Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Persoonlijke omstandigheden en dwingend studieadvies voor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:05
Loop je door bijzondere persoonlijke omstandigheden in jaar 1 studievertraging op en dreig je een negatief dwingend studieadvies te krijgen? Neem contact op met de studieadviseur.Neem contact op met je studieadviseur
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet kunt voldoen aan de gestelde regels voor doorstroming naar het tweede jaar, dan kan de examencommissie besluiten het dwingend negatief studieadvies te herzien. 

Deze herziening kan alleen verleend worden als je de omstandigheden zo snel mogelijk na het intreden ervan samen met een bewijs, hebt gemeld en besproken bij de studieadviseur. 

Voorbeelden erkende omstandigheden

Erkende persoonlijke omstandigheden zijn onder andere:

  • Ziekte 
  • Functiebeperking 
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld zorgen voor een ouder/mantelzorg, ziekte of overlijden van een ouder)
  • Zwangerschap
  • Topsport 
  • Een bestuursjaar van een studentenorganisatie of lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie van de universiteit.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je meer informatie over dit overzicht. Voor het verlenen van vrijstelling moet een duidelijk verband zijn tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging. 

Ga in elk geval langs bij de studieadviseurs

Als één of meerdere van deze persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, meld je dan direct bij de studieadviseurs. Kom persoonlijk langs om je situatie te bespreken en neem eventuele bewijsstukken mee. 

Verzoek tot uitzondering indienen bij de examencommissie

Op grond van persoonlijke omstandigheden kun je een verzoek indienen bij de examencommissie om een uitzondering te maken op het dwingend studieadvies. Geef duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden speelden, in welke periode dit was en of er melding is gemaakt bij de studieadviseur. Voeg ook een studieplanning bij.