Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie Kunstmatige Intelligentie

Waarvoor kun je bij de Examencommissie terecht?

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. Tevens dient de Examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

De Examencommissie heeft onder andere de volgende taken:

 • goedkeuren van het studieprogramma (= vakkenpakket)
 • vrijstelling verlenen van studieonderdelen
 • erkennen van in het buitenland behaalde studiepunten
 • toestemming verlenen om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
 • toelating verlenen tot een opleiding of een studieonderdeel
 • klachten behandelen omtrent tentamens en tentamenuitslagen
 • afnemen van examens
 • meldpunt fraude en plagiaat

Laten goedkeuren van je studieprogramma (=studieplan)

Aan het eind van je tweede studiejaar moet je je studieprogramma laten goedkeuren door de Examencommissie.
De deadline daarvoor is 15 juni.

Waarom laten goedkeuren?

Het laten goedkeuren van je studieprogramma is belangrijk omdat daarmee ook de door jou gekozen keuzevakken worden beoordeeld.
Je wil natuurlijk niet in de situatie belanden dat je al keuzevakken hebt gevolgd die daarna toch nog afgekeurd worden door de Examencommissie.

Hoe laten goedkeuren?

Via onderstaande link vul je in welke vakken je tijdens de bachelor hebt behaald en welke vakken je nog moet behalen. Biedt het gehele studieplan op deze manier ter goedkeuring aan bij de Examencommissie. LET OP: als je studieprogramma is gewijzigd na eerdere goedkeuring, laat dit dan opnieuw beoordelen door de Examencommissie! 

Deadline: wanneer laten goedkeuren?

De Examencommissie hanteert een behandeltermijn van 8 weken.
Omdat je, voordat je in september aan je keuzevakken begint, goedkeuring nodig hebt, moet je je studieplan uiterlijk 15 juni ter goedkeuring aanbieden aan de Examencommissie via onderstaande link: je krijgt dan in augustus nog bericht.

LET OP

Elke wijziging in het studieprogramma dient door de Examencommissie opnieuw goedgekeurd te worden.
Heb je al een goedgekeurd studieprogramma maar heb je iets gewijzigd (je hebt bijvoorbeeld een ander keuzevak gevolgd), wijzig je studieprogramma dan via onderstaande link en dien dit opnieuw aan ter goedkeuring bij de Examencommissie.
 

Vul hier je studieprogramma in (in de online Studieplan Applicatie) en biedt het ter goedkeuring aan bij de Examencommissie (log in met je UvAnetID)

Toelichting invullen studieprogramma in Studieplan Applicatie (pdf)

Vrijstellingsverzoek 

Wil je vrijstelling vragen voor een vak? Ook daarvoor kun je gebruik maken van de online Studieplan Applicatie: 

Aanvragen vrijstelling

Overige verzoeken aan de Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen gericht worden aan de ambtelijk secretaris, per e-mail bereikbaar via: examiw-science@uva.nl

Gebruik onderstaande formulieren in de volgende gevallen:

 • aanvraag opheffing blokkade
 • aanvraag verlenging geldigheidsduur behaalde resultaten
 • aanvraag individueel project
Formulier aanvraag opheffing blokkade (Word) Formulier aanvraag verlenging geldigheidsduur behaalde resultaten (Word) Formulier aanvraag individueel project (Word)

Behandeling verzoeken door de Examencommissie

De Examencommissie vergadert 1 keer in de maand.
Zie voor een overzicht de tabel hieronder.
De Examencommissie behandelt alléén complete verzoeken.
Uiterlijk binnen drie weken na de vergadering ontvang je het besluit van de Examencommissie.

Uiterste inleverdatum verzoeken KI (alleen complete verzoeken kunnen op de aanstaande vergadering behandeld worden)

Verwachte uiterlijke ontvangstdatum besluit KI

maandag 10 september 2018

donderdag 4 oktober 2018

maandag 8 oktober 2018

donderdag 1 november 2018

maandag 12 november 2018

donderdag 6 december 2018

maandag 4 december 2018

donderdag 3 januari 2019

maandag 14 januari 2019

donderdag 7 februari 2019

maandag 4 februari 2019

donderdag 28 februari 2019

maandag 4 maart 2019

donderdag 28 maart 2019

maandag 8 april 2019

donderdag 2 mei 2019

maandag 6 mei 2019

donderdag 30 mei 2019

maandag 10 juni 2019

donderdag 4 juli 2019

donderdag 11 juli 2019

vrijdag 9 augustus 2019

dinsdag 13 augustus 2019

woensdag 11 september 2019

Leden Examencommissie

De leden van de Examencommissie Kunstmatige Intelligentie zijn te vinden op de volgende pagina:

Commissies en Opleidingsdirecteur Kunstmatige Intelligentie

Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

Als je het oneens bent met een schriftelijke uitspraak (beschikking) van een examinator of de Examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De termijn voor het indienen van een beroep is  6 weken.

Adres

College van Beroep voor de Examens (COBEX)
Spui 21, 1012 WX  Amsterdam

Zie ook in de A-Z lijst onder Klachten.