Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Aantekeningen & Kwalificaties

Voor wie de Master Psychology, de Master Gezondheidszorgpsychologie, of de Research Master Psychology haalt, is het mogelijk om speciale aantekeningen te halen die nuttig of nodig zijn in het werkveld of bij vervolgopleidingen.

1. Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft in overleg met de opleidingen Psychologie in Nederland een eisenpakket vastgesteld voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), die vereist is als men diagnostisch werk wil verrichten.

Deze eisen zijn vertaald in het onderwijsprogramma van de opleiding Psychologie aan de UvA. Alle studenten die de master Gezondheidszorgpsychologie afronden voldoen in principe aan deze eisen, mits ook een stage wordt afgerond waarin men diagnostiek verricht en minstens 3 casussen afrondt. Bij het masterdiploma ontvangt men dan de Basisaantekening Psychodiagnostiek.

Men kan de BAPD ook behalen binnen de mastertracks Coaching en Vitaliteit in Organisaties en Human Resource & Career Management, daarbij geldt dat na de bachelor Psychologie met specialisatie A&O de master Psychologie track A&O inclusief de eerder genoemde stage met casussen moet zijn behaald. Voor de nadere eisen zie de Studenthandleiding Masterthese en Masterstage A&O op Canvas ('Stages en Theses Arbeids- en Organisatiepsychologie’) en op te vragen per e-mail bij het A&O secretariaat.

Het actuele overzicht van vakken uit de UvA bacheloropleiding Psychologie en de masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie waarmee aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) kan worden voldaan, vind je hier.

Zie voor meer informatie over de BAPD en de vereisten de website van het Nederlands Instituut van Psychologen.

2. Aantekening Vereisten Vooropleiding Postmaster Opleiding GZ-psycholoog

Conform de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn veel functies in de ‘bekostigde hulpverleningsinstellingen (GGZ-instellingen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen) slechts toegankelijk voor afgestudeerden die na hun master de beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (verder aangeduid met ‘GZ-psycholoog’) hebben gevolgd.

Aanmelden voor deze postacademische GZ-opleiding kan als men aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Daarna vindt de selectie plaats. Meer informatie over het programma, de kosten en de toelatingseisen zie: https://www.rino.nl/big-opleidingen en https://www.rino.nl/big-opleidingen/gz-psycholoog-volwassenen

De toelatingseisen tot de postmasteropleiding GZ-psycholoog zijn vertaald in het programma van de opleiding Psychologie aan de UvA.

Alle tracks binnen het programma van de master Gezondheidszorgpsychologie (Klinische Ontwikkelingspsychologie, Klinische Neuropsychologie, Klinische Psychologie en Klinische Forensische Psychologie) voldoen in principe aan het pakket vooropleidingseisen GZ-opleiding. Als men aan de eisen voldoet krijgt men een GZ-verklaring bij het afstuderen in de master. Deze GZ-verklaring kan worden omgezet in een officiële LOGO verklaring om te kunnen solliciteren op een GZ-opleidingsplaats. Zie voor meer informatie https://www.vlogo.nl/ .

Naast de GZ-opleiding bestaan meer postacademische opleidingen die leiden tot een BIG-registratie: Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Zie voor meer informatie daarover: https://www.rino.nl/big-opleidingen/klinisch-psycholoog en https://www.rino.nl/big-opleidingen/psychotherapeut-0.

3. Aantekening Schoolpsychologie

Binnen de track Klinische Ontwikkelingspsychologie is het mogelijk om veel aandacht te leggen op het onderwerp Schoolpsychologie. Studenten die dat doen kunnen bij hun afstuderen een aantekening “Schoolpsychologie” aanvragen. Voor de precieze eisen: neem contact op met de studieadviseur van KLOP.

4. Basisaantekening Sportpsychologie (BASP)

Wie de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) wil halen dient een speciaal studieprogramma op te stellen van tenminste 30 ec. Op de website van de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) zijn de precieze voorwaarden te vinden waaraan je moet voldoen om de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) te behalen. Een voorwaarde is dat dit studieprogramma wordt goedgekeurd door een vertegenwoordiger van de VSPN. Drs. G.M. Weltevreden is VSPN-vertegenwoordiger binnen de UvA en coördinator van het onderwijs op het gebied van Sportpsychologie. Wie zich binnen of buiten de UvA in de sportpsychologie wil verdiepen of wie meer wil weten over de beroepsmogelijkheden als sportpsycholoog kan contact opnemen met: Gerald Weltevreden.

Studenten die de selectieve mastertrack Sport- en prestatiepsychologie halen en daarbinnen enkele keuzes richten op sport voldoen aan de eisen van de basisaantekening Sportpsychologie. Bij het masterdiploma ontvangt men dan de Basisaantekening Sportpsychologie. Het is echter ook mogelijk om buiten deze mastertrack om de basisaantekening te behalen.