Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Verantwoordelijkheid

De opleidingscommissie is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
De commissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Werkgebied

De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

  • samenstelling van de onderwijsprogramma's
  • onderwijs- en examenregeling (OER)
  • de wijze van toetsing
  • evaluatie van de modules

Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

  • roostering
  • literatuur
  • audiovisuele faciliteiten

Contact

Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

Samenstelling

Voor het collegejaar 2019 - 2020 is de Opleidingscommissie als volgt samengesteld:

Voorzitter

Niels Smits Docent M&T


Docentleden

Loes van Rijn - van Gelderen Docent PJO
Marjolein Zee Docent PW
Mark Assink Docent FO
Mirjana Majdandzic Docent OOP
Peter Hoffenaar Docent PJO
Tessa van Schijndel Docent OW


Studentleden

Marit Dekker Bachelor Onderwijswetenschappen
Lotte Hensen Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam
Isabeau van Velsen Bachelor Pedagogische wetenschappen
Rosa Helmantel Bachelor Pedagogische wetenschappen
Ramona Tinga Bachelors Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
Lisanne Roomer Master Orthopedagogiek
Lotte Visser Research Master Child Development and Education

Geen lid, maar wel aanwezig
Erna van Hest Directeur College Pedagogische en onderwijswetenschappen
Andries van der Ark Directeur Graduate School of Child Development and Education
Meta van Diest en Marieke Zantkuijl Ambtelijk secretaris Opleidingscommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Neeltje Huijing-Schrofer Kwaliteitszorgmedewerker
Tane Nieuweboer Bestuursstudent Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Toehoorder studieadviseurs Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Toehoorder Comenius
  Toehoorder FSR FMG