Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studiejaar 2020-2021

Studiejaar 2020-2021

Vanwege de Coronamaatregelen ziet het collegejaar 2020-2021 er op de faculteit Geneeskunde anders uit dan je misschien verwacht had. Hoe ziet het onderwijs in de master eruit? En hoe zorgen we voor een veilige omgeving? Daarvoor hebben we richtlijnen opgesteld rondom toegang tot het gebouw en hygiëne.

Blijf mentaal gezond in Coronatijd

De Coronamaatregelen en alles wat je daardoor moet missen, kunnen grote impact hebben op hoe je je voelt. Blijf er niet mee rondlopen; de UvA en Amsterdam UMC bieden hulp, zowel praktisch als mentaal. 

Mag ik naar Amsterdam UMC komen?

Met de beslisboom check je of je naar Amsterdam UMC mag komen voor onderwijs. 

 

Update onderwijs d.d. 15 december 2020:

Oondanks de lockdown kan de master Geneeskunde worden gecontinueerd. Door de huidige toename van Covid-19 patiënten wordt de reguliere zorg in veel ziekenhuizen wel weer afgeschaald, en kan het dus voorkomen dat je minder vaak op de werkvloer aanwezig kunt zijn. Dit wordt dan opgevangen door flankerend onderwijs of inzet in de Covid-19 zorg.

Hiervoor de volgende kaders:

  • COVID-19 zorg is op dit moment een onlosmakelijk onderdeel van interne geneeskunde, semi-arts stages met een internistisch karakter, en hier en daar mogelijk ook huisartsgeneeskunde;
  • Bij de andere coschappen kun je ingedeeld worden in de COVID-19 Zorg, maar deelname hieraan is niet verplicht (als je gegronde redenen hebt, mag je weigeren);
  • De inzet is altijd maximaal 25% van de tijd van coschappen van 6 weken of langer;
  • Voorwaardes voor de inzet zijn: je werkt tevens aan generieke leerdoelen en je verwerft generieke competenties; deze wegen mee in de eindbeoordeling van het coschap.

 

Mondmaskers dragen 

Vanaf 1 december is het wettelijk verplicht voor patiënten en bezoekers (vanaf 13 jaar) om in Amsterdam UMC een mondneusmasker te dragen bij elk ziekenhuisbezoek. Dat geldt dus ook voor studenten. Net als in het openbaar vervoer gaat het om niet-medische mondneusmaskers, die voor eigen rekening komen.

Hoe het werkt

Je komt het ziekenhuis binnen met een niet-medisch mondneusmasker. Net als in het openbaar vervoer gaat het om niet-medische mondkapjes, die voor eigen rekening komen.

  • Zit je in het onderwijslokaal/zaal op 1,5 meter, dan mag het mondkapje af. Zodra je opstaat en gaat bewegen, zet je het het weer op.
  • Voor vaardighedenonderwijs waarbij je geen 1,5 meter afstand kunt houden, draag je een medische mondmasker. Die worden ter plekke uitgedeeld.

Loop je klinische stage, dan volg je de regels van de instelling of stagelocatie.

Onderwijs en klinische stages (coschappen)

Vanaf september volg je bepaalde onderdelen in de onderwijsweken online via Zoom. Vaardigheidsonderwijs vindt plaats in het vaardighedencentrum en onderwijs in de coschappen volg je waar dat kan gewoon op de vloer. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen die op dat moment gelden.  

De coschappen worden waar mogelijk op de reguliere manier uitgevoerd. Als coassistent ben je een zorgverlener en mag je dus in de ziekenhuizen aanwezig zijn en deelnemen aan de patiëntenzorg. Waar nodig volg je speciaal ontwikkeld flankerend onderwijs, georganiseerd vanuit het AMC. Hierin behandel je weekthema’s. Zodra coassistenten overal volledig aanwezig kunnen zijn, gaan we terug naar het reguliere programma.

Veilig en verantwoord

Natuurlijk houden we de situatie voor jullie goed in de gaten en verzorgen we het onderwijs op locatie alleen als dat veilig en verantwoord kan. Daarbij volgen we de richtlijnen en het beleid van Amsterdam UMC, het RIVM en de UvA. Omdat onze faculteit midden in Amsterdam UMC locatie AMC ligt (het ziekenhuis dus), hebben we ook te maken met de regels en richtlijnen van het AMC. Deze richtlijnen zijn leidend. Het kan dus zijn dat onze faculteit in sommige situaties afwijkt van wat er UvA-breed besloten wordt en de regels in het AMC strenger lijken dan van de UvA.

Goed geventileerd 

Alle (onderwijs) ruimten voldoen ruimschoots aan de eisen die gelden voor luchtbehandeling. Dat was vóór Corona zo en dat is nog steeds zo. Lees meer over de normen voor luchtbehandeling van het RIVM.

Vragen en meer informatie

Mail

Houd je mailbox en Canvas in de gaten voor belangrijke mededelingen vanuit de opleidingen en Onderwijssupport.

Tulp Intranet

Op Tulp Intranet vind je een pagina met nieuws over Corona; daar staat algemene actuele informatie voor medewerkers en zorgpersoneel van beide ziekenhuizen (zowel AMC als VUmc) , en dus minder gedetailleerde informatie voor UvA-studenten. 

Informatie van de UvA 

Op de UvA-site vind je algemene informatie rondom corona

Spreekuren studieadviseurs en International Office

Heb je een persoonlijke vraag die je graag wil bespreken met een van de studieadviseurs of International Office? Stel deze dan ook via de DSSD. Kijk bij Studieadviseurs hoe je met hen in contact komt.

Andere vragen? Neem gerust contact op!

Heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact op met de onderwijsbalie van de faculteit Geneeskunde via de Digitale Student Service Desk (DSSD) of bij de studentenbalie/Onderwijsadministratie.