Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bindend studieadvies (BSA)

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Alle bachelorstudenten krijgen in het eerste studiejaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

BSA 2020-2021

Graag informeert de examencommissie POW alle studenten over de status van het bindend studieadvies van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen in collegejaar 2020-2021.

Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de UvA besloten in collegejaar 2020-2021 een aangepast bindend studieadvies uit te brengen. Dit heeft voor POW-studenten andere gevolgen dan voor UPvA-studenten.

Voor studiejaar 2021-2022 zullen de reguliere richtlijnen gelden. 

In de uitklapmenu's hieronder vind je de reguliere richtlijnen die gelden voor het BSA voor afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

 • Bacheloropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen

  Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroot dat een student de opleiding tijdig en succesvol afrondt. Het aantal punten dat een student moet halen om een positief BSA te krijgen is 42 EC of meer.

  Studieadviezen

  Gedurende het eerste studiejaar krijg je enkele voorlopige studieadviezen, op basis waarvan je tijdig actie kunt ondernemen of kunt besluiten om je studie te beëindigen.

  Positief studieadvies

  Je krijgt een positief studieadvies wanneer je aan het einde van het eerste studiejaar 42 EC of meer hebt behaald. Je kunt je opleiding in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.

  Negatief bindend studieadvies

  Je krijgt een negatief BSA wanneer je aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 42 EC hebt behaald. Je moet de opleiding verlaten. Je kunt je 3 jaar lang niet voor de opleidingen Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen (Onderwijskunde) en de Universitaire Pabo van Amsterdam inschrijven.

  Uitschrijven voor 1 februari

  Als je vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via Studielink, krijg je geen BSA. Mocht je dit overwegen, meld dit dan tijdig bij én bespreek dit met de studieadviseurs. Let op: indien je met meer dan één bacheloropleiding bent gestart, kunnen er verschillende BSA-eisen van toepassing zijn. Een officiële tekst van de BSA-regeling is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

  Persoonlijke omstandigheden

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, dan moet je dit zo snel mogelijk en ten minste binnen twee weken nadat de omstandigheden zich voordoen melden bij een van de  studieadviseurs.

  Wanneer krijg je welke adviezen?

   November   Tijdens het kennismakingsgesprek met je werkgroepdocent waarin ook je studievoortgang wordt besproken
   eind januari

  Tussenadvies 

  • positief advies bij 12EC of meer.
  • negatief advies bij 11 EC of minder.
  medio april

  Waarschuwingsadvies

  • positief advies bij 30 EC of meer
  • negatief advies bij 29 EC of minder 
  eind juli

  Eindadvies

  • positief advies bij 42 EC of meer
  • negatief advies bij 36 EC of minder

  Studieswitch

  Indien je een negatief BSA ontvangen hebt en heb hulp kan gebruiken bij het zoeken naar een andere passende studie, dan kun je contact opnemen met het Loopbaan Advies Centrum.

  Bezwaarprocedure

  • Wanneer je aan het eind van het studiejaar minder dan 42 EC hebt behaald, maar bijzondere omstandigheden je studieresultaten negatief hebben beïnvloed, kun je bezwaar indienen tegen een negatief studieadvies. Bezwaar kan worden aangetekend op basis van de gronden zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  •  Je kunt bezwaar indienen bij de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen met het formulier hieronder. De deadline voor het indienen is 5 augustus om 12.00 uur. Aan het eind van het formulier bestaat de mogelijk tot het uploaden van additionele documenten, zoals bijvoorbeeld toelichtende brieven.
  • Je ontvang een uitnodiging voor een hoorzitting met de examencommissie. Tijdens deze hoorzitting kan de examencommissie eventueel aanvullende vragen stellen. 
  • De hoorzittingen vinden plaats in augustus. De exacte data volgen.
  • Wanneer je gedurende het jaar na overleg met de studieadviseur al eerder dispensatie wilt aanvragen bij de examencommissie over je BSA, neem dan contact op met de examencommissie via het digitale contactformulier. Vanaf het tussenadvies zoals verstuurd in april is het mogelijk om dispensatie aan te vragen met betrekking tot de BSA-eis van 42 studiepunten wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die je studieresultaten negatief hebben beïnvloed / beïnvloeden. Je kunt hiervoor het formulier gebruiken dat je vanaf april hieronder kunt vinden.

  Beroep bij het CBE

  Mocht het bezwaar niet resulteren in een herziening van het BSA-besluit, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (CBE).

  De termijn voor het aantekenen van beroep wordt bekendgemaakt in de afwijzing van je bezwaar. In de zomer geldt een versnelde CBE-procedure voor BSA gerelateerde verzoeken.

  Let op! Gedurende de periode dat het beroep bij het CBE loopt, is het niet mogelijk is om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding en kun je geen colleges volgen. Zorg er daarom voor dat je tijdig beroep aantekent.

 • Bacheloropleiding Universitaire Pabo van Amsterdam

  Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroot dat een student de opleiding tijdig en succesvol afrondt. Het aantal punten dat een student moet halen om een positief BSA te krijgen is 48 EC* of meer.

  *Dit aantal EC geldt voor studenten die zijn gestart vanaf studiejaar 2020-2021. Voor eerdere cohorten geldt een BSA-eis van 50 EC.

  Bindend studieadvies positief, negatief en bezwaarprocedure

  Gedurende het eerste studiejaar krijg je enkele voorlopige studieadviezen, op basis waarvan je tijdig actie kunt ondernemen of kunt besluiten om je studie te beëindigen.

  Positief studieadvies

  Je krijgt een positief studieadvies wanneer je aan het einde van het eerste studiejaar 48 EC of meer hebt behaald. Je kunt je opleiding in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.

  Negatief bindend advies

  Je krijgt een negatief BSA wanneer je aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 48 EC hebt behaald. Je kunt je studie Universitaire Pabo van Amsterdam niet voortzetten. Je moet de opleiding verlaten. Je kunt je 3 jaar lang niet voor de opleidingen Pabo aan de HvA, Pedagogische wetenschappen én Onderwijswetenschappen aan de UvA inschrijven. 

  Uitschrijven voor 1 februari

  Als je vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via Studielink, krijg je geen BSA van de Universiteit van Amsterdam. Mocht je dit overwegen, meld dit dan tijdig bij en bespreek dit met een studieadviseur. Let op: indien je met meer dan één bacheloropleiding bent gestart, kunnen er verschillende BSA-eisen van toepassing zijn. Een officiële tekst van de BSA-regeling is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

  Let op! Bij de Hogeschool van Amsterdam wordt een BSA ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvangen ook deze studenten een BSA.

  Persoonlijke omstandigheden

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, dan moet je dit zo snel mogelijk, en ten minste binnen twee weken nadat deze omstandigheden zich voordoen, melden bij de studieadviseurs.

  Wanneer krijg je welke adviezen?

   Oktober/November  

   Tijdens het kennismakingsgesprek met een werkgroepdocent waarin ook je studievoortgang wordt besproken

  Januari

  Tussenadvies

  positief advies bij 16 EC of meer

  negatief advies bij 15 EC of minder

  April

  Waarschuwingsadvies

  positief advies bij 30 EC of meer

  negatief advies bij 29 EC of minder en als stage onvoldoende is.

  Juli

  7 juli Eindadvies Pabo

  25 juli Eindadvies PW

  positief advies bij 48 EC of meer

  negatief advies bij 47 EC of minder (maar mogelijkheid om over te stappen naar Pedagogische wetenschappen bij tenminste 42 EC, waarvan tenminste 21 EC aan PW-vakken)

  Studieswitch

  Indien je een negatief BSA ontvangen hebt en heb hulp kan gebruiken bij het zoeken naar een andere passende studie, dan kun je contact opnemen met het Loopbaan Advies Centrum.

  Bezwaarprocedure

  • Wanneer je aan het eind van het studiejaar minder dan 48 EC hebt behaald, maar bijzondere omstandigheden je studieresultaten negatief hebben beïnvloed, kun je bezwaar indienen tegen een voorgenomen negatief studieadvies bij de Hogeschool van Amsterdam. Bezwaar kan worden aangetekend op basis van de gronden zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  • Indien je wilt overstappen van de UPvA naar Pedagogische wetenschappen, geldt er een andere BSA-norm dan wanneer je de UPvA blijft volgen. Je dient dan aan het einde van het eerste jaar 48 EC te hebben behaald, waarvan 21 EC in de PW-vakken. Mocht je in aanmerking willen komen voor een overstap naar Pedagogische wetenschappen, dan moet je een verzoek indienen bij de Examencommissie POW. De procedures voor het indienen van bezwaar tegen een voorgenomen negatief studieadvies en de aanvraag voor een overstap staan in de brieven die je ontvangt.

  Beroep bij het CBE

  Mocht het bezwaar niet resulteren in een herziening van het BSA-besluit, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam (CBE). Mocht je verzoek tot overstap naar Pedagogische wetenschappen worden afgewezen, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Universiteit van Amsterdam.

  De termijn voor het aantekenen van beroep wordt bekendgemaakt in de afwijzing van je bezwaar. In de zomer geldt een versnelde CBE procedure voor BSA-gerelateerde verzoeken.

  Let op! Gedurende de periode dat het beroep bij het CBE loopt, is het niet mogelijk is om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding en kun je geen colleges volgen. Zorg er daarom voor dat je tijdig beroep aantekent.