Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Dubbele bachelor Psychobiologie – Psychologie

Dubbele bachelor Psychobiologie – Psychologie

Het is mogelijk om naast de bachelor Psychobiologie ook te starten met de bachelor Psychologie en zo twee bachelordiploma’s te behalen. Dit betekent dat je ongeveer 84 studiepunten extra behaald en binnen 4 jaar beide bachelordiploma’s op zak hebt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je hebben deelgenomen aan de selectie van Psychobiologie en voor deze opleiding ingeschreven te staan.

 • Aanmelden

  Starten met het bachelorprogramma Psychologie naast Psychobiologie (PB) kan bij start van het tweede semester in het eerste studiejaar van PB of bij start van het tweede studiejaar. In beide gevallen doe je 4 jaar over twee opleidingen, waarbij je, wanneer je in het tweede semester van jaar 1 start, de studielast iets meer spreidt.

  De aanmelding deadline voor start in jaar 1 is 1 december, voor starten in jaar 2 is dit 1 juni.

  Aanmelden kan bij de opleidingscoördinator van PB via een e-mail naar: duba-PB-Psy-science@uva.nl.

  Na aanmelding zul je, indien je aan de ingangseisen voldoet, een bericht ontvangen met meer informatie en een uitnodiging voor het intakegesprek.

 • Voorwaarden

  De opleiding ondersteunt het volgen van het bachelorprogramma Psychologie naast dat van Psychobiologie onder een aantal voorwaarden. 

  Regels

  1. Om bij start van semester 2 in jaar 1 te mogen starten met Psychologie, moet je alle vakken van PB uit periode 1 en 2 met een voldoende hebben afgerond. Meld je wel vóór 1 december aan, als je verwacht deze vakken te gaan behalen.
  2. Om bij start van jaar 2 te mogen starten met Psychologie, moet je in principe alle PB-vakken uit jaar 1 met een voldoende hebben afgerond. Meld je wel vóór 1 juni aan, als je verwacht deze vakken te gaan behalen.Heb je maximaal 1 vak niet gehaald maar ben je wel erg gemotiveerd? Neem dan contact op met de studieadviseur van PB om de mogelijkheden te bespreken.
  3. Een student wordt toegelaten tot de bachelor Psychologie na een toelatingsgesprek waarin wordt gekeken of de student aan de voorwaarden voldoet en wat de motivatie van de student is om beide bachelorprogramma’s te combineren.
  4. Per cohort wordt er een maximum aantal van 20 studenten geselecteerd. Zijn er meer aanmeldingen, dan wordt er geselecteerd op basis van cijfers en motivatie.
  5. De eerstejaars Psychologievakken worden als bijvakstudent gevolgd - hiervoor is geen aparte inschrijving in Studielink nodig. Inschrijving als hogerejaars student Psychologie via Studielink is nodig als je mag starten met de tweedejaars vakken van Psychologie. 
  6. Het is te allen tijde mogelijk om te stoppen met Psychologie. Indien daartoe besloten wordt, is voor de student het reguliere studieprogramma van PB van toepassing. Reeds behaalde vakken bij Psychologie kunnen als extra onderdelen op het diploma van Psychobiologie vermeld worden.
  7. Studenten die het tweede bachelorprogramma volgen, kunnen doorgaan met dit programma indien aan de volgende eis wordt voldaan: de student heeft na twee studiejaren alle vereiste Psychologie-onderdelen uit jaar 1 behaald (30 EC) en loopt op schema bij PB (maximaal 1 onderwijsonderdeel niet gehaald; uitzonderingen gaan via studieadviseur van PB). Wanneer na 1 jaar (of 1,5 jaar indien gestart in semester 2 van jaar 1) niet de vereiste 30 EC van Psychologie behaald is, moet de student stoppen met de dubbele bachelor. Aangezien bij Psychologie de regels hieromtrent strikt zijn voor de eigen studenten, geldt dit ook voor DuBa studenten. 
 • Studieprogramma dubbele bachelor
  • Starten met Psychologie bij aanvang van tweede semester van jaar 1 van PB (30 EC van Psychologie jaar 1 verdeeld over twee jaar): Stroomschema
  • Starten met Psychologie bij aanvang van jaar 2 van PB; (30 EC van Psychologie naast jaar 2 van PB): Stroomschema 
 • Informatie omtrent vakaanmelding

  Vakaanmelding voor de vakken van Psychobiologie gaat volgens de reguliere procedures en de daarvoor geldende deadlines. Meer informatie over de vakaanmelding bij Psychologie volgt nadat je bent geselecteerd voor het dubbele bachelorprogramma.

 • Contact

  Voor overige vragen en/of om je aan te melden voor het intakegesprek kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator van Psychobiologie: Anne Klomp via Duba-PB-Psy-science@uva.nl.

  Voor vragen over studiedruk en over jouw persoonlijke studieplanning kun je het beste contact opnemen met de studieadviseur van Psychobiologie: Marleen Enschede, via studieadviseurs FNWI