Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Bacheloropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Hierin staan o.a. :

 • de programmasamenstelling met de voorschriften over deelname en verplichte volgorde van de examen-onderdelen (= tentamens)
 • de moduleaanmelding
 • praktische oefeningen en tentamens
 • de wijze waarop tentamens worden afgelegd
 • bekendmaking van tentamenuitslagen
 • vrijstellingsregelingen
 • beroepsprocedures
 • geldigheidsduur van afgelegde tentamens
 • regels omtrent toekenning van het predicaat cum laude

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Hieronder kun je de OER'en raadplegen van de bacheloropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen die gelden voor het collegejaar 2019-2020.

Onderwijs- en examenregeling (OER) bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen 2019-2020 Onderwijs- en examenregeling (OER) bacheloropleiding Onderwijswetenschappen 2019-2020

De overgangsregelingen van dit jaar zijn terug te vinden in de bijlagen van de OER.

Regels en Richtlijnen

In de OER wordt verwezen naar Regels en Richtlijnen van de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Klik op de link hieronder om het document te downloaden.

Regels en Richtlijnen Examencommissie POW

Aanvullende examencommissiebesluiten

 • Op 26 oktober 2016 heeft de Examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde een aanvullend besluit genomen of en volgens welke regels studenten nog aan een schriftelijk tentamen mogen deelnemen na het tijdstip van aanvang.
Aanvullend examencommissiebesluit Toegang tentamens na aanvang
 • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over welke colloquiumpuntregeling geldt voor welk cohort studenten.
Aanvullend examencommissiebesluit Overgangsregeling colloquiumpunten
 • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over de algemene regels met betrekking tot de overgangsregeling voor het nieuwe curriculum.
Aanvullend examencommissiebesluit Algemene regels overgangsregeling

Geldigheidsduur deelresultaten

In de nieuwe bachelorprogramma's Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, gestart in 2017-2018, blijven resultaten voor het tentamen of de academische vaardighedenopdrachten (ACVA) het jaar daarop geldig. Dit geldt alleen voor vakken waarbij het werkgroeponderwijs bestaat uit ACVA-onderwijs. Als je het afgelopen jaar een vak niet hebt gehaald, maar je had wel een voldoende voor de ACVA-opdracht óf het tentamen, raadpleeg dan de toelichting (zie verwijzing hieronder) om na te gaan welke onderdelen van het vak je opnieuw moet volgen.

Voor het oude bachelorprogramma geldt dat als studenten het tentamen van een module óf de academische opdracht niet halen, zij het jaar daarop de hele module opnieuw moeten volgen. Dat wil zeggen: wanneer je in 2017-2018 een module van jaar 2 uit het oude programma niet hebt gehaald, dan dien je zowel het tentamen als de academische opdracht opnieuw te maken in 2018-2019.

Toelichting Geldigheidsduur deelresultaten

Voor overige vragen omtrent geldigheidsduur van onderdelen raden we je aan de OER te raadplegen (zie links bovenaan deze pagina).