Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Meepraten over en invloed uitoefenen op het beleid van jouw opleiding en van de hele faculteit? Dat doe je als lid van de Studentenraad. Stel je nu kandidaat namens het 'district' waar jij studeert. Je hebt nog de tijd tot en met 8 april, dus wees er snel bij!

Het districtensysteem, dat dit jaar voor het eerst wordt ingevoerd aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) heeft de volgende voordelen:

  • Een meer representatieve vertegenwoordiging van studenten in de Facultaire Studentenraad (FSR)

Voorheen bestond de FSR voornamelijk uit studenten Social Sciences. Vanaf dit jaar heeft elk 'district' naar rato van het aantal studenten zetels toebedeeld gekregen: Psychologie heeft 3 zetels, Communicatiewetenschap 3, Sociale wetenschappen 4 en Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2.  Je stelt je kandidaat voor  het 'district' waar jij studeert. Bij de verkiezingen in mei kunnen studenten ook alleen stemmen op de kandidaten binnen hun eigen district.

  • FSR-leden kunnen gemakkelijker heel direct de studenten binnen hun eigen district vertegenwoordigen

Als FSR-lid voer je overleg met (bijvoorbeeld) je eigen onderwijsdirecteur én bovenal met de decaan van de faculteit. Op deze manier kom je optimaal op voor de belangen van je medestudenten, zowel die binnen je eigen opleiding als die binnen de rest van de faculteit.

Waarom is het zo leuk en interessant om lid te zijn van de Facultaire Studentenraad?

Evi de Rover (voorzitter FSR-FMG), Christian Manuputty en Antonie van Hulst (raadsleden FSR-FMG) vertellen je waarom het zo leuk en interessant is om lid te zijn van de Facultaire Studentenraad.

Hoe stel je je kandidaat?

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je je aansluiten bij een partij die actief is binnen de FMG. Dat kan op twee manieren:

  • Je zoekt contact met een bestaande partij die actief is binnen de faculteit en stelt je namens deze partij kandidaat; of:
  • Je richt je eigen partij op en je stelt je namens deze partij kandidaat.

Meer weten over hoe het precies werkt, contact zoeken met een partij of een nieuwe partij oprichten? Neem dan contact op met de FSR FMG of ga naar het lemma in de A-Z.