Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Afstudeerproject BSc KI: ingangseisen en procedure

Afstudeerproject BSc KI: ingangseisen en procedure

Het onderdeel Afstudeerproject BSc KI is een verplicht onderdeel van de opleiding. Om te mogen starten met het Afstudeerproject BSc KI moet aan de gestelde ingangseisen voldaan zijn. Hieronder staan die ingangseisen opgesomd, aangevuld met de procedure over hoe je je kunt aanmelden voor het Afstudeerproject BSc KI.

Ingangseisen voor het Afstudeerproject BSc KI

Om te mogen starten met het Afstudeerproject BSc KI dient de student te voldoen aan de volgende ingangseisen:

  1. het eerste studiejaar volledig hebben behaald (60 EC),
  2. het tweede studiejaar volledig hebben behaald (60 EC).

Studenten die niet volledig aan de ingangseisen voldoen kunnen een verzoek tot dispensatie indienen bij de vakcoördinator van het Afstudeerproject BSc KI. De vakcoördinator bepaalt vervolgens of dit verzoek kan worden ingediend bij de Examencommissie.
N.B.: vraag een verzoek tot dispensatie tijdig (minimaal 10 weken) vóór aanvang van het Afstudeerproject BSc KI aan.

Procedure aanmelden Afstudeerproject BSc KI

Meld je aan in SIS voor het vak: Afstudeerproject BSc KI.

Oriëntatie op Studie en Loopbaan

Voor studenten van de BètaGamma-major KI maakt Oriëntatie op Studie en Loopbaan (OSL) onderdeel uit van het Afstudeerproject BSc KI en wordt gevolgd in het tweede studiejaar.

Voor reguliere KI-studenten maakt Oriëntatie op Studie en Loopbaan (OSL) onderdeel uit van het Tweedejaarsproject BSc KI en wordt gevolgd in het tweede studiejaar.

De studiewijzer van OSL  vind je hieronder.