Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Hierin staan o.a. :

 • de programmasamenstelling met de voorschriften over deelname en verplichte volgorde van de examen-onderdelen (= tentamens)
 • de moduleaanmelding
 • praktische oefeningen en tentamens
 • de wijze waarop tentamens worden afgelegd
 • bekendmaking van tentamenuitslagen
 • vrijstellingsregelingen
 • beroepsprocedures
 • geldigheidsduur van afgelegde tentamens
 • regels omtrent toekenning van het predicaat cum laude

Let op! Als UPvA-student heb je te maken met de OER'en van zowel de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen aan de UvA als van de Pabo bachelor aan de HvA. De OER van de Pabo HvA is hier te vinden.

 • Aanvullende examencommissiebesluiten
  • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over welke colloquiumpuntregeling geldt voor welk cohort studenten.
  • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over de algemene regels met betrekking tot de overgangsregeling voor het nieuwe curriculum.
  • Geldigheidsduur deelresultaten
   In de nieuwe bachelorprogramma's Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen die gestart zijn in 2017-2018, blijven resultaten voor het tentamen of de academische vaardighedenopdrachten (ACVA) het jaar daarop geldig. Dit geldt alleen voor vakken waarbij het werkgroeponderwijs bestaat uit ACVA-onderwijs. Als je het afgelopen jaar een vak niet hebt gehaald, maar je had wel een voldoende voor de ACVA-opdracht óf het tentamen, raadpleeg dan de toelichting (zie verwijzing hieronder) om na te gaan welke onderdelen van het vak je opnieuw moet volgen.

   Voor het oude bachelorprogramma geldt dat als studenten het tentamen van een module óf de academische opdracht niet halen, zij het jaar daarop de hele module opnieuw moeten volgen. Dat wil zeggen: wanneer je in 2017-2018 een module van jaar 2 uit het oude programma niet hebt gehaald, dan dien je zowel het tentamen als de academische opdracht opnieuw te maken in 2018-2019.

  Voor overige vragen omtrent geldigheidsduur van onderdelen raden we je aan de OER te raadplegen (zie hierboven).

  • De Overgangsregeling bachelors Pedagogische en Onderwijswetenschappen studiejaar 2017-2018 kun je hieronder raadplegen.
  • Op 26 oktober 2016 heeft de Examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde een aanvullend besluit genomen of en volgens welke regels studenten nog aan een schriftelijk tentamen mogen deelnemen na het tijdstip van aanvang.
  • De Overgangsregelingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde studiejaar 2016 - 2017 kun je hieronder raadplegen