Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

Taken van de Examencommissie

Voor het afnemen van de examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens is per opleiding een Examencommissie ingesteld. De Examencommissie houdt toezicht op het functioneren van het onderwijs, waarvan de eisen vastliggen in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER).

De Examencommissie:

 • geeft goedkeuring aan het studieprogramma (vakkenpakket)
 • geeft toestemming aan het afstudeerproject te beginnen
 • geeft vrijstelling van studieonderdelen
 • erkent in het buitenland behaalde studiepunten
 • verleent toestemming om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
 • verleent toelating tot een opleiding of een studieonderdeel
 • behandelt klachten omtrent tentamens en tentamenuitslagen
 • beoordeelt het afstudeerwerk
 • neemt de examens af
 • reikt diploma’s uit
 • meldpunt fraude en plagiaat

 

Samenstelling van de Examencommissie

De Examencommissie wordt gevormd door docenten van de opleiding. De leden worden benoemd door de decaan van de FNWI.

Verzoeken aan de Examencommissie

De Examencommissie is bereikbaar op onderstaand adres:

Examencommissie Natuur- en Sterrenkunde

p/a Education Service Center FNWI

Postbus 94214 1090 GE Amsterdam

Mail naar de examencommissie: examew-science@uva.nl

Behandeling verzoeken door de Examencommissie

Verzoeken voor de examencommissie
Voordat je je tot de examencommissie wendt, is het goed om eerst na te gaan of je met je vraag/verzoek wel bij de examencommissie moet zijn.

Onderwijsbalie
De onderwijsbalie kan je informatie of uitleg over een bepaalde regeling geven, bijvoorbeeld over diplomering en cijferregistratie. Indien nodig word je doorverwezen naar de studieadviseur. 

Studieadviseur
Het kan verstandig zijn om met een studieadviseur te overleggen voordat je een verzoek doet aan de examencommissie. In de meeste gevallen kan een studieadviseur goed inschatten wat de examencommissie nodig heeft om je verzoek te beoordelen.

Verzoek indienen
Gedurende het academisch jaar kunnen op ieder moment verzoeken worden ingediend bij de examencommissie. Op de webpagina van de examencommissie vind je meer informatie over hoe je jouw verzoek moet indienen.  

Afhankelijk van het verzoek kan het nodig zijn om aanvullende informatie mee te sturen zoals een vakomschrijving of een cijferlijst.

Let op: je verzoek wordt pas in behandeling genomen als deze volledig is en je alle benodigde documenten hebt ingediend.

Afhandelingstermijn
Je ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een reactie op je verzoek, gerekend vanaf het moment dat het volledige verzoek is ingediend. Tijdens onderwijsvrije periodes kan dit langer duren. Het is dus belangrijk je aanvraag ruim op tijd in te dienen, zeker als het besluit van de examencommissie van belang is voor je afstuderen. De examencommissie streeft ernaar om verzoeken van studenten zo snel mogelijk te behandelen.

Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

Als je het oneens bent met een beslissing van de examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), probeer je eerst in overleg met de examencommissie tot een oplossing te komen. Indien je bezwaren niet zijn weggenomen, kun je vragen om een schriftelijke uitspraak (beschikking) van de examencommissie van de opleiding als je deze nog niet hebt ontvangen. Vervolgens kun je binnen zes weken na verzending van de beschikking in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Adres UvA:

College van beroep voor de examens (COBEX)

Spui 21, 1012 WX Amsterdam