Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Wil je écht invloed uitoefenen en meepraten over het beleid van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)? Stel je dan kandidaat voor de Studentenraadsverkiezingen. Als FMG-student stel je je dit jaar voor het eerst verkiesbaar voor het ‘district’ waarin jij studeert: Sociale wetenschappen, Psychologie, Pedagogische en Onderwijswetenschappen of Communicatiewetenschap.

Het districtensysteem, dat dit jaar voor het eerst wordt ingevoerd aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, heeft als doel  voor een meer representatieve vertegenwoordiging van studenten in de Facultaire Studentenraad (FSR) te zorgen. De afgelopen jaren zaten er namelijk voornamelijk studenten van Sociale Wetenschappen in de FSR, waardoor de studenten van de andere districten minder direct vertegenwoordigd werden.

Districten zorgen voor korte lijntjes

Het wordt, met het districtensysteem, voor  de FSR nu gemakkelijker om ook heel direct de studenten binnen hun eigen district te vertegenwoordigen – de lijntjes zijn immers heel kort. Als FSR-lid voer je overleg met (bijvoorbeeld) je eigen onderwijsdirecteur én bovenal met de decaan van de faculteit. Op deze manier kun je optimaal opkomen voor de belangen van zowel je medestudenten binnen je eigen studie als die van de gehele FMG.

Alleen kandidaat stellen namens en stemmen voor het eigen district

Elk domein heeft naar rato van het aantal studenten zetels toebedeeld gekregen: Psychologie heeft 3 zetels, Communicatiewetenschap 3, Sociale wetenschappen 4 en Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2. Als je je verkiesbaar stelt, doe je dat voor het district waarin jij studeert. Bij de verkiezingen in mei kunnen studenten ook alleen stemmen op de kandidaten binnen hun eigen district.

Hoe stel je je kandidaat?

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je je aansluiten bij een partij die actief is binnen de FMG. Dat kan op twee manieren:
- Je zoekt contact met een bestaande partij die actief is binnen de faculteit en stelt je namens deze partij kandidaat; of:
- Je richt je eigen partij op en je stelt je namens deze partij kandidaat.

Meer weten over hoe het precies werkt, contact zoeken met een partij of een nieuwe partij oprichten? Neem dan contact op met de FSR FMG of ga naar het lemma in de A-Z.