Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Diversiteit aan de FNWI

Diversiteit aan de FNWI

Diversiteit aan de FNWI

De FNWI wil een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht of culturele achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelt. Daarnaast streven we er in ons beleid naar om diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren. Op deze pagina's vind je informatie over de manieren waarop we dit doen en de projecten die hieraan bijdragen.

Geef je feedback op de Concept Beleidsnota Diversiteit en inclusie FNWI

De FNWI wil zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar studenten en medewerkers zich thuis voelen. In een omgeving waar mensen zich welkom en op hun plek voelen, komt talent het beste tot wasdom. Dit betekent ook dat de FNWI een aantrekkelijke faculteit wil zijn voor potentieel talent dat de weg naar de faculteit nog niet kan vinden, zoals jongeren uit zogenaamde migrantenmilieus en vrouwelijk talent in de bètavakken. In een diverse en inclusieve omgeving wordt optimaal geprofiteerd van het aanwezige talent en de verschillen tussen perspectieven en opvattingen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact.

Het beleid van onze faculteit moet bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambities. Daarom hebben we een Concept Beleidsnota Diversiteit en inclusie opgesteld. Voordat we het beleid definitief maken, geven we onze studenten en medewerkers graag de kans om feedback te geven. Download de concept beleidsnota hieronder en stuur jouw input vóór 24 februari 2020 naar info-science@uva.nl.

Nadat de reacties binnen zijn, worden deze verwerkt en wordt de beleidsnota door het directieteam vastgesteld. De definitieve beleidsnota zal worden gepubliceerd op de studenten- en medewerkerswebsites van de FNWI.

Concept beleidsnota Diversiteit en inclusie FNWI

Read this in English

Science4all: Grassroots projecten om diversiteit en inclusiviteit te promoten

In maart 2019 is de FNWI begonnen met het Grassrootsprogramma Science4all. Medewerkers en studenten konden hier financiele steun aanvragen voor projecten waarmee zij diversiteit en inclusiviteit aan de faculteit willen verbeteren. Per project was er tussen de €500 en €5,000 beschikbaar.

Diversity Officer FNWI en klankbordgroep

De FNWI Diversity Officer heeft een signaalfunctie, is benaderbaar voor medewerkers en studenten en kan de decaan gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de diversiteit aan de FNWI aangaan. Per 1 april 2019 is Machiel Keestra aangesteld als Diversity Officer voor de FNWI.

Wil jij je inzetten voor de vergroting van diversiteit en inclusiviteit aan de FNWI en vind je het leuk om daarover niet alleen regelmatig te vergaderen maar ook zelf initiatieven te nemen en ondersteunen? Word dan lid van de klankbordgroep Diversiteit van de faculteit. Stuur een mailtje naar: diversity-science@uva.nl.

dhr. dr. M. (Machiel) Keestra

Diversity Officer FNWI

 • Actieplan Gender balance FNWI

  Het bewerkstelligen van een evenwichtige man-vrouwverdeling in hogere functies van het wetenschappelijk personeel, blijft een uitdaging voor de FNWI. Daarom is er in 2018 een Actieplan Gender balance in het leven geroepen. In het kader van het actieplan zijn er diverse initiatieven ontplooid om het aantal vrouwelijke wetenschappers in UD+ posities aan de faculteit te vergoten.

 • Diversiteit aan de UvA

  De Universiteit van Amsterdam wil een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen die aan de UvA verbonden is moet de ruimte voelen om zich te ontplooien. Onder studenten en medewerkers van de UvA blijkt een grote behoefte aan aandacht voor diversiteit. Dit is er in het verleden niet voldoende geweest, maar met het aanstellen van een Chief Diversity Officer, Anne de Graaf, is er een nieuwe weg ingeslagen.

  Samen met de Diversity Officers van de faculteiten, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne zich in voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.

  Volg het blog van de Diversity Officer om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt

  Zie ook

  Diversiteit aan de UvA