For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

AD(H)D

Wat is AD(H)D?

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. In het kort betekent dit dat er sprake is van concentratiestoornissen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Dit kan van invloed zijn op je studieprestaties. Ook is het mogelijk dat het studeren (en de organisatie van je studie) je onevenredig veel energie en tijd kost. 

Contact met een studentenpsycholoog 

Heb je klachten die je doen denken aan AD(H)D en wil je daar eens over praten? Dan kun je afspraak maken met een studentenpsycholoog. Bedenk wel dat wij geen onderzoek doen en geen diagnose stellen.

Contact met een studentenpsycholoog

Contact met je studieadviseur

Je kunt altijd een gesprek hebben met je eigen studieadviseur.

Contact met een studentendecaan

Je kunt ook contact opnemen met een  studentendecaan om je situatie te bespreken.

Contact met een studentendecaan

Studiebegeleiding

De studentenpsychologen bieden een training 'Hoe te studeren met AD(H)D' aan, en de studentendecanen bieden trainingen en workshops studievaardigheden aan waar je veel aan kunt hebben als je studeerproblemen hebt of ze wilt voorkomen.

Trainingen en workshops studievaardigheden

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Soms is er bij studievertraging financiële ondersteuning mogelijk uit het Profileringsfonds. In sommige gevallen is verlenging van de studiefinanciering mogelijk.

Financiële ondersteuning bij studievertraging