Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Graduate School of Child Development and Education

Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Pedagogische wetenschappen. 

Hierin staan o.a. :

 • de programmasamenstelling met de voorschriften over deelname en verplichte volgorde van de examen-onderdelen (= tentamens)
 • de moduleaanmelding
 • praktische oefeningen en tentamens
 • de wijze waarop tentamens worden afgelegd
 • bekendmaking van tentamenuitslagen
 • vrijstellingsregelingen
 • beroepsprocedures
 • geldigheidsduur van afgelegde tentamens
 • regels omtrent toekenning van het predicaat cum laude

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Hier kun je de OER raadplegen van de masteropleiding Pedagogische wetenschappen die geldt voor het collegejaar 2018-2019.

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Pedagogische wetenschappen 2019-2020

An English version of this document (Teaching and Examination Regulations) can be found on the English student site for Pedagogical Sciences.

Regels en Richtlijnen

In de OER wordt verwezen naar Regels en Richtlijnen van de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Klik op de link hieronder om het document te downloaden.

Regels en Richtlijnen Examencommissie POW

Aanvullende examencommissiebesluiten

 • Op 26 oktober 2016 heeft de Examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde een aanvullend besluit genomen of en volgens welke regels studenten nog aan een schriftelijk tentamen mogen deelnemen na het tijdstip van aanvang.
Aanvullend examencommissiebesluit Toegang tentamens na aanvang
 • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over welke colloquiumpuntregeling geldt voor welk cohort studenten.
Aanvullend examencommissiebesluit Overgangsregeling colloquiumpunten