Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

 • Verantwoordelijkheid

  De opleidingscommissie (OC) is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
  De commissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

  Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

 • Werkgebied

  De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

  • samenstelling van de onderwijsprogramma's
  • onderwijs- en examenregeling (OER)
  • de wijze van toetsing
  • evaluatie van de modules

  Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

  • roostering
  • literatuur
  • audiovisuele faciliteiten
 • Samenstelling

  Voor het collegejaar 2020 - 2021 is de Opleidingscommissie als volgt samengesteld:

  Voorzitter

  Niels Smits Docent M&T


  Docentleden

  Loes van Rijn - van Gelderen Docent PJO
  Marjolein Zee Docent PW
  Mark Assink Docent FO
  Mirjana Majdandzic Docent PJO
  Inti Soeterik Docent UPvA/ OW
  Daniëlle van der Giessen Docent PW


  Studentleden

  Rosa Helmantel Bachelors Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
  Juliette de Groot Bachelor Onderwijswetenschappen
  Charlotte Tijburg Bachelor Pedagogische wetenschappen
  Tessa Hartman Universitaire Pabo van Amsterdam
  Emilia Roelofs Master Onderwijswetenschappen
  Fleur Knoppers Master Forensische Orthopedagogiek
  Emma Vermeulen Research Master Child Development and Education

  Geen lid, maar wel aanwezig
  Erna van Hest Directeur College Pedagogische en onderwijswetenschappen
  Andries van der Ark Directeur Graduate School of Child Development and Education
  Mirjam Koelewijn Ambtelijk secretaris Opleidingscommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Neeltje Huijing-Schrofer Kwaliteitszorgmedewerker
  Lenrine Dalmeijer Bestuursstudent Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Studieadviseur Toehoorder studieadviseurs Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Eva van Leeuwen Toehoorder studievereniging Comenius
  Ruben de Groot Toehoorder FSR FMG