Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Flexstuderen

Laatst gewijzigd op 11-05-2023
Flexstuderen is vanaf studiejaar 2023/2024 niet meer mogelijk.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Ministerie stopt pilot flexstuderen

Sinds september 2017 konden studenten van sommige UvA-opleidingen kiezen voor flexstuderen. Zij betaalden alleen collegegeld voor de vakken die ze volgden in plaats van voor een ‘vol’ studiejaar. Het ging om een pilot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

De pilot eindigt per 31 augustus 2023. Je kunt je dus niet meer aanmelden voor flexstuderen.

Huidige flexstudenten studiejaar 2022-2023

Betaling collegegeld

Het collegegeld voor flexstuderen bepalen we op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak, plus een opslag van 15 procent. Per studiepunt betaal je €42.34. Er geldt een minimum collegegeldtarief van 6 EC = €254.04.

In juli ontvang je een eerste berekening van je collegegeld en betaal je minimaal het standaardtarief van 6 EC. Tijdens het studiejaar zijn er 2 momenten waarop we je collegegeldtarief opnieuw berekenen: in januari en augustus. Dit gebeurt op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld. 

Restitutie

Meld je je af voor een vak vóór het begin van het semester of blok, dan brengen we dat vak niet in rekening. Je betaalt wel nog steeds het minimum collegegeldtarief €254.04 (6 EC). Bij tussentijdse uitschrijving van de hele opleiding heb je geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het collegegeld.

Rechten en plichten

Voor jou als flexstudent gelden dezelfde regels als voor een reguliere student, zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. Aan je recht op studiefinanciering, studielening of studentenreisproduct verandert ook niets. Kijk voor meer informatie op DUO.nlExterne link.

Afmelden

Als je je wilt afmelden voor flexstuderen, neem dan contact op met de Digitale Student Service Desk.Externe link

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen over flexstuderen contact op met de Digitale Studenten Service DeskExterne link

Kijk ook bij

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens