Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Stage bachelors Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Informatie voor studenten

 • Stages
  • Studenten kunnen ter oriëntatie worden toegevoegd aan de Canvas-course van Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen. Neem hiervoor contact op met de stagecoördinator (zie onderaan deze pagina).
  • Ook voor vragen over het vinden van een stageplek voor de bachelorstage kan je contact opnemen met de stagecoördinator.

Informatie voor organisaties

 • Bachelorstage Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen

  De bachelorstage levert een belangrijke bijdrage aan de leerlijn Academische Vaardigheden op het gebied van loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Het is voor veel studenten de eerste kennismaking met de praktijk. De focus van de bachelorstage ligt op 1) de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, 2) het toepassing van kennis en vaardigheden die tot nu toe zijn geleerd in de gevolgde modules en 3) beroepsoriëntatie.

  • Binnen de bachelor Pedagogische Wetenschappen lopen studenten in het tweede jaar een bachelorstage.
  • Studenten Onderwijswetenschappen kunnen de bachelorstage als keuzemodule volgen.

   

 • ​​​​​​​Grote variatie in bachelorstages en stagebiedende instellingen

  Stages worden gelopen in uiteenlopende instellingen en organisaties waardoor de inhoud van de stages divers is. Je kan denken aan stages gericht op beleid of onderzoek, maar ook stages met meer klinische taken waarbij diagnostische taken of begeleiding van een jongere en/of ouders centraal staat. Als onderwijswetenschapper kan je je bijvoorbeeld bezighouden met een ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen die hoogbegaafd zijn of juist extra hulp kunnen gebruiken. Stages kunnen o.a. gelopen worden in het onderwijs (allerlei typen speciaal en regulier onderwijs), universiteiten (op het gebied van onderwijs of onderzoek), gemeenten en andere overheidsorganisaties, organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen en/of ouders en organisaties voor jeugdhulpverlening.

  Qua inhoud/stagetaken kan gedacht worden aan stages waarbinnen de student:

  • kinderen, jongeren en/of ouders met een bepaalde hulpvraag begeleidt;
  • onderzoek uitvoert ter beantwoording van een praktijk gestuurde probleemstelling, waarna advies en aanbevelingen gegeven worden;
  • data verzamelt in het kader van een onderzoek, bijvoorbeeld door afname van vragenlijsten, gestructureerde interviews, en vervolgens verwerkt;
  • lesmateriaal ontwikkelt voor bijvoorbeeld talentvolle leerlingen op een reguliere basisschool.
 • Eisen aan de bachelorstage

  Door de grote verscheidenheid aan mogelijke bachelorstages kunnen er geen specifieke eisen aan de inhoud worden gesteld. Er is een grote variatie in stagebiedende instellingen en organisaties die een geschikte stage kunnen bieden. Belangrijk is dat er op HBO of academisch niveau taken uitgevoerd kunnen worden op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijswetenschappen, begeleiding kan worden geboden door een HBO of academisch opgeleide begeleider met een relevante opleiding en begeleiding en stageduur voldoen.

  Studenten kunnen in het eerste (september t/m januari) of tweede semester (februari t/m juni) stage lopen of het gehele collegejaar (september t/m juni). De meest studenten kiezen voor een stage in het tweede semester. Afhankelijk van de duur van de stage moet gedacht worden aan een tijdsinvestering van zo’n 8 tot 12 uur per week. Bij een langere stage kan het aantal stageuren per week iets lager liggen.

  Heb je na het lezen van bovenstaande het idee dat jouw organisatie een bachelorstage kan bieden of heb je vragen, neem dan contact op met de stagecoördinatoren van de bachelorstage (zie contactgegevens hieronder).

Stagecoördinator

Ben je student en heb je een vraag over het vinden van een stageplek voor de bachelorstage of wil je toegang tot de Canvasomgeving? Of ben je werkgever en heb je het idee dat jouw organisatie een bachelorstage kan bieden, en heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de stagecoördinator. 

Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.