Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Functiebeperking: tentamenvoorzieningen

Functiebeperking: tentamenvoorzieningen

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

Afhankelijk van de beperking die je hebt, kun je in aanmerking komen voor een bepaalde tentamenvoorziening. De voorziening is noodzakelijk om je tentamen te kunnen maken, maar mag niet in strijd zijn met de eindtermen van de opleiding. Neem contact op met een studentendecaan om de mogelijkheden die er voor jou zijn te bespreken.

Wanneer gelden de toegekende voorzieningen? 

De voorziening geldt voor studenten van de afdeling Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en lerarenopleidingen alleen bij:

  • tentamens die je maakt in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend;
  • tentamens van vakken die je volgt bij afdeling Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en lerarenopleidingen.
    Als je ook vakken volgt bij een andere afdeling of faculteit, informeer dan daar of en hoe je van deze voorziening gebruik kan maken;
  • officiële tentamens (op locatie) en niet voor (tussen)toetsen in de les of schrijfopdrachten.

Waar moet je rekening mee houden? 

Houd rekening met het volgende:

  • Indien je aanspraak maakt op extra tentamentijd, dan ontvang een half uur extra tijd per tentamen.
  • Je maakt het tentamen op dezelfde locatie als de reguliere studenten, tenzij anders is afgesproken met de studieadviseur.
  • Meld je bij aanvang van een tentamen altijd bij de surveillant zodat hij/zij kan aanwijzen waar je kunt zitten.
  • Mocht je de voorziening ‘Maatwerk’ hebben ontvangen, bespreek dan met de studieadviseur (van de opleiding waar je vakken volgt) hoe de extra voorziening getroffen kan worden.
  • Indien je niet deelneemt aan een tentamen van een vak waarvoor je staat aangemeld, dien je je uiterlijk twee weken voorafgaand aan het betreffende tentamen af te melden voor de extra voorziening bij de POWL onderwijsbalie.

Vragen? 

Mocht je vragen hebben over dit beleid of de regels, neem dan gerust contact op met één van de studieadviseurs.

 

Meer informatie over aanvragen voorzieningen bij de UvA