en heb jij bij een andere opleiding het vak gespreksvaardigheden gehad, geef dat dan aan op het formulier waarmee je je inschrijft. 
  Als een bijvakstudent volgens ons onderwijsbureau niet volledig voldoet aan de ingangseisen, laten we de aanmelding altijd nog zien aan de specialisatiecoördinator. Die kan beoordelen of je toch in aanmerking komt om het vak te volgen.

  Let op: hoewel gespecialiseerde cursussen over Klinische Psychologie, Klinische Ontwikkelingspsychologie en Klinische Neuropsychologie basiskennis/vaardigheden over/in psychodiagnostiek vereisen, bieden wij een dergelijk vak niet aan voor bijvakstudenten.

 • Research Master Vakken

  Voor Research Master studenten van het IIS en de FMG zijn de Research Mastervakken Psychologie toegankelijk, mits je voldoet aan de ingangseisen (zie studiegids.uva.nl). Als je niet zeker weet of je aan de ingangseisen voldoet, neem dan contact op: researchmaster-psychology-fmg@uva.nl
  Als je voldoet aan de ingangseisen, dan kun je je tijdens de aanmeldingsperiode aanmelden via de vakaanmeldapplicatie.

  Let op: Psychologie ResMas-studenten hebben voorrang bij plaatsing. Als een vak vol zit, plaats jezelf dan op de wachtlijst. Als er plekken vrij komen kan je wellicht alsnog geplaatst worden. Na de aanmeldingsperiode krijg je bericht of je geplaatst bent.