Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Studentenadviesraad

Studentenadviesraad

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

De studentenadviesraad (SAR) is een informeel advies- orgaan. Er wordt zes keer per jaar vergaderd, waarbij verschillende onderwerpen, aangaande de verbetering van de onderwijskwaliteit, besproken worden. De studentenadviesraad bestaat uit studentleden die in direct contact staan met de onderwijsdirecteuren.

Samenstelling

De studentenadviesraad van de opleidingen Pedagogische wetenschappen (inclusief Universitaire Pabo van Amsterdam) en Onderwijswetenschappen bestaat uit 8 tot 10 studenten die de onderwijsdirecteuren gevraagd en ongevraagd adviseren over het onderwijs binnen deze opleidingen.

De studentenadviesraad heeft een informeel en open karakter. Studenten en directeuren bepalen samen de agenda van het overleg. De punten kunnen betrekking hebben op de inhoud, kwaliteit en organisatie van het onderwijs, maar ook op het contact tussen directeuren, docenten en studenten. Afhankelijk van de agenda kunnen ook docenten en andere studenten aanschuiven. De bedoeling van het overleg is om het contact tussen de opleidingen en de studenten te versterken en samen te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Inspraak

De studentenadviesraad bestaat naast de Opleidingscommissie POW (OC POW) en de Facultaire Studentenraad (FSR). Via een overlap van studentleden tussen adviesraad, OC en FSR vindt er afstemming plaats. Omdat de studentenadviesraad geen formeel inspraakorgaan is, heeft de raad, in tegenstelling tot de OC en de FSR, geen formeel instemmings- of adviesrecht.

Contact

De studentenadviesraad wordt ondersteund door de bestuursstudent (ook wel bekend als BoS student of Board of Studies student). Communicatie met de SAR verloopt via de bestuursstudent. Tane Nieuweboer is in het studiejaar 2018-2019 de bestuursstudent van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van de studentenadviesraad, als je een punt wilt agenderen of als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de bestuursstudent.