Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Graduate School of Child Development and Education

Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Onderwijswetenschappen.

Hierin staan o.a. :

  • de programmasamenstelling met de voorschriften over deelname en verplichte volgorde van de examen-onderdelen (= tentamens)
  • de moduleaanmelding
  • praktische oefeningen en tentamens
  • de wijze waarop tentamens worden afgelegd
  • bekendmaking van tentamenuitslagen
  • vrijstellingsregelingen
  • beroepsprocedures
  • geldigheidsduur van afgelegde tentamens.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Hieronder kun je de OER raadplegen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen die geldt voor het collegejaren 2018-2019. 

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Onderwijswetenschappen 2018-2019

Aanvullende examencommissiebesluiten

  • Op 26 oktober 2016 heeft de Examencommissie PW&O een aanvullend besluit genomen of en volgens welke regels studenten nog aan een schriftelijk tentamen mogen deelnemen na het tijdstip van aanvang.
Aanvullend examencommissiebesluit Toegang tentamens na aanvang
  • In juli 2018 heeft de Examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen een aanvullend besluit genomen over welke colloquiumpuntregeling geldt voor welk cohort studenten.
Aanvullend examencommissiebesluit Overgangsregeling colloquiumpunten