Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De overheidsrichtlijnen voor werken en studeren zijn inmiddels alweer een tijd van kracht. Deze richtlijn is: werk en studeer thuis als dat kan, maak afspraken als je in het gebouw wil zijn en volg de regels. Voor vragen of zorgen kun je contact opnemen met de FNWI afdeling Gebouwen, Arbo en Milieu (GAM).

Laatste update: 24 augustus

Betreden, verlaten en gebruiken pand

Er is hard gewerkt om de 1,5 meter leefregels op FNWI locaties toe te passen. Voor Science Park 904 betekent dit:

 • Alle studenten en medewerkers dienen, voor zowel het naar binnen als het naar buiten gaan, gebruik te maken van de hoofdingang van Science Park 904, met uitzondering van studenten die voor practicumonderwijs in Gebouw F of G moeten zijn. Zij maken gebruik van de in- en uitgang van die gebouwen.
 • De ingang en uitgang zijn gesplitst. Er is een draaideur voor ingaand bezoek en een draaideur voor uitgaand bezoek.
 • Je wordt bij binnenkomst ontvangen door een facility host en je moet je aanmelden door je UvA–pas te scannen. Ook bij het verlaten van het gebouw moet je je pas scannen.
 • Verkeersstromen worden middels bewegwijzering in goede banen geleid. Zo worden de verkeersstromen op de grote trap in de hal gescheiden door een ketting, rechts ga je de trap op, en aan de linkerkant de trap af. Ook in de rest van het gebouw zijn er looproutes- en richtingen aangegeven met behulp van verkeersborden.

Zorg alsjeblieft dat je je aan de regels houdt op het moment dat je het gebouw betreedt. Zo kunnen we elkaars veiligheid zoveel mogelijk waarborgen.

Algemene regels

 • Thuis werken en thuis studeren is de norm.
 • De richtlijnen van het RIVM gelden onverminderd: social distance van minimaal 1,5 meter en persoonlijke hygiëne. Belangrijk: voor iedereen geldt dat indien er sprake is van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging, diegene thuis dient te blijven en dus geen toegang krijgt tot het gebouw. Deze richtlijn geldt ook in het geval iemand uit het gezin of huishouden luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid heeft.
 • Als de omstandigheden thuis om welke reden dan ook minder geschikt zijn om te werken, kan in overleg met leidinggevende afgesproken worden om in Science Park 904 te werken.
 • Studenten die op Science Park willen studeren kunnen een studieplek reserveren via de website van de UB. Bij aankomst op Science Park moeten ook zij inchecken met hun studentenpas en zich melden bij de balie van de bibliotheek. Daar krijgen ze een placemat waarmee ze op hun aangewezen plek kunnen zitten. Studenten mogen alleen in de openbaar toegankelijke studieruimtes werken. 
 • De faculteit houdt door middel van inspectierondes toezicht op de veiligheid en de naleving van de toegangsregels in het gebouw.

Voor werken in de labs geldt aanvullend

 • Er is vooraf toestemming nodig van de instituutsmanager.Toestemming van de instituutsmanager houdt in dat de instituutsmanager, door middel van een aangeleverde planning, ruim van te voren weet wie, wanneer in welk lab aanwezig is en welke werkzaamheden daar worden uitgevoerd. De instituutsmanager beoordeelt aan de hand van deze opgaven of de veiligheid gewaarborgd is en geeft geen toestemming als dat in zijn/haar ogen niet het geval is.
 • Richtlijnen omtrent veilig werken zijn onverkort geldig. Er zijn minimaal twee personen in het lab aanwezig. De faculteit zorgt dat er voldoende BHV-er en BHV-ploegleiders aanwezig zijn.

Aangepaste openingstijden

 • Gebouw A, B, C, D en E van Science Park 904 zijn geopend volgens reguliere openingstijden. Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. 
 • Gebouwdelen F en G zijn geopend met aangepaste openingstijden (maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00). In deze gebouwdelen kunnen practica worden geroosterd tot uiterlijk 22.00 uur. Op die dagen worden de openingstijden daarop aangepast.
 • Science Park 107 is open van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur. Aanwezigheid dient van tevoren te worden afgestemd met leidinggevende.
 • Paviljoen FNWI in de Startup Village is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur. Aanwezigheid dient van tevoren te worden afgestemd met leidinggevende.
 • Gebouw H en AUC zijn gesloten. 

Werkplek reserveren (voor medewerkers)

Indien je de komende tijd toch een keer op kantoor wilt werken, vragen we je je aanwezigheid in te voeren in het kantoorreserveringssysteem. Hiermee streven we twee doelen na:

 • Verbeteren van de voorspelbaarheid van het verwachte aantal mensen op een bepaald moment, zowel voor de individuele medewerker als voor het faculteitsmanagement.
 • Vergemakkelijken en stimuleren van een betere spreiding van de kantooraanwezigheid over de nu uitgebreide openingstijden (ma-vr. 7.00-22.00 uur; za. 10.00-18.00 uur).

Het reserveringssysteem is ingebed in Datanose en is nu voor alle medewerkers beschikbaar via https://datanose.nl/#bookdesk (inloggen met je UvAnetID).

Hier zijn enkele praktische richtlijnen:

 • Stem je aanwezigheid altijd af met je leidinggevende. 
 • Het heeft alleen zin om een bureau te reserveren in een kantoor waar je toegang toe hebt via de medewerkerskaart. Uiteraard is het voor medewerkers mogelijk om collega's toegang te verlenen tot hun kantoor; neem hiervoor contact op met het secretariaat.
 • Kantoren kunnen in vier (weekdagen) of twee (weekends) tijdsloten worden geboekt. Het invullen van het reserveringssysteem moet verder voor zichzelf spreken.
 • Het gebruik van de tool is vereist voor alle medewerkers, ook voor degenen die gebruik maken van een enkel, niet gedeeld kantoor.
 • Het aantal beschikbare bureaus in gedeelde kantoren is aangepast om een goede sociale afstand te kunnen overbruggen.

We vragen je om je strikt te houden aan het kantoorreserveringssysteem. Alleen als we erin slagen om veilig te werken volgens de landelijke en lokale richtlijnen van maatschappelijke distantie, kunnen we de huidige manier van werken handhaven. 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over een veilige werk- en studeeromgeving kan contact opgenomen worden met de afdeling Gebouwen, Arbo en Milieu: GAM-science@uva.nl