Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Overzicht opleidingen waarvan de vakaanmelding via GLASS plaatsvindt

Laatst gewijzigd op 30-06-2022
Vanaf juni 2022 gaan een groot aantal UvA-opleidingen gebruikmaken van het nieuwe vakaanmeldsysteem GLASS. Hier lees je welke opleidingen meedoen in juni.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Studies die in juni 2022 meedoen met GLASS

In de lijst hieronder vind je (per faculteit) de UvA-opleidingen die in juni 2022 gebruik gaan maken van GLASS. Voor vakken van alle andere UvA-opleidingen meld je je in juni 2022 nog aan via het huidige systeem Planner. Hoe je je aanmeldt voor vakken, lees je op de pagina over vakaanmelding via GLASS

Studies Economie & Bedrijfskunde

 • Master Accountancy and Control
 • Master Business Administration
 • Master Entrepreneurship (joint degree)
 • Master Finance
 • Master Actuarial Science and Mathematical Finance
 • Master Business Economics
 • Master Econometrics
 • Master Economics
 • Master Fiscale Economie

Studies Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Bachelor Media en cultuur
 • Bachelor Media and Information
 • Bachelor Filosofie

Studies Communicatiewetenschap (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

 • Bachelor Communicatiewetenschap
 • Bachelor Communication Science
 • Bachelor Communication Science (Short-track) 
 • Bachelor Verkorte Bachelor Communicatiewetenschap 
 • Schakelprogramma Communicatiewetenschap
 • Master Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation
 • Onderzoeksmaster Communication Science

Studies Pedagogische & Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

 • Bachelor Onderwijswetenschappen
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam
 • Schakelprogramma (Forensische) Orthopedagogiek
 • Schakelprogramma Onderwijswetenschappen
 • Schakelprogramma Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding
 • Bachelor keuzevakken ILO
 • Minor Educatie ILO
 • Minor Kunsteducatie
 • Master Educatieve Master Primair Onderwijs (Joint Degree)
 • Master Onderwijswetenschappen
 • Master Pedagogische Wetenschappen
 • Onderzoeksmaster Child Development and Education
 • Contract onderwijs programma Aan de Slag voor de Klas (ASK) 
 • Master Leraar VHO

Studies Psychologie (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

 • Bachelor Psychologie
 • Master Gezondheidszorgpsychologie
 • Master Psychologie
 • Onderzoeksmaster Psychologie

Studies Sociale Wetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

 • Bachelor Sociologie
 • Bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap
 • Master Sociologie

Studie Politics, Psychology, Law and Economics

 • Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

Studies Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid
 • Bachelor Fiscaal recht
 • Master Arbeidsrecht
 • Master European Private Law
 • Master Fiscaal recht
 • Master Gezondheidsrecht
 • Master Informatierecht
 • Master International and European Law
 • Master International Criminal Law
 • Master International Tax Law
 • Master Law and Finance 
 • Master Privaatrecht
 • Master Publiekrecht
 • Administratief (master) A - Graduate School of Law - administratief
 • Administratief (bachelor) A - College of Law - administratief