Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Waar je terecht kunt voor hulp bij ongewenst gedrag

Laatst gewijzigd op 23-12-2022
Als je te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst gedrag is er altijd iemand bij wie je terecht kunt. Hier vind je een volledig overzicht van al die mensen en mogelijkheden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon staat altijd aan jou kant en steunt je als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Door een luisterend oor te bieden, of door samen met jou een manier te zoeken om het gedrag te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert.

Ombudsfunctionaris

Je kunt vertrouwelijk naar de ombudsfunctionaris als je onafhankelijk en onpartijdig advies of bemiddeling wilt. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met ongewenst gedrag, het schenden van de wetenschappelijke integriteit of het (foutief) toepassen van regels en procedures.

Studentenpsycholoog

Voor kortdurende hulp bij mentale problemen die je belemmeren in je studie kun je naar de studentenpsycholoog. Bijvoorbeeld bij gebrek aan motivatie en concentratie, uitstelgedrag, stress of (faal)angst.

Studieadviseur

De studieadviseur kan je helpen bij vragen over je studieprogramma, je planning of persoonlijke omstandigheden die je studie beïnvloeden zoals ziekte of een beperkende thuissituatie.

Studentendecaan

Een studentendecaan ondersteunt je bij bijzondere omstandigheden die je studie beïnvloeden. Bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, financiën of studeren met een functiebeperking. In de meeste gevallen kun je beter eerst naar de studieadviseur. Die kan je doorverwijzen naar de decaan.

Studentenarts

Als student kun je je bij Bureau Studentenartsen inschrijven. De studentenartsen zijn gespecialiseerd in gezondheidsklachten en mentale klachten waar studenten tegenaan kunnen lopen. Je kunt hierheen met zorgen over je gezondheid, als je niet lekker in je vel zit of als je problemen hebt door ongewenst gedrag van een medestudent of medewerker van de UvA.

Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor de behandeling van en advisering over klachten. Je kunt een klacht indienen over ongewenst gedrag of onheuse bejegening door een medewerker. Een vertrouwenspersoon kan je hiermee helpen.