Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Specialisatie Universitaire Pabo van Amsterdam: internationaal georiënteerd onderwijs

Een ‘international’ docent in Nederland én de wereld
Specialisatie UPvA: internationaal georiënteerd onderwijs

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 is de UPvA, in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam, een specialisatie internationaal georiënteerd onderwijs gestart. Speciaal voor díe studenten die zich extra willen verdiepen in diverse culturen en graag les willen geven in een internationale omgeving. De specialisatie start in jaar 2 van de opleiding.

Fotograaf: Marjolein Ansink

Wat houdt de specialisatie in?

  • Je ontwikkelt je Intercultural Competences.
  • Je krijgt vanaf jaar 2 unieke, nieuw ontwikkelde vakken aangeboden die de vaardigheden, kennis en attitudes bieden om goed voorbereid les te geven in een internationale en diverse setting.
  • Je krijgt les van een diverse groep docenten (Nederlands én Engelstalig) uit het Internationale werkveld.
  • Je loopt stage in nieuwkomersonderwijs én op internationale scholen en kiest uiteindelijk de plek die je het meest ligt.
  • Je krijgt de mogelijkheid om een keuzestage te lopen op internationale partnerscholen in het buitenland of bij organisaties in Nederland die zich bezig houden met internationaal onderwijs (bv Nuffic/ vluchtelingenwerk)
  • Met je aantekening op het diploma heb je een pré voor het werken op ‘internationale’ scholen.
  • Dit is een specialisatie-route van 64 EC binnen het reguliere programma.  

Waartoe word je opgeleid?

Een international en intercultural competente docent is bewust bezig een bepaalde mindset bij haar leerlingen te creëren: 'a compassionate one'. Je zet bewuste pedagogiek en didactiek in om leerlingen met compassie en empathie zich te leren verhouden tot andere perspectieven en inzichten.

Dat vraagt inzicht in hoe internationaal georiënteerde curricula zijn opgebouwd en waarom. Je onderzoekt curricula die op internationale scholen toegepast worden, zoals het IPC, en verdiept je ook in curricula voor vluchtelingen en nieuwkomers. Een key-concept in alle vakken is context-bewust les leren geven. De hamvraag hierbij is: hoe zorg ik voor een inclusieve les. Je verdiept je in ‘Intercultural Communication’ en in ‘Global Citizenship’ en versterkt je Engelse spreek - en academische schrijfvaardigheid.

Gedurende deze specialisatie loop je stage op drie heel verschillende scholen van de Esprit scholengroep: De Amsterdam International Community School (AICS), de Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) en de Europaschool (nieuwkomersklassen). Lees hier meer over deze drie scholen. In je derde jaar kan je een stage in het buitenland lopen. De UPvA heeft partnerschappen met scholen in diverse landen binnen en buiten Europa.

In leerjaar 2 ziet het specialisatie programma er als volgt uit:
In leerjaar 2 ziet het specialisatie programma er als volgt uit:

Worden er eisen aan de specialisatie gesteld?

Om mee te kunnen doen aan de specialisatie heb je een positief BSA (minimum 20-21 is 48 EC) om door te kunnen gaan naar jaar 2. Na je aanmelding stuur je een korte motivatie in in het Engels en doe je mee aan een Engelse spreekvaardigheidstoets (je krijgt t.z.t. een vrijstelling voor de CLIL toets bij English!). Meertaligheid is een belangrijk concept in deze specialisatie: je krijgt soms les in het Engels, geeft tijdens je stage zelf ook deels les in het Engels en werkt met leerlingen met een diverse taalachtergrond. Geen zorgen, gedurende de specialisatie bieden de school en de UPvA Engelse taalondersteuning.  

Wat betekent de specialisatie voor mijn lesbevoegdheid en diploma?

Aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om les te geven op Nederlandstalige en internationaal georiënteerde basisscholen in Nederland én op internationale scholen in het buitenland. Net als de studenten die het reguliere programma van de UPvA volgen, krijg je bij afstuderen twee diploma’s: de hbo bachelor leraar basisonderwijs (Bachelor of Education) en de WO bachelor Pedagogische wetenschappen (Bachelor of Science, BSc), vrij programma. Op je cijferlijst komt een aantekening dat je de specialisatie hebt gevolgd.

Aanmelden?

Alle informatie over de aanmeldprocedure vind je op Canvas.

Bekijk hier de PPT van de voorlichting van 17 maart 2022