Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afstuderen en diploma aanvragen

Bachelor Kunstmatige Intelligentie

Afstuderen en diploma aanvragen

Wil je gaan afstuderen? Lees hieronder welke stappen noodzakelijk zijn om dit te regelen.

 • Stap 1: Controleer of je aan alle voorwaarden voldoet om je diploma aan te kunnen vragen

  Het bachelordiploma kan via DataNose worden aangevraagd wanneer:

  • Je studieprogramma is goedgekeurd door de Examencommissie. Het online formulier om je studieprogramma goed te laten keuren vind je hier. LET OP: als je studieprogramma is gewijzigd na eerdere goedkeuring, laat het dan opnieuw beoordelen door de Examencommissie! 
  • Alle cijfers van de vakken, die in het goedgekeurde studieprogramma staan, in SIS zijn geregistreerd (inclusief het cijfer van het Afstudeerproject: dit is ook een vak). De vakken die in het goedgekeurde studieprogramma staan en waarvoor een cijfer in SIS is geregistreerd, zijn de vakken die op het diploma worden vermeld.
  • Je de definitieve versie van je afstudeerverslag of scriptie in Datanose hebt geüpload en deze versie is goedgekeurd door je begeleider/examinator. 
  • Je ingeschreven staat voor de opleiding: zonder geldige inschrijving kunnen cijfers niet worden geregistreerd en kan je diploma-aanvraag niet worden verwerkt.

  N.B.: als je twijfelt of je in het lopende (t/m 31 aug) of in het daarop volgende studiejaar afstudeert, schrijf je dan voor de zekerheid opnieuw in voor 1 september. Er bestaat geen mogelijkheid tot (her-)inschrijving na 1 september.

 • Stap 2: Vraag je diploma aan

  LET OP: De datum waarop je je diploma aanvraagt, is automatisch de afstudeerdatum die op je diploma wordt vermeld.

  • Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden, dan kun je je diploma aanvragen door het volgende formulier in te vullen: https://datanose.nl/#graduation.
  • Mocht je een minor buiten de UvA hebben gevolgd, dan kun je hier ook een scan van je minorcertificaat uploaden. Vraag dit certificaat tijdig aan. 
  • Wanneer je aanvraag in behandeling is genomen ontvang je van de Onderwijsbalie FNWI een bevestiging per mail. Na de bevestiging duurt het 6-8 weken voordat je diploma gereed is. Hierbij zal de Onderwijsbalie FNWI nagaan of je aan alle verplichtingen voor de aanvraag voldaan hebt. Let op! Door de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus loopt het proces van printen en ondertekenen van de diploma’s momenteel vertraging op. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voordat je diploma klaar is. Je ontvangt een bericht van ons zodra jouw diploma voor je klaar ligt en hoe en waar je die dan kunt ophalen
  • Je bent geslaagd indien aan alle verplichtingen is voldaan, alle resultaten bekend en voldoende zijn en het goedgekeurde studieprogramma overeenkomt met de behaalde vakken.
 • Stap 3: Schrijf je uit voor je bacheloropleiding
  • Nadat je aanvraag in behandeling is genomen, kun je je uitschrijven voor je opleiding via Studielink. Bekijk via deze link welke stappen je daarvoor moet doorlopen ( zoals het stopzetten van de studiefinanciering). 
  • Ben je afgestudeerd, dan hoef je geen collegegeld meer te betalen voor de maanden die nog volgen in het academische jaar. Tussen 1 juni en 31 augustus hoef je je niet af te melden in Studielink: je inschrijving vervalt automatisch per 31 augustus en er is in die maanden geen restitutie van collegegeld mogelijk.
  • Wanneer je aan de UvA verder gaat studeren, dan kun je voor de complete aanmeldprocedure, deadlines voor aanmelding en toelatingseisen per opleiding terecht op de pagina voor masteropleidingen
 • Stap 4: Neem je diploma in ontvangst
  • De diploma-uitreiking vindt normaal gesproken plaats in het najaar tijdens de graduation week. Wij hopen dat het dit najaar mogelijk is om de uitreiking weer fysiek te laten plaatsvinden op het Science park. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er rond september gekozen voor een andere goede invulling voor de ceremonie binnen de beperkingen die de Covid-19 maatregelen met zich meebrengen. Indien je aangeeft in je diploma aanvraag dat je deel wilt nemen aan de uitreiking kun je jouw diploma niet eerder al in ontvangst nemen dan tijdens de uitreiking. Zodra bekend is wanneer de diploma-uitreikingen gaan plaatsvinden, wordt er een bericht op de website geplaatst.
  • Je ontvangt een diploma met daarop de verleende graad: ‘Bachelor of Science'. Daarbij wordt een Diploma Supplement uitgereikt waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling staan vermeld.
  • Bewijs van afstuderen: Als je je diploma hebt aangevraagd en bericht hebt ontvangen dat deze is vastgelegd in SIS, kun je op de website van de DUO (mijndiplomas.nl) een uittreksel downloaden. Dit is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijsstuk van het behaalde diploma.
  • N.B.: binnen de UvA worden meerdere synoniemen gebruikt voor 'diploma': Bul, Bachelorexamen of getuigschrift.
 • Cum laude

  Het predicaat ‘cum laude’ (met lof) wordt op je diploma aangetekend als je uitzonderlijk hebt gepresteerd. Dit wordt bepaald door de Examencommissie, die de voorwaarden heeft vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.
  Als je aan de voorwaarden van cum laude voldoet dient de Onderwijsbalie FNWI automatisch een verzoek in bij de Examencommissie. Dit hoef je niet zelf aan te vragen.

  Wat wordt bedoeld met uitzonderlijk presteren en wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

  In de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie staat uitgelegd  waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het cum laude-predicaat. Voorbeelden van gestelde voorwaarden kunnen zijn:  elk onderdeel is beoordeeld met een 7 (zeven) of hoger, de Bachelor thesis is beoordeeld met een 8 (acht) of hoger, het gewogen gemiddelde van alle Bachelor onderdelen, met uitzondering van de Bachelor thesis, bedraagt minstens een 8 (acht). Let op: de gestelde voorwaarden verschillen per opleiding. Lees in artikel 5.2 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie wat de exacte voorwaarden en uitzonderingen zijn die gelden voor jouw opleiding. 

  Noot
  Deze tekst is slechts een indicatie, de exacte vereisten staan vermeld in artikel 5.2 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. 

 • Informatie met betrekking tot het in ontvangst nemen van je diploma

  De uitreikingen vinden plaats tijdens de Graduation week in het najaar. Voor de Bachelor Kunstmatige Intelligentie zal dat zijn op woensdag 3 november en donderdag 4 november, beide om 19:30 uur. Wij hopen dat de ceremonies dit jaar weer op het Science park plaats gehouden kunnen worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de uitreikingen gewoon kunnen plaatsvinden. Als je hebt aangegeven dat je deel wilt nemen aan de uitreiking tijdens jouw diploma aanvraag dan ontvang je hier uiterlijk eind september meer informatie over.

  Als je bericht hebt gekregen dat je geslaagd bent dan is het al wel mogelijk een verklaring te krijgen. Je kunt op de website van de DUO (mijndiplomas.nl) een uittreksel van het diploma downloaden. Dit is een geldig bewijsstuk van het behaalde diploma.

  Zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan contact op met de Education Desk FNWI.