Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Hierin staan o.a. :

 • de programmasamenstelling met de voorschriften over deelname en verplichte volgorde van de examen-onderdelen (= tentamens)
 • de moduleaanmelding
 • praktische oefeningen en tentamens
 • de wijze waarop tentamens worden afgelegd
 • bekendmaking van tentamenuitslagen
 • vrijstellingsregelingen
 • beroepsprocedures
 • geldigheidsduur van afgelegde tentamens
 • regels omtrent toekenning van het predicaat cum laude

Let op! Als UPvA-student heb je te maken met de OER'en van zowel de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen aan de UvA als van de Pabo bachelor aan de HvA. De OER van de Pabo HvA is hier te vinden.

 • Aanvullende examencommissiebesluiten
  • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over welke colloquiumpuntregeling geldt voor welk cohort studenten.
  • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over de algemene regels met betrekking tot de overgangsregeling voor het nieuwe curriculum.
  • Geldigheidsduur deelresultaten

  In de bachelorprogramma's Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen, gestart in 2017-2018 tot en met 2020-2021, blijven de resultaten voor het tentamen tot en met 2021-2022 geldig. De studenten hoeven dan het inhoudelijke vak niet opnieuw te volgen.

  Als een student van het nieuwe vak Academische Vaardigheden (ACVA) de beide opdrachten van de desbetreffende vakken in 2020-2021 of eerder behaald hebben, blijven deze ook behouden.
  Als de student van het nieuwe ACVA vak één ACVA opdracht niet behaald heeft, dient de student het nieuwe ACVA vak in 2021-22 volledig te volgen.
  Dit geldt alleen voor vakken waarbij het werkgroeponderwijs bestaat uit ACVA-onderwijs.
  Bij studenten die in 2021-2022 starten met de bachelorprogramma’s Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen blijven de deelresultaten NIET geldig. Bij de premaster’s verandert er t.o.v. voorgaande jaar niets.

  In het document 'Toelichting Geldigheidsduur deelresultaten' kun je vinden welke onderdelen van de starters 2017-2018 t/m 2020-2021 wel of niet behouden blijven.

  Voor overige vragen omtrent geldigheidsduur van onderdelen raden we je aan de OER te raadplegen (zie hierboven).

  • De Overgangsregeling bachelors Pedagogische en Onderwijswetenschappen studiejaar 2017-2018 kun je hieronder raadplegen.
  • Op 26 oktober 2016 heeft de Examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde een aanvullend besluit genomen of en volgens welke regels studenten nog aan een schriftelijk tentamen mogen deelnemen na het tijdstip van aanvang.
  • De Overgangsregelingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde studiejaar 2016 - 2017 kun je hieronder raadplegen

Bewaartermijnen onderwijsdocumenten

De bewaar- en vernietigingstermijnen voor documenten afkomstig uit verschillende onderwijs gerelateerde processen kun je vinden bij de informatie over Privacy.