For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. A.P. (Arnout) Klap

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 9.04
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2017

  • de Moor-van Vugt, A. J. C., Klap, A. P., & de Lange, T. (2017). Parallelle handhaving: match of mismatch? Het combinatieprincipe opnieuw bezien. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(6), 164-173. [20].

  2014

  • Klap, A. (2014). Bestuur in de tang? Over de toepassing van Europese soft law door Nederlandse bestuursorganen. In B. Schueler, & R. Widdershoven (Eds.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: 75 jaar VAR (pp. 169-179). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2012

  • Klap, A. P. (2012). Boeteoplegging in het economische bestuursrecht: afschrikking versus evenredigheid? Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60(9), 322-335. [132]. [details]
  • Klap, A. P. (2012). Prioriteringsbeleid in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving: tussen praktische noodzaak en juridische bezwaren. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 14(4), 326-341. [2]. [details]

  2010

  • Klap, A., & Krop, P. (2010). 'Say yes!' Commentaar bij de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Nederlands Juristenblad, 85(23), 1470-1474. [details]
  • van Ettekoven, B. J., & Klap, A. P. (2010). De bestuurlijke lus als rechtelijke (k)lus. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 12(4), 182-199. [details]

  2019

  • de Jong, K., & Klap, A. (2019). Het kneedbare belanghebbendebegrip. Ars Aequi, 68(2), 147-154. [details]

  2014

  • Klap, A. P. (2014). Rechterlijke toetsing aan vage normen in Nederland en Duitsland. In A. P. Klap, F. T. Groenewegen, & J. R. van Angeren (Eds.), Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 1-78). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 72). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]

  2012

  • Klap, A. (2012). Algemeen verbindend voorschrift. In P. Nicolai, & A. P. Klap (Eds.), Kernbegrippen AWB: studieboek bestuursrecht. - 3e druk (pp. 79-84). Amsterdam: Factotum. [details]
  • Klap, A. (2012). Beleidsregel. In P. Nicolaï, & A. P. Klap (Eds.), Kernbegrippen AWB: studieboek bestuursrecht. - 3e druk (pp. 85-94). Amsterdam: Factotum. [details]
  • Nicolaï, P., & Klap, A. P. (Eds.) (2012). Kernbegrippen AWB. - 3e dr. Amsterdam: Factotum. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., ... Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. [details]

  2009

  • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma's, principiële uitgangspunten en praktische oplossingen. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 64(5), 304-319. [details]
  • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Hoe verder met de Wet BIBOB? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2009(2/3), 31-39. [details]

  2008

  • Klap, A. P., & de Lange, T. (2008). Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen. SMA, 63(10), 390-396. [details]

  2015

  2012

  • Klap, A. (2012). Illegalen hebben recht op het volgen van stages. Nederlands Juristenblad, 87(17), 1187. [971]. [details]

  2011

  2009

  • Damen, L. J. A., Nicolai, P., Boxum, J. L., de Graaf, K. J., Jans, J. H., Klap, A. P., Marseille, A. T., Neerhof, A. R., Olivier, B. K., Schueler, B. J., Vermeer, F. R., & Vucsán, R. L. (2009). Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. (3e ed.) (Boom juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Rechtbank Amsterdam sector Bestuursrecht
   Rechter - plaatsvervanger