Welke opleiding volg je?

Taaltoets eerstejaars bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht

Laatst gewijzigd op 17-05-2022
Onder alle eerstejaars bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht wordt een verplichte taaltoets afgenomen.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Verplichte toets 

Met ingang van studiejaar 2021-2022 is deze taaltoets verplicht gesteld. Voor studenten Rechtsgeleerdheid is de toets onderdeel van het van Rechtswetenschappelijk onderzoek, voor studenten Fiscaal recht is hij onderdeel van het vak Inleiding Fiscaal recht. Voor beide geldt dat de vakken plaatsvinden in blok 5. Je moet de toets met een voldoende afsluiten om voor het vak te slagen. Deze toets dient om inzicht te krijgen in je sterke en minder sterke punten op het gebied van taal.

Zo ziet de toets eruit

De taaltoets duurt 2 uur en bestaat uit 60 multiple choice-vragen met elk 4 antwoordopties. Ongeveer 20 van deze vragen gaan over een bijgeleverd (kranten)artikel. De toets is voornamelijk gericht op tekstbegrip en vocabulaire/uitdrukkingen. Daarnaast wordt een klein aantal vragen gesteld over spelling/grammatica. De taaltoets is opgesteld in een juridische context en met gebruik van juridische begrippen.​​​​​​

De toets gaat uit van een eindniveau vwo, dus vrijwel alle studenten zullen hieraan voldoen. Je hoeft dan ook in principe niet te leren voor de toets. Op de Canvaspagina van Zicht op de Rechtspraktijk vind je een aantal oefenvragen om na te gaan of je op het juiste niveau zit.

De uitslag 

Voor de toets krijg je een voldoende (AVV) of onvoldoende (NAV). Na afloop krijg je ook inzicht in het aantal vragen dat je per categorie goed en fout had.

Als je geen voldoende haalt voor de taaltoets, kun je het vak Rechtswetenschappelijk onderzoek/Inleiding Fiscaal recht niet halen. Als je alle componenten van dit vak hebt behaald (behalve de taaltoets), kun je het cijfer daarvan meenemen naar volgende jaren en de taaltoets opnieuw afleggen. 

Als je de taaltoets wel hebt gehaald, maar het vak niet, mag je de voldoende voor je taaltoets meenemen naar het volgende jaar.

Wanneer je de toets kan afnemen

Het eerste afnamemoment van de taaltoets is in week 3 van blok 2. De herkansing vindt plaats in blok 5. Studenten die een onvoldoende hebben gehaald voor hun eerste poging, hebben dan genoeg tijd om voor de herkansing aan hun taalvaardigheid te werken.

Vrijstelling

Voor de taaltoets is geen vrijstelling mogelijk. Ook niet als je al een taaltoets aan een andere (juridische) faculteit hebt afgelegd. De taaltoets is een deeltentamen van het vak Rechtswetenschappelijk onderzoek/inleiding Fiscaal recht en voor deeltentamens kan geen vrijstelling worden verleend.

Vragen

Als je een vraag hebt, mail dan naar taaltoets-fdr@uva.nlExterne link of neem contact op met de Onderwijsbalie