Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

 • Verantwoordelijkheid

  De opleidingscommissie (OC) is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
  De commissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

  Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

 • Werkgebied

  De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

  • samenstelling van de onderwijsprogramma's
  • onderwijs- en examenregeling (OER)
  • de wijze van toetsing
  • evaluatie van de modules

  Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

  • roostering
  • literatuur
  • audiovisuele faciliteiten
 • Contact

  Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

 • Vergaderdata

  De opleidingscommissie vergadert in het academisch jaar 2021 - 2022 op de volgende data:

  • Maandag 20 september 2021
  • Maandag 25 oktober 2021
  • Maandag 6 december 2021
  • Maandag 14 februari 2022
  • Maandag 4 april 2022
  • Maandag 9 mei 2022
  • Maandag 20 juni 2022
 • Samenstelling

  Voor het collegejaar 2021 - 2022 is de Opleidingscommissie als volgt samengesteld:

  Voorzitter

  Niels Smits Docent M&T


  Docentleden

  Daniëlle van der Giessen  Docent PW
  Debora Roorda Docent PW
  Joost Jansen in de Wal Docent OW
  Loes van Rijn - van Gelderen Docent PJO
  Mirjana Majdandzic Docent PJO
  Yoni Geerlings                 Docent PW


  Studentleden

  Charlotte Tijburg Bachelor Pedagogische wetenschappen
  Juliette de Groot Bachelor Pedagogische wetenschappen
  Lianne Verweij Master Forensische Orthopedagogiek
  Rosa Helmantel Bachelors Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
  Tamar Wertwijn Bachelor Onderwijswetenschappen
  Tessa Hartman Universitaire Pabo van Amsterdam
  Vongai Batidzirai Masters Forensische Orthopedagogiek en YAR

  Geen lid, maar wel aanwezig
  Erna van Hest Directeur College Pedagogische en onderwijswetenschappen
  Andries van der Ark Directeur Graduate School of Child Development and Education
  Mirjam Koelewijn Ambtelijk secretaris Opleidingscommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Neeltje Huijing-Schrofer Kwaliteitszorgmedewerker
  Lenrine Dalmeijer Bestuursstudent Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Studieadviseur Toehoorder studieadviseurs Pedagogische en Onderwijswetenschappen
  Yente Jansma Toehoorder studievereniging Comenius
  - Toehoorder FSR FMG