Welke opleiding volg je?

Studievertraging door bijzondere omstandigheden en overmacht

Laatst gewijzigd op 01-11-2022
Heb jij vanwege bijzondere omstandigheden buiten je macht studievertraging opgelopen? Bekijk hier waar je terecht kunt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat is studievertraging door overmacht? 

Van studievertraging door overmacht is sprake als je, door bijzondere persoonlijke omstandigheden die dit studiejaar zijn ontstaan of ontdekt, minder studiepunten hebt behaald. 

Voorbeelden van dit soort persoonlijke omstandigheden:

  • Ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer, psychiatrische problemen)
  • Functiebeperking (bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of dyslexie) 
  • Chronische ziekte (bijvoorbeeld doofheid, reuma, de ziekte van Crohn)
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld zorgen voor een ouder/mantelzorg, ziekte of overlijden van een ouder)
  • Zwangerschap
  • Topsport of toptalent op cultureel gebied
  • Een onvoldoende studeerbare opleiding

Financiële ondersteuning

Heb jij studievertraging door overmacht? Dan kun je je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Ga langs bij je studieadviseur 

Loop jij studievertraging op door een bijzondere omstandigheid? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur. Met je studieadviseur bekijk je of je je planning kunt aanpassen, je wat rustiger aan kunt doen of dat je je beter tijdelijk kunt uitschrijven. Ook kan de studieadviseur je doorverwijzen naar andere hulp en je helpen bij het aanvragen van financiële ondersteuning.

Internationale studenten met een verblijfsvergunning

Studenten uit niet-EU/EER landen met een verblijfsvergunning dienen elk studiejaar minstens 50% van de studiepunten van de voltijd studie te behalen. Als je de drempel van 50% niet haalt, gaat de UvA na of er een geldige reden is voor vrijstelling van deze drempel. Als je niet bent vrijgesteld, moet de UvA de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hierover informeren, met intrekking van je verblijfsvergunning als gevolg.

Dreig je de drempel niet te halen? Meld je dan bij je studieadviseur om je situatie te bespreken. Eventueel verwijst hij of zij jou door naar een studentendecaan.

Andere hulp en gesprekspartners 

Hebben de persoonlijke omstandigheden invloed op jouw studieplezier en studievoortgang? Je kunt altijd ergens terecht en je staat er niet alleen voor. Bekijk alle informatie en gesprekspartners rond studiebegeleiding en advies en gezondheid en welzijn.  

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens