For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Studeren met een functiebeperking

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Voorlichting op dinsdag 27 augustus 2019

Op dinsdag 27 augustus 2019 organiseren de Studentenpsychologen een voorlichtingsbijeenkomst voor UvA-studenten met ASS en hun ouders en/of begeleiders.

ASS en studiesucces

Heb je ASS en heb je daardoor studieproblemen of wil je ze voorkomen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de extra studiebegeleiding die de UvA biedt.

Voorwaarden

Een door een GGZ-instelling, particulier psycholoog of psychiater gestelde diagnose en ambulante begeleiding vanuit de GGZ. Wij vragen een eigen bijdrage van €7,50 per keer.

Doel

Het bijtijds onderkennen en voorkomen van problemen die kunnen leiden tot studievertraging.

Inhoud

Als student krijg je een vaste begeleider toegewezen (ouderejaars student Psychologie of Orthopedagogiek) waarmee je op een vast tijdstip afspreekt. Je bespreekt je studieactiviteiten en eventuele problemen waar je tegen aan loopt. Er wordt, samen met jou, een studieplan gemaakt en, indien nodig, aangepast. Op deze manier worden problemen die kunnen leiden tot studievertraging tijdig onderkend en kan de studievoortgang bevorderd worden. Zo nodig wordt ook hulp geboden bij het contact met docenten, studieadviseurs of decanen.

Aanmelden

  • Voldoe je aan de voorwaarden en heb je interesse? Neem dan contact op via een e-mail aan studiebegeleiding-sts@uva.nl. Je krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd, waarna er een afspraak wordt gemaakt met een studentenpsycholoog om te bepalen of je gebruik kunt maken van onze begeleiding.
  • Voldoe je niet aan de voorwaarden en heb je klachten die je doen denken aan ASS en wil je daar eens over praten? Dan kun je afspraak maken met een studentenpsycholoog. Bedenk wel dat het Bureau Studentenpsychologen geen onderzoek doet en geen diagnose stelt.

Studentenpsychologen