Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bindend studieadvies (BSA)

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Alle bachelorstudenten krijgen in het eerste studiejaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

BSA 2021-2022

In de uitklapmenu's hieronder vind je de richtlijnen die gelden voor het BSA voor afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen voor studiejaar 2021-2022.

 • Bacheloropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen

  Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroot dat je de opleiding tijdig en succesvol afrondt. Het aantal punten dat je moet halen om een positief BSA te krijgen is vanwege de beperkingen door corona verlaagd van 42 EC naar 36 EC.

  Studieadviezen

  Gedurende het eerste studiejaar krijg je enkele voorlopige studieadviezen, op basis waarvan je tijdig actie kunt ondernemen of kunt besluiten om je studie te beëindigen.

  Positief studieadvies

  Je krijgt een positief studieadvies wanneer je aan het einde van het eerste studiejaar 36 EC of meer hebt behaald. Je kunt je opleiding in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.

  Negatief bindend studieadvies

  Je krijgt een negatief BSA wanneer je aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 36 EC hebt behaald. Je moet de opleiding verlaten. Een negatief bindend studieadvies heeft tot gevolg dat de betrokken student zich gedurende de daarop volgende drie studiejaren niet kan inschrijven voor de bacheloropleiding waarvoor het negatief bindend studieadvies is afgegeven (respectievelijk Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen).

  Uitschrijven voor 1 februari

  Als je vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via Studielink, krijg je geen BSA. Mocht je dit overwegen, meld dit dan tijdig bij én bespreek dit met de studieadviseurs. Let op: indien je met meer dan één bacheloropleiding bent gestart, kunnen er verschillende BSA-eisen van toepassing zijn. Een officiële tekst van de BSA-regeling is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

  Persoonlijke omstandigheden

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, dan moet je dit zo snel mogelijk en ten minste binnen twee weken nadat de omstandigheden zich voordoen melden bij een van de  studieadviseurs.

  Wanneer krijg je welke adviezen?

   November   Tijdens het kennismakingsgesprek met je werkgroepdocent waarin ook je studievoortgang wordt besproken
   eind januari

  Tussenadvies 

  • positief advies bij 12 EC of meer.
  • negatief advies bij 11 EC of minder.
  medio april

  Waarschuwingsadvies

  • positief advies bij 24 EC of meer
  • negatief advies bij 23 EC of minder 
  eind juli

  Eindadvies

  • positief advies bij 36 EC of meer
  • negatief advies bij 35 EC of minder

  Studieswitch

  Indien je een negatief BSA ontvangen hebt en heb hulp kan gebruiken bij het zoeken naar een andere passende studie, dan kun je contact opnemen met het Loopbaan Advies Centrum.

  Bezwaarprocedure

  • Wanneer je aan het eind van het studiejaar minder dan 36 EC hebt behaald, maar bijzondere omstandigheden je studieresultaten negatief hebben beïnvloed, kun je bezwaar indienen tegen een negatief studieadvies. Bezwaar kan worden aangetekend op basis van de gronden zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  • Vanaf het tussenadvies zoals verstuurd in april is het mogelijk om dispensatie aan te vragen met betrekking tot de BSA-eis van 36 studiepunten wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die je studieresultaten negatief hebben beïnvloed / beïnvloeden. Je kunt hiervoor het bezwaarformulier gebruiken dat je vanaf medio april hieronder kunt vinden.
  • De deadline voor het indienen van het bezwaar is zondag 7 augustus om 12.00 uur. Aan het eind van het formulier bestaat de mogelijk tot het uploaden van additionele documenten, zoals bijvoorbeeld toelichtende brieven.
  • Je ontvang een uitnodiging voor een hoorzitting met de examencommissie. Tijdens deze hoorzitting kan de examencommissie eventueel aanvullende vragen stellen. 
  • De hoorzittingen vinden plaats in augustus. De exacte data volgen.

  Beroep bij het CBE

  Mocht het bezwaar niet resulteren in een herziening van het BSA-besluit, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (CBE).

  De termijn voor het aantekenen van beroep wordt bekendgemaakt in de afwijzing van je bezwaar. In de zomer geldt een versnelde CBE-procedure voor BSA gerelateerde verzoeken.

  Let op! Gedurende de periode dat het beroep bij het CBE loopt, is het niet mogelijk is om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding en kun je geen colleges volgen. Zorg er daarom voor dat je tijdig beroep aantekent.

 • Bacheloropleiding Universitaire Pabo van Amsterdam

  Bindend studieadvies positief, negatief en bezwaarprocedure

  Gedurende het eerste studiejaar krijg je enkele voorlopige studieadviezen, op basis waarvan je tijdig actie kunt ondernemen of kunt besluiten om je studie te beëindigen.

  Positief studieadvies

  Je krijgt een positief studieadvies wanneer je aan het einde van het eerste studiejaar 48 EC of meer hebt behaald. Je kunt je opleiding in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.

  Negatief bindend advies

  Je krijgt een negatief BSA wanneer je aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 48 EC hebt behaald. Je kunt je studie Universitaire Pabo van Amsterdam niet voortzetten. Je moet de opleiding verlaten. Je kunt je 3 jaar lang niet voor de opleidingen Pabo aan de HvA, Pedagogische wetenschappen én Onderwijswetenschappen aan de UvA inschrijven. 

  Uitschrijven voor 1 februari

  Als je vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via Studielink, krijg je geen BSA van de Universiteit van Amsterdam. Mocht je dit overwegen, meld dit dan tijdig bij en bespreek dit met een studieadviseur. Let op: indien je met meer dan één bacheloropleiding bent gestart, kunnen er verschillende BSA-eisen van toepassing zijn. Een officiële tekst van de BSA-regeling is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

  Let op! Bij de Hogeschool van Amsterdam wordt een BSA ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvangen ook deze studenten een BSA.

  Persoonlijke omstandigheden

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, dan moet je dit zo snel mogelijk, en ten minste binnen twee weken nadat deze omstandigheden zich voordoen, melden bij de studieadviseurs.

  Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroot dat een student de opleiding tijdig en succesvol afrondt. Het aantal punten dat een student moet halen om een positief BSA te krijgen is 48 EC* of meer.

  *Dit aantal EC geldt voor studenten die zijn gestart vanaf studiejaar 2020-2021. Voor eerdere cohorten geldt een BSA-eis van 50 EC.

  Wanneer krijg je welke adviezen?

   Oktober/November  

   Tijdens het 100-dagengesprek met een docent waarin ook je studievoortgang wordt besproken

  Januari

  Tussenadvies

  positief advies bij 10 EC of meer

  negatief advies bij 9 EC of minder

  April

  Waarschuwingsadvies

  positief advies bij 21 EC of meer

  negatief advies bij 20 EC of minder

  Juli

  Eindadvies Pabo

  Eindadvies PW

  positief advies bij 48 EC of meer

  negatief advies bij 47 EC of minder (maar mogelijkheid om over te stappen naar Pedagogische wetenschappen bij tenminste 36 EC, waarvan tenminste 18 EC aan PW-vakken)

  Studieswitch

  Indien je een negatief BSA ontvangen hebt en heb hulp kan gebruiken bij het zoeken naar een andere passende studie, dan kun je contact opnemen met het Loopbaan Advies Centrum.

  Bezwaarprocedure

  • Wanneer je aan het eind van het studiejaar minder dan 48 EC hebt behaald, maar bijzondere omstandigheden je studieresultaten negatief hebben beïnvloed, kun je bezwaar indienen tegen een voorgenomen negatief studieadvies bij de Hogeschool van Amsterdam. Bezwaar kan worden aangetekend op basis van de gronden zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  • Indien je wilt overstappen van de UPvA naar Pedagogische wetenschappen, geldt er een andere BSA-norm dan wanneer je de UPvA blijft volgen. Je dient dan aan het einde van het eerste jaar 36 EC te hebben behaald, waarvan 18 EC in de PW-vakken. Mocht je in aanmerking willen komen voor een overstap naar Pedagogische wetenschappen, dan moet je een verzoek indienen bij de Examencommissie POW. De procedures voor het indienen van bezwaar tegen een voorgenomen negatief studieadvies en de aanvraag voor een overstap staan in de brieven die je ontvangt.

  Beroep bij het CBE

  Mocht het bezwaar niet resulteren in een herziening van het BSA-besluit, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam (CBE). Mocht je verzoek tot overstap naar Pedagogische wetenschappen worden afgewezen, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Universiteit van Amsterdam.

  De termijn voor het aantekenen van beroep wordt bekendgemaakt in de afwijzing van je bezwaar. In de zomer geldt een versnelde CBE procedure voor BSA-gerelateerde verzoeken.

  Let op! Gedurende de periode dat het beroep bij het CBE loopt, is het niet mogelijk is om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding en kun je geen colleges volgen. Zorg er daarom voor dat je tijdig beroep aantekent.

BSA 2020-2021

Graag informeert de examencommissie POW alle studenten over de status van het bindend studieadvies van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen in collegejaar 2020-2021.

Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de UvA besloten in collegejaar 2020-2021 een aangepast bindend studieadvies uit te brengen. Dit heeft voor POW-studenten andere gevolgen dan voor UPvA-studenten.