Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

De examencommissie is belast met de organisatie en coördinatie van tentamens en examens voor alle bachelor- en masteropleidingen.

Taken van de Examencommissie

Voor het afnemen van de examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens is per opleiding een Examencommissie ingesteld.

Elke opleiding heeft een eigen Examencommissie die onder meer:

  • goedkeuring aan het studieprogramma (vakkenpakket) geeft
  • toestemming geeft aan het afstudeerproject te beginnen
  • vrijstelling van studieonderdelen geeft
  • het afstudeerwerk beoordeelt
  • de examens afneemt
  • diploma’s uitreikt

Samenstelling van de Examencommissie

De Examencommissie wordt gevormd door docenten van de opleiding. De leden worden benoemd door de decaan van de FNWI.

Contact

Verzoeken voor de examencommissie kunnen gericht worden tot de ambtelijk secretaris:

Ambtelijk secretaris van de examencommissie Biologie, Bio-medische wetenschappen of Psychobiologie
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam

E-mail: examlaw-science@uva.nl