Welke opleiding volg je?

Flexstuderen

Laatst gewijzigd op 17-06-2022
Als je komend studiejaar niet fulltime kunt studeren, bijvoorbeeld vanwege een bestuursjaar of zorgtaken, dan is flexstuderen misschien iets voor jou.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Met flexstuderen betaal je alleen collegegeld voor de vakken die je volgt. Je hebt wat betreft vakinschrijving dezelfde rechten als een reguliere student. Je kunt dus alle vakken volgen die reguliere studenten ook kunnen volgen. 

Voorwaarden

Je mag flexstuderen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief (niet onder het instellingstarief).
  • Je hebt een positief studieadvies voor je bacheloropleiding of behaalt dit uiterlijk 31 augustus.
  • Je opleiding biedt flexstuderen aan en er is nog plek voor je.

Flexstuderen is niet mogelijk als als je op uitwisseling wilt naar het buitenland of ergens anders bijvakken wilt volgen. 

Aan- en afmelden 

Aanmelden voor huidige flexstudenten

Aanmelden voor flexstuderen kon tot en met 31 mei en is niet meer mogelijk voor komend studiejaar.

Aanmelden voor nieuwe flexstudenten

Aanmelden voor flexstuderen kon tot en met 31 mei en is niet meer mogelijk voor komend studiejaar.

Afmelden

Als je je wilt afmelden voor flexstuderen, neem dan contact op met de Digitale Student Service Desk.Externe link

Collegegeld

Het collegegeld voor flexstuderen bepalen we op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak, plus een opslag van 15 procent. Per studiepunt betaal je €42.34. Er geldt een minimum collegegeldtarief van 6 EC = €254.04.

Betaling collegegeld

In juli ontvang je een eerste berekening van je collegegeld en betaal je minimaal het standaardtarief van 6 EC. Tijdens het studiejaar zijn er 2 momenten waarop we je collegegeldtarief opnieuw berekenen: in januari en augustus. Dit gebeurt op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld. 

Restitutie

Meld je je af voor een vak vóór het begin van het semester of blok, dan brengen we dat vak niet in rekening. Je betaalt wel nog steeds het minimum collegegeldtarief €254.04 (6 EC). Bij tussentijdse uitschrijving van de hele opleiding heb je geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het collegegeld.

Rechten en plichten

Voor jou als flexstudent gelden dezelfde regels als voor een reguliere student, zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. Aan je recht op studiefinanciering, studielening of studentenreisproduct verandert ook niets. Kijk voor meer informatie op DUO.nlExterne link.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen over flexstuderen contact op met de Digitale Studenten Service DeskExterne link. Als je twijfelt of flexstuderen iets voor je is, bespreek dit dan met je studieadviseur.

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens