Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Al tijdens je studie bestuurlijke ervaring opdoen is de perfecte boost voor je cv. En waar kan dat beter dan in de Studentenraad? Stel je nu kandidaat; je hebt nog tot en met maandag 8 april!

Als raadslid praat je mee over én oefen je invloed uit op het beleid van jouw opleiding en van de hele faculteit. Je overleg met (bijvoorbeeld) je eigen onderwijsdirecteur én bovenal met de decaan van de faculteit. Op deze manier kom je optimaal op voor de belangen van je medestudenten, zowel die binnen je eigen opleiding als die binnen de rest van de faculteit.

Voor het eerst werkt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) met het districtensysteem. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Een meer representatieve vertegenwoordiging van studenten in de Facultaire Studentenraad (FSR)

Voorheen bestond de FSR voornamelijk uit studenten Social Sciences. Vanaf dit jaar heeft elk 'district' naar rato van het aantal studenten zetels toebedeeld gekregen: Psychologie heeft 3 zetels, Communicatiewetenschap 3, Sociale wetenschappen 4 en Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2.  Je stelt je kandidaat voor  het 'district' waar jij studeert. Bij de verkiezingen in mei kunnen studenten ook alleen stemmen op de kandidaten binnen hun eigen district.

  • FSR-leden kunnen gemakkelijker heel direct de studenten binnen hun eigen district vertegenwoordigen

Als FSR-lid voer je overleg met (bijvoorbeeld) je eigen onderwijsdirecteur én bovenal met de decaan van de faculteit. Op deze manier kom je optimaal op voor de belangen van je medestudenten, zowel die binnen je eigen opleiding als die binnen de rest van de faculteit.

Hoe stel je je kandidaat?

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je je aansluiten bij een partij die actief is binnen de FMG. Dat kan op twee manieren:

  • Je zoekt contact met een bestaande partij die actief is binnen de faculteit en stelt je namens deze partij kandidaat; of:
  • Je richt je eigen partij op en je stelt je namens deze partij kandidaat.

Meer weten over hoe het precies werkt, contact zoeken met een partij of een nieuwe partij oprichten? Neem dan contact op met de FSR FMG of ga naar het lemma in de A-Z.