Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

 • Verzoeken

  Je kunt bij de examencommissie onder andere een verzoek indienen voor:

  • het aanvragen van vrijstellingen;
  • goedkeuring van vrije programma's en afwijkingen in het reguliere programma;
  • goedkeuring van vrije keuzevakken binnen en buiten de UvA;
  • dispensatie ingangseisen vakken;
  • klachten over tentamens en examens;
  • bemiddeling bij conflicten tussen student en examinator;
  • verlenging van de geldigheidsduur van eindcijfers.

  Lees voordat je een verzoek indient eerst de vereisten door die door de examencommissie worden gesteld aan verzoeken en bekijk de indieningstermijnen voor verzoeken.

 • Contact

  Let op! Bij de Universitaire Pabo van Amsterdam zijn twee examencommissies betrokken:

  • Voor de UvA-vakken wend je je tot de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (zie hieronder).
  • Voor de HvA-vakken gebruik je het digitale verzoekformulier van de examencommissie Pabo-HvA

  Alle correspondentie met de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen verloopt via een digitaal contactformulier, de zogenaamde Digitale Student Service Desk (DSSD). 

  ​Andere manieren van aanvragen dan op deze pagina beschreven of onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen.

  De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt.

  Ambtelijk secretaris en telefonisch spreekuur

  Meta van Diest is ambtelijk secretaris voor de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
  Je kunt bij haar terecht voor vragen over ingediende verzoeken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur, via telefoonnummer 06 - 1114 7025.

 • Bezwaar of beroep

  Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) via het Digitaal loket voor klacht, bezwaar en beroep studenten UvA.

 • Vergaderdata

  De examencommissie vergadert in het academisch jaar 2019 - 2020 op de volgende data:

  • 3 september 2019
  • 22 oktober 2019
  • 3 december 2019
  • 14 januari 2020
  • 25 februari 2020
  • 6 april 2020
  • 19 mei 2020
  • 23 juni 2020
 • Samenstelling

  Leden

  Voorzitter dhr. dr. E. (Ernst) Mulder
  Vicevoorzitter prof. dr. P.F. (Peter) de Jong
  Leden mw. dr. C. (Cristina) Colonessi
    mw. dr. W. (Wieke) de Vente
    dhr. dr. B.J.H. (Bonne) Zijlstra
    mw. dr. E.J. (Els) Kuiper
  Extern lid dhr. prof. (emeritus) dr. S. (Sjoerd) Karsten

  Ambtelijk secretariaat

  Ambtelijk secretaris

  mw. dr. M.M. (Meta) van Diest