Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Vrijdag 20 maart ontvingen alle studenten van de FNWI belangrijke informatie over de afsluiting van de vakken in blok 4. Lees hieronder de berichtgeving.

Beste student,

Bovenop de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus, en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, speelt voor veel van jullie natuurlijk dat maandag volgens de planning de tentamenweek van start gaat. De afgelopen week heeft de onderwijsstaf van de FNWI hard gewerkt om alternatieven te vinden voor de afsluiting van blok 4. Via Canvas word je per vak geïnformeerd over wat er van je wordt verwacht. In deze email geven we je graag wat meer algemene informatie over de afsluiting van blok 4.

Wel of geen tentamen?

Elke vakcoördinator heeft in overleg met de opleidingsdirecteur een afweging gemaakt over óf het vak op dit moment kan worden afgesloten, en zo ja: in welke vorm. Hierbij wordt onder andere meegewogen dat de kwaliteit van het tentamen niet in het geding komt en ook dat de oplossing werkbaar is voor jou als student; zowel qua voorbereiding als qua tentamen zelf. Vervolgens zijn per vak de voorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissies.

Er zijn drie mogelijkheden:

1.           Het vak kan worden afgesloten zoals gepland

2.           Het vak kan met een aanpassing worden afgesloten

3.           Het vak kan niet op dit moment worden afgesloten en het tentamen moet worden uitgesteld.

Voor tentamens die niet op dit moment kunnen doorgaan wordt er per opleiding gekeken naar alternatieve toetsmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende tijd tussen het tentamen en de daaropvolgende herkansingsmogelijkheid. Ook over alternatieve tentamendata word je te zijner tijd geïnformeerd via Canvas.

Extra tentamenmogelijkheid/herkansing

Studenten die in de huidige omstandigheden niet aan een tentamen kunnen meedoen of deze niet goed kunnen maken, krijgen een extra mogelijkheid om het tentamen voor de eerste keer te maken of te herkansen. Hier zal je te zijner tijd verder over worden geïnformeerd.

Wegwijzer voor FNWI-studenten

Op uva.nl/coronavirus staat informatie over het coronavirus en de gevolgen hiervan voor studenten en medewerkers van de UvA. In de update van vandaag, 20 maart, word je onder andere geïnformeerd over het vervallen van het negatief bindend studieadvies (BSA) voor het lopende studiejaar.

Bij de Education Desk van de FNWI doen we daarnaast ons uiterste best om per mail zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Helaas zijn er ook veel kwesties waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben, bijvoorbeeld omdat de besluiten van vandaag pas nu uitgewerkt kunnen worden per opleiding of vak. Ons uitgangspunt hierbij is dat we de studievoortgang zoveel mogelijk kunnen waarborgen, maar dit vraagt soms om enige flexibiliteit. Hiervoor hopen we op je begrip.

Om je wegwijs te maken in de verschillende informatieloketten, hebben we een pagina gemaakt op de website van je opleiding. Hier plaatsen we de komende tijd ook aanvullende informatie die specifiek geldt voor FNWI-studenten.

(De link in deze e-mail verwijst naar de studentensite voor de bachelor Biologie. De informatie is echter hetzelfde voor alle FNWI-opleidingen. Ga naar student.uva.nl, kies jouw opleiding uit de lijst en klik op ‘Corona’ in het hoofdmenu.)

Met hartelijke groet,

Education Desk FNWI

servicedesk-esc-science@uva.nl