Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Introductie premasterstudenten

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Omdat je in deze periode veel nieuwe informatie krijgt, hebben wij een verzamelpagina gemaakt waarop we veel praktische informatie in deze fase voor je op een rijtje hebben gezet, zodat je ze rustig kunt nalezen. Als je nog vragen hebt na het lezen van de pagina’s kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie van afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

Algemeen

 • Voorwoord

  Beste student,

  Mede namens alle docenten, studieadviseurs en medewerkers van het onderwijsbureau heet ik je van harte welkom bij de premasteropleidingen Onderwijswetenschappen, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of (Forensische) Orthopedagogiek. Vanuit de opleiding zullen wij alles in het werk stellen om jouw studie tot een inspirerende en plezierige tijd te maken.

  Onder deze pagina vind je belangrijke informatie over de gang van zaken bij het begin van je studie. Tijdens de introductiedag op maandag 30 augustus zal een en ander nog nader worden toegelicht en uitgediept.

  Ondanks de huidige onduidelijkheden rondom de beperkingen, raad ik je van harte aan om je aan te melden voor het introductieweekend, dat door studievereniging Comenius voor nieuwe studenten zal worden georganiseerd.

  Tot ziens op maandag 30 augustus!

  Erna van Hest
  Directeur College Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Universiteit van Amsterdam

 • Inschrijven

  Afhankelijk van je situatie schrijf je je aan de UvA als volgt in:

  Premaster

  • Je bent (voorwaardelijk) toegelaten tot één van de trajecten van de premaster in de richting (Forensische) orthopedagogiek, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of Onderwijswetenschappen.
  • Je hebt je acceptatiebrief van de premaster ontvangen.
  • Je hebt je via Studielink aangemeld voor de bachelor Pedagogische wetenschappen (traject Forensische Orthopedagogiek of Preventieve jeugdhulp en opvoeding) of Onderwijswetenschappen, optie Schakel.
  • Na inschrijving als student krijg je een UvA-studentnummer bestaand uit tien cijfers; dit is je UvAnetID. Noteer dit nummer, je hebt het nodig als computer-inlog en bij het maken van tentamens.

  Premasterminor HBO

  • Je bent (voorwaardelijk) toegelaten tot de premasterminor in de richting (Forensische) orthopedagogiek, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of Onderwijswetenschappen.
  • Je hebt je acceptatiebrief van de premasterminor ontvangen.
  • Je hebt je aangemeld via Studielink als bijvakstudent Pedagogische of Onderwijswetenschappen aan de UvA.
  • Je handelt je inschrijving aan de UvA af, naast je eigen inschrijving als student aan de HBO instelling.

  Premasterminor WO

  • Je bent (voorwaardelijk) toegelaten tot de premasterminor WO Orthopedagogiek Uitgebreid, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of Onderwijswetenschappen.
  • Je hebt je acceptatiebrief van de premasterminor ontvangen.
  • Je hebt je via Studielink aangemeld voor de bachelor Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen, optie Schakel, mits je een bachelor WO reeds hebt afgerond.
  • Indien je nog ingeschreven bent aan een WO-instelling, meld je je via Studielink aan als bijvakstudent Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen.
 • Introductiedag
  • We verwachten dat eind augustus de beperkingen m.b.t. COVID-19 versoepeld zijn en dat de introducties op campus zullen plaatsvinden.
  • De introductie van de opleiding vindt online plaats (je hebt hierover een bericht ontvangen via Canvas). 
  • Naast de introductie van de opleiding vindt er ook algemene UvA Intreeweek plaats. Meer hierover lees je hier.
  • Op 1, 2 en 3 oktober organiseert studievereniging Comenius een introductieweekend voor nieuwe bachelor- en premasterstudenten van Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam. Gedurende drie dagen zul kennismaken met je medestudenten, docenten, en het vakgebied. Dit is een onvergetelijke ervaring volgens de studenten die er eerder aan deelgenomen hebben. Na deze drie dagen heb je direct een groep van vrienden waarmee je de studie kunt beginnen. Onder het kopje Studievereniging Comenius hieronder vind je meer informatie.
  • Het UvA-brede Get ready zomerprogramma is met name bedoeld voor studenten die als eerste van de familie gaan studeren. Tijdens het driedaagse online zomerprogramma op 25, 26 en 27 augustus maak je alvast kennis met de UvA en medestudenten. Naast workshops en trainingen is er ook tijd en ruimte voor sociale activiteiten en vertellen ouderejaarsstudenten over hun ervaringen met studeren en de beste tips and tricks.
 • Deelname onderwijs

  Als premaster(minor)student word je aangemeld door de onderwijsadministratie voor de vakken en tentamens die je volgens je acceptatiebrief moet volgen. Bij de vakken met werkgroepen wordt de indeling voor semester 1 wordt eind augustus/begin september op Canvas gepubliceerd.

 • Corona

  De Universiteit van Amsterdam houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en werkt continu aan maatregelen, oplossingen en antwoorden om het werken en studeren in deze omstandigheden mogelijk te maken en ondersteunen. Via de website en nieuwsbrieven wordt je steeds zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd.

  We kunnen ons voorstellen, dat je naar aanleiding van de coronamaatregelen vragen hebt over hoe het onderwijs er praktisch uit zal komen te zien vanaf september. Het antwoord op deze vraag vind je op de pagina Studiejaar 2021-2022.

Praktische informatie

 • Bibliotheek
  • In het Library Learning Centre op de Roeterseilandcampus (Roetersstraat 11) vind je de gezamenlijke bibliotheekcollectie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 
  • Je kunt ook literatuur halen bij de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Singel 425, in het centrum van Amsterdam.
 • Canvas

  Canvas is de elektronische leeromgeving van de UvA. Je logt in met je UvAnetID.
  Per vak komt er in Canvas een leeromgeving beschikbaar.

  Let op! Zet de notificaties niet uit. Anders mis je belangrijke onderwijsmededelingen die via Canvas worden gecommuniceerd.

 • ICT-faciliteiten

  Er zijn verschillende ICT faciliteiten waar je gebruik van kan maken als UvA-student:

  • Er is gratis draadloos internet beschikbaar op alle UvA-locaties.
  • Wanneer je een studentenmailadres hebt geactiveerd, kun je ook gebruik maken van 30GB opslagruimte in Google Drive.
  • Er staat een standaard softwarepakket op de UvA-computers voor algemeen gebruik. Ook kun je als UvA-student tegen gereduceerd tarief software aanschaffen via SURFspot.
  • Wanneer je van huis uit werkt, kun je toegang krijgen tot het UvA-netwerk met een VPN-aansluiting.
  • Download de MijnUvA-app voor Android of voor iOS voor makkelijke toegang tot de informatie die je als student nodig hebt
 • Locaties

  Het meeste onderwijs dat door afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen fysiek wordt aangeboden, zal op de UvA Roeterseilandcampus worden geroosterd. Het is echter goed om om te weten dat de Universiteit van Amsterdam meerdere onderwijslocaties heeft, omdat er soms onderwijs geroosterd zal worden en er vaak studieplekken aanwezig waar jij ook gebruik van kan maken.

 • Privacy Statement

  In de UvA Privacy statement staat beschreven hoe de Universiteit van Amsterdam jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy statement heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen.

 • Rooster
  • Het jaarprogramma kun je vinden in het lemma Jaarprogramma en tentamenrooster in het A-Z op de POW-studentensite.
  • De zaalroostering voor alle vakken en tentamens vind je op de roosterwebsite van de UvA. Het is verstandig de roosterwebsite regelmatig te raadplegen i.v.m. mogelijke rooster- en/of zaalwijzigingen. De colleges en werkgroepen beginnen vanaf maandag 6 september 2021.
 • Studentenmail

  De opleiding gebruikt vaak email om met je te communiceren. Zorg er dus voor dat je het emailadres dat je in Studielink hebt opgegeven up to date is. Als UvA-student kun je ook een studentenmailadres activeren.

 • Studentinformatiesysteem (SIS)

  SIS is het studentinformatiesysteem van de UvA. Hier kun je je studieresultaten inzien. Je logt in met je UvAnetID.

 • Studeren met een functiebeperking

  De Universiteit van Amsterdam wil graag dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een stimulerende en prettige omgeving. Als je een functiebeperking hebt, kan het zijn dat je speciale voorzieningen en begeleiding nodig hebt. Kijk in het lemma Functiebeperking: tentamenvoorzieningen in het A-Z op de studentenwebsite wat de mogelijkheden zijn.

 • Studiegids

  In de UvA studiegids vind je voor elke opleiding een overzicht van de vakken per jaar en per specialisatie. Je kunt doorklikken op het vak om de leerdoelen van het vak te lezen en bij een aantal vakken vind je daar ook de benodigde literatuur. Meer informatie over de benodigde literatuur vind je onder het kopje 'Studiehandleidingen' hieronder.

 • Studiehandleidingen

  Voor elk vak wordt een studiehandleiding uitgebracht met een uitgebreide beschrijving van de module, de meest recente literatuuropgave en informatie over de afsluiting (bijvoorbeeld tentamen of werkstuk). In de studiehandleiding wordt tevens aangegeven in hoeverre er webcolleges worden aangeboden.

  De literatuuropgave in de studiehandleiding is actueler dan in de studiegids. Wacht daarom met het aanschaffen van literatuur totdat de studiehandleiding is gepubliceerd. Deze wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van het vak gepubliceerd. De studiehandleidingen kun je downloaden via de digitale leeromgeving Canvas van het desbetreffende vak.

 • UvAnetID

  Als UvA-student kun je gebruikmaken van een groot aantal ICT-faciliteiten. Na je aanmelding heb je hiervoor een persoonlijke inlognaam (UvAnetID) en een wachtwoord  ontvangen. In het lemma UvAnetID in het A-Z op de studentenwebsite vind je meer informatie.

Studiebegeleiding

 • Onderwijsbalie

  Je kunt bij de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) onder andere terecht voor:

  • uitdraai studieresultaten;
  • uitslag tentamens;
  • vragen over vakaanmelding;
  • overige onderwijs gerelateerde vragen.

  Zo nodig verwijst de Onderwijsbalie je door naar de juiste plaats en persoon.

  De onderwijsbalie is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00u.

 • Studentensite

  De website waar je je nu bevindt - de studentsite Pedagogische en Onderwijswetenschappen - is een zéér belangrijke.

  Je vind hier opleidingsspecifieke informatie, mededelingen, roosters (Jaarprogramma), de studiegids, onderwijs- en examenregelingen, voorzieningen, informatie over studiebegeleiding/inschrijving/ vakaanmelding, tips voor succesvol studeren, etc. in dé A-Z lijst en aankondigingen van lezingen, symposia en andere evenementen in de Agenda.

 • Studieadviseurs

  Als je advies over of begeleiding bij je studie wilt, kun je terecht bij een van de studieadviseurs. Ook ben je welkom als je bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt.

Studentfeedback

 • Onderwijsevaluaties

  Alle vakken van afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen worden geëvalueerd. Je krijgt een evaluatieformulier bij de laatste deeltoets waarin je je feedback over het onderwijs kunt geven. Docenten gebruiken deze informatie om hun onderwijs te verbeteren, dus we vragen je de vragenlijst serieus en respectvol in te vullen.

 • Studentenpanels

  Het lopende onderwijs en de evaluatierapporten worden besproken met de docenten, en studenten in panelgroepen. De panelstudenten helpen de docenten met de interpretatie van de rapporten en ze adviseren de docenten en onderwijsbeleidsmedewerker over het verbeteren van het onderwijs en de onderwijsomgeving.

Studentenleven

 • Adviesbureau StudentWeetRaad

  Het adviesbureau StudentWeetRaad is een unieke kans om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met de praktijk. Als student krijg je de mogelijkheid om te leren van de praktijk en kennis te maken met verschillende organisaties. Bovendien krijg je trainingen en workshops aangeboden, waardoor je vaardigheden leert buiten het vaste curriculum.

 • Cultureel studentencentrum CREA
  CREA
  CREA

  CREA is het cultureel centrum voor Amsterdamse studenten. Er is een theater, en er worden festivals georganiseerd. Je kunt er cursussen volgen, of subsidie aanvragen voor de uitvoering van een eigen cultureel project.

 • Studievereniging Comenius
  Studievereniging Comenius
  Studievereniging Comenius

  Comenius is de studievereniging van en voor studenten Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam.

  Doelen van de studievereniging zijn onder andere de interesse in het vakgebied te verdiepen, de band tussen studenten versterken en de sociale kant van studeren benadrukken. Daarvoor organiseren zij lezingen, een studiereis, feesten en nog veel meer. Verder organiseren zij aan leden tegen korting boekenverkoop.

  Tenslotte organiseert de studievereniging jaarlijks ook een introductiekamp voor eerstejaars- en premasterstudenten. De aanmelding voor de introductieweekend zal eind augustus/begin september plaatsvinden. Meer informatie over Comenius, het introweekend en het lidmaatschapsaanmeldingsformulier vind je op de website van Comenius.

 • Universitair Sportcentrum
  USC
  USC, locatie Science Park

  Universitair Sportcentrum (USC) - het sportcentrum van de UvA en de HvA - is zeven dagen per week geopend en biedt meer dan 70 (sport)activiteiten aan. Studenten, medewerkers ven alumni van de UvA en de HvA sporten tegen gereduceerd tarieven. Naast hoofdvestiging Universum zijn er zes andere vestigingen.