Welke opleiding volg je?

Klinisch stageprogramma (coschappen): master Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 03-06-2022
De master Geneeskunde bestaat uit 3 fases waarin je een klinisch stageprogramma doorloopt (de coschappen).
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je sluit de masterfases af met de semi-artsstage. Voor of na de masterfases loop je een wetenschappelijke stage en volg je keuzeonderwijs. In het keuzeonderwijs kun je er ervoor kiezen onderwijsmodules te volgen, een niet-klinische stage of een klinische stage te lopen. Een overzicht van het klinische stageprogramma (coschappen) en stages tijdens de master Geneeskunde vind je in Act-eExterne link.

Klinisch stageprogramma (coschappen)

Tijdens het klinische stageprogramma (coschappen) werk je als masterstudent/coassistent in de patiëntenzorg. Je voert allerlei beroepsactiviteiten uit waarin je je kennis en vaardigheden toepast in de praktijk. Bijvoorbeeld consultvoering, maar ook (leren) zorgen voor 'eigen' patiënten.

Semi-artsstage

De semi-artsstage is een fulltime coschap en vindt plaats aan het eind van masterfase 3:

  • Je participeert als coassistent in de klinische en poliklinische patiëntenzorg (gepland en spoedeisend), inclusief eventuele avond- of nachtdiensten. 
  • Je voert consulten bij nieuwe patiënten én herhaalconsulten bij “eigen” controlepatiënten, onder indirecte en waar nodig, directe supervisie. 
  • Je assisteert bij diagnostische of therapeutische procedures, of voert die zelf uit onder supervisie. 

De inhoud van de semi-artsstage verschilt per discipline. Een omschrijving van de semi-artsstageExterne link vind je in Act-e.

Wetenschappelijke stage

Met deze fulltime stage doe je ervaring op met medisch-biologisch, klinisch of maatschappijgericht wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Ook leer je hoe je op een wetenschappelijke manier verslag doet. Uitgangspunt is dat elke student binnen een lopende onderzoekslijn een eigen onderzoeksproject uitvoert. 

Lees hier meer informatie over waar de wetenschappelijke stage uit bestaat en hoe de planning eruit ziet

Keuzeonderwijs

Keuzeonderwijs is het eerste onderdeel dat je kunt doen binnen de master Geneeskunde en ziet er voor iedere student anders uit. Je vult dit onderwijs zelf in. Je kunt het ook in masterfase 3 volgen. De meeste studenten kiezen voor dit laatste, omdat je dan klinische stages kunt volgen, ook in het buitenland. 

Lees hier meer over de keuzeonderwijsopties van de master Geneeskunde

Deeltijdmogelijkheden master Geneeskunde

Het is mogelijk om de Master Epicurus in deeltijd te volgen. Je volgt dan de klinische stages die langer zijn dan 3 weken in 4 dagen per week en je volgt een extra klinische stage om de gemiste uren in te halen. De klinische stages die korter of gelijk zijn aan 3 weken volg je voltijds. De onderwijsweken volg je ook voltijds, volgens het standaardrooster. Hier is wel altijd een zelfstudiedag ingepland in de week. 

Deeltijd studeren is voorbehouden aan studenten die een geldige reden hebben en toestemming krijgen voor het studeren in deeltijd. Voorbeelden van redenen zijn de zorg voor kleine kinderen, een chronische ziekte of de topsportstatus. De klinische stages in de deeltijdopleiding worden vooral in de regio Amsterdam gelopen. 

Wil je in deeltijd studeren? In de flowchart vind je het aanvraagproces om de Master Epicurus in deeltijd te volgen (pdf)

Voor meer informatie, neem je contact op met de studieadviseurs.

Invulling deeltijdprogramma

In plaats van 5 dagen per week (voltijds) ga je 4 dagen per week je klinische stages volgen. In de klinische stages is de vrije dag vastgesteld op de woensdag. Er zijn echter ook weken, waarin je wel alle dagen aanwezig moet zijn. Dit geldt voor:

  • Klinische stages die 3 weken of korter duren. Deze worden voltijds gevolgd. Dit gaat om Dermatologie, Oogheelkunde, KNO, Polikliniek Heelkunde, Polikliniek Interne Geneeskunde, en Sociale Geneeskunde;
  • De onderwijsweken. Hier is een aanwezigheidsplicht. Wel is er zelfstudietijd in deze weken gepland. Deze mag je naar eigen inzicht indelen. In Masterfase 1 is deze zelfstudietijd gepland op de woensdag, behalve in de Introductieweken. 

Extra klinische stage deeltijdprogramma

Om te zorgen dat je de door deeltijd gemiste uren maakt, volg je na de klinische stage Sociale Geneeskunde (vóór de Semi-arts-Stage) een extra klinische stage. Deze extra stage heeft een minimale duur van 6 weken en een maximale duur van 13 weken. Als je vanaf de start van het programma direct als deeltijdstudent bent gestart, is de duur 13 weken. Als je maar een deel van je programma in deeltijd hebt gevolgd, kom je mogelijk in aanmerking voor verkorting van de extra klinische stage tot minimaal 6 weken. Je kunt een beargumenteerd verzoek tot verkorting indienen bij de examencommissie. 

Aan de extra klinische stage mag je zelf invulling geven binnen de door de opleiding gestelde kaders. Voordat je de extra klinische stage start, vraag je goedkeuring aan voor de invulling.

De extra klinische stage is onderdeel van Masterfase 3. De feedback die je tijdens de extra stage verzamelt in je portfolio, wordt meegenomen in de High Stake beoordeling van Masterfase 3. Je ziet hiervoor een extra ‘tegel’ in Scorion, het digitaal portfolio.