Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afstuderen

Procedures en aandachtspunten

Wanneer kan ik een diploma aanvragen?

 • De vereisten voor het bachelordiploma bestaan uit alle studieonderdelen van jaar 1, 2 en 3: 180 EC in totaal.
 • Je kunt je diploma aanvragen in SIS op het moment dat je je verwachte examendatum weet én er meer dan 140 EC staan geregistreerd in SIS
 • Het diploma kan tot uiterlijk 5 dagen vóór je verwachte examendatum worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om je diploma met terugwerkende kracht aan te vragen.
 • Een latere diploma aanvraag betekent een latere examendatum en het langer betalen van collegegeld. Je bent verplicht ingeschreven te staan bij de UvA en collegegeld te betalen tot en met de examendatum.
 • Je kunt je diploma alvast aanvragen voordat de uitslag van je laatste onderdeel bekend is. Indien je laatste bacheloronderdeel onverhoopt met een onvoldoende wordt beoordeeld, doe je per e-mail aan de onderwijsadministratie een verzoek om de diploma-aanvraag te annuleren. Je  diploma-aanvraag zal dan worden ingetrokken en je kunt dan, als je een nieuwe verwachte examendatum weet, een nieuwe diploma-aanvraag indienen.

Waarom moet ik mijn studieplan controleren? 

Je diploma-aanvraag wordt alleen goedgekeurd als alle bacheloronderdelen die in je studieplan in SIS vermeld staan, behaald zijn. Daarmee klapt je studieplan dicht en kun je gediplomeerd worden. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om regelmatig te controleren of alle resultaten goed geregistreerd worden en of uiteindelijk dus je studieplan inklapt.

Let op: het gaat om de uitslagen in je studieplan. Deze kunnen afwijken van de uitslagen die je ziet in je studieresultaten in SIS. Het studieplan is leidend!

Ga na of de uitslagen die in je studieplan (dit vind je in SIS bij 'Mijn studiegegevens') geregistreerd staan kloppen. In het studieplan kun je volgen in hoeverre voldaan is aan de bachelor vereisten. Op basis van het studieplan vraag je je diploma aan. Controleer regelmatig of je studieplan klopt. Is dit niet het geval, neem dan meteen contact op met de onderwijsadministratie.

Inklappen studieplan

Je diploma-aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als je alle 180 EC in het studieplan behaald zijn en het studieplan daarmee volledig is ingeklapt. Controleer dus ook ná je diploma-aanvraag regelmatig of alle resultaten correct worden geregistreerd in SIS en of je studieplan daadwerkelijk dichtklapt na de registratie van je laatst behaalde resultaat. Is dit niet het geval, neem dan meteen contact op met de onderwijsadministratie. 

Wordt extra keuzeonderwijs op het diplomasupplement vermeld? 

Indien je extra (keuze)onderwijs hebt gevolgd verschijnt dit niet automatisch op je diplomasupplement. De extra studiepunten kunnen, als voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld worden op het diplomasupplement. De voorwaarden vind je in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie. 

Wat zijn de examendata van de bachelor?

In deze procedure wordt de term ‘examendatum’ gebruikt, ook wel ‘diplomeringsdatum’ genoemd. Er is een onderscheid tussen de examendatum en diploma-uitreiking. De examendatum is de datum die op je diploma wordt vermeld, dus de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat los van de datum waarop het diploma aan je wordt uitgereikt.

 • De eerst mogelijke examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin het laatste resultaat is behaald. De examendatum wordt dus bepaald door de toetsdatum van het laatst gevolgde onderdeel (vak, bachelorthesis, enz.) Dit is dus niet noodzakelijkerwijs de maand waarin het resultaat bekend wordt.
 • De toetsdatum van een onderdeel is de datum waarop de laatste onderwijsverplichting die van invloed is op het cijfer (het maken van het tentamen, üploaden van de bachelorstage & thesis, presentatie, eindgesprek, enz.) is afgerond.
 • De examendatum is van belang voor uitschrijven van de studie (en dus financiële verplichtingen/collegegelden). Je kunt je uitschrijven van de UvA vanaf de eerste van de maand volgend op de examendatum.
 • De examendata zijn universiteitsbreed vastgesteld.

Hoe vraag ik mijn diploma aan in SIS ? 

Je kunt je diploma aanvragen in SIS zodra je 140 EC behaald hebt en je je verwachte examendatum weet. Volg hiervoor de volgende stappen:

 • Log in in SIS en ga naar 'Studieadviezen en diploma's'. 
 • Start je diploma-aanvraag door te kiezen voor ‘Diploma-aanvragen’.
 • Kies het juiste studieprogramma waarvoor je je diploma wilt aanvragen. 
 • Selecteer de diplomadatum (dit is je verwachte examendatum). 
 • Klik op ‘Doorgaan’. 
 • Controleer of alles goed is ingevuld. 
 • Dien je aanvraag in door de button ‘Aanvraag indienen’ aan te klikken. 
 • Op het moment dat je studieplan na het behalen van je laatste resultaat dichtklapt, zal de aanvraag in behandeling worden genomen. 

Hoe beëindig ik de inschrijving bij de UvA?

Je bent verplicht ingeschreven te staan bij de UvA en collegegeld te betalen tot en met de examendatum. In studielink kan je een uitschrijfverzoek doen per de eerste van de maand volgend op de examendatum. Geef hierbij als reden voor uitschrijving aan: afstuderen. 

De Centrale Studentenadministratie houdt het uitschrijfverzoek vast totdat het diploma door de opleiding is vastgelegd.
Let op: Het uitschrijfverzoek moet vóór de eerste van de betreffende maand gedaan zijn in Studielink. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Totdat het diploma door de opleiding is vastgelegd blijf je collegegeld betalen. Indien van toepassing krijg je restitutie van collegegeld.

Indien je laatste bacheloronderdeel onverhoopt met een onvoldoende wordt beoordeeld, doe je per Topdesk/e-mail aan de Centrale Studentenadministratie een verzoek om het uitschrijfverzoek te annuleren. Je blijft dan ingeschreven en kunt je studie voortzetten (herkansing). 

Aanmelden en data diploma-uitreiking

Voor een diploma-uitreiking meld je je aan via het aanmeldingsformulier (hieronder). Dit formulier dient uiterlijk vóór de 1e van de betreffende maand (waarin de uitreiking gaat plaatsvinden) binnen te zijn bij de Onderwijsadministratie.

Op het formulier kun je kiezen voor welke diploma-uitreiking je je inschrijft.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Onderwijsadministratie via Digitale Studenten Service Desk.